Godło Polski MRiR
A A A

Wersje kontrastowe

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jana Pawła II w Brzostku

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jana Pawła II w Brzostku, Klecie 125, 39-230 Brzostek zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jana Pawła II w Brzostku.

 • Data publikacji strony internetowej: 2010-03-31
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-04-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub treści wyłączonych wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.
 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 • Część zamieszczonych informacji występuje w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości bo zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Część zamieszczonych informacji w postaci załączników jest w postaci skanów z uwagi na charakter publikowanych informacji.
 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchoniemych.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-23
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Wojciech Jaszcz.
 • E-mail: brzostekzs@onet.pl
 • Telefon: 146830321

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Brzostku
 • Adres: Klecie 125
  39-230 Brzostek
 • E-mail: zsdyrekcja@poczta.onet.pl
 • Telefon: 146830321

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jana Pawła II zlokalizowany jest w miejscowości Klecie 125, 39-230 Brzostek przy drodze krajowej nr 73.

Zespół Szkół składa się z dwóch budynków: szkoła wraz z salą gimnastyczną oraz budynek warsztatów szkolnych.

Szkoła jest budynkiem jednopiętrowym. Prowadzą do niej trzy wejścia. Główne wejście zlokalizowane od strony wschodniej i prowadzą do niego schody. Obok głównego wejścia znajduje się portiernia. Drugie wejście znajduje się od strony północnej. Wyposażone jest ono w podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Trzecie wejście do szkoły zlokalizowane jest z tyłu budynku. Do tego wejścia nie prowadzą schody. Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich mają dostęp o wszystkich pomieszczeń zlokalizowanych na parterze budynku szkolnego, takich jak: sale lekcyjne, dostosowana toaleta, gabinet dyrektora, pedagoga, pielęgniarki, biblioteki czy sekretariatu. W szkole nie ma windy. Osoby niewidome mogą wejść do budynku z psem przewodnikiem.

Budynek warsztatów szkolnych zlokalizowany jest obok szkoły. Jest to budynek parterowy z pełną dostępnością dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Prowadzą do niego dwa wejścia zlokalizowane od strony wschodniej, pozbawione schodów.

Zarówno w szkole jak i w budynku warsztatów nie ma pętli indukcyjnych. Nie ma tu również oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

   Nasza strona używa plików cookies. Pliki cookies wykorzystujemy w celu umożliwienia prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz w celu prowadzenia anonimowych statystyk i innych działań analitycznych przedstawiających sposób korzystania ze strony internetowej przez użytkowników. Dalsze korzystanie ze strony internetowej oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji - Polityka prywatności.