Godło Polski MRiR
A A A

Wersje kontrastowe

Samorząd uczniowski

DRUGIE MIEJSCE W POWIATOWYM KONKURSIE POCZTÓW SZTANDAROWYCH

Uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jana Pawła II w Brzostku zajęli drugie miejsce w powiatowym Konkursie Pocztów Sztandarowych.  W rywalizacji międzyszkolnej  poczty sztandarowe prezentowały znajomość zasad musztry według wylosowanej kolejności. Młodzież odpowiadała również na pytania dotyczące ustawy o godle, barwach i hymnie RP,   historii własnego sztandaru szkolnego oraz życiorysu patrona konkursu - kpt. Edmunda Książka ps. Konik. Ocenie podlegały również: estetyka wykonania rozkazów, ubiór członków pocztu sztandarowego. Cieszymy się bardzo  z sukcesów naszych uczniów, którzy po raz drugi zajęli drugie miejsce w tym konkursie. Dziękujemy przede wszystkim za to, że godnie zaprezentowali Naszą Szkołę. Zuzanna Orzechowska, Zuzanna Gabryś, Justyna Janas, Dariusz Święch - DZIĘKUJEMY nie tylko za konkurs, ale za trzyletnią służbę w poczcie sztandarowym, za Waszą niezawodność. ŻYCZYMY wspaniałych wyników na maturze i sukcesów w życiu osobistym. 

Opiekun SU    Małgorzata Augustyn

TURNIEJ KLAS  2024

TURNIEJ KLAS  obchodzony w pierwszy dzień wiosny swoją tradycją sięga już ponad trzydziestu pięciu lat. Jest to dzień, w którym młodzież naszej szkoły rywalizuje w różnych dyscyplinach i prezentuje swoje talenty. W tym roku wzięło w nim udział dwanaście klas: I TMRiA, I TŻ, I TŁ,   I ZM, I ZK,  II TMRiA, II TŻ,  II ZŁ, III TŻ, III TMRiA, IV TMRiA, IV TŻ. Młodzież rywalizowała w następujących konkurencjach: moda, piosenka karaoke, filmik promujący kierunek kształcenia oraz cztery konkurencje sportowe: podbijanie piłki siatkowej,  rzut piłką do kosza, wioślarz. W skład jury weszło czterech  nauczycieli: Ksiądz Daniel Garbacik, Ewelina Koralewska, Wojciech Bonarek, Mateusz Łącki oraz uczennica  klasy maturalnej - Zuzanna Drzyzga. Pierwsze miejsce zajęła klasa II TŻ,  II miejsce klasa IV TŻ, natomiast III miejsce klasa I ZK. Wszystkie klasy,  otrzymały nagrody pieniężne ufundowane przez Radę Rodziców, które będą mogły przeznaczyć na dofinansowanie do wycieczki bądź ogniska klasowego.

M. Augustyn

Protokół z wyborów przedstawicieli do Samorządu Uczniowskiego

Wybory do Samorządu Uczniowskiego w ZSCKR im. Jana Pawła II w Brzostku zostały przeprowadzone 29 września 2023r.

Zgłoszono następujących kandydatów:

Wójcik Jakub

Wąsik Kacper

Święch Beata

Nowicki Paweł

Łukasik Marek

Hołda Kacper

Kopeć Kacper

 

W wyborach wzięło udział 182 uczniów.

Liczba głosów:

Kopeć Kacper - 51   - przewodniczący

Wójcik Jakub - 45   - zastępca

Łukasik Marek - 34 -  sekretarz

Witusik Paulina - 20

Hołda Kacper - 13

Nowicki Paweł - 5

Święch Beata - 13

Wąsik Kacper - 1

Komisja skrutacyjna:

Magdalena Pieniądz

Natalia Kuk

Wiktoria Chajec

KLASA GOSPODARZEM SZKOŁY

rok szkolny 2023/2024

Wrzesień - klasa II TŻ

Październik – klasy maturalne

  • święto szkoły – klasa V TŁP
  • święto KEN- klasa V TMP

Listopad – klasa IV TŻ

Grudzień - klasa III TŻ

Styczeń -    klasa IV TM

Luty -         klasa II TM

Marzec -    klasa III TM

Kwiecień -  klasa I TŻ

Maj -          klasa I TŁ

Czerwiec -  klasa I TM

Wrzesień (rok szkolny 2024/25) - II ZKucharz

zdjęcie_7623

Poczet sztandarowy w składzie: chorąży - Dariusz Święch, asysta: Zuzanna Orzechowska, Zuzanna Gabryś

 

Skład Samorządu Uczniowskiego:   Przewodnicząca - Justyna Janas,  zastępca - Buczek Daniel,   sekretarz - Rafał Błoniarz

   Plan pracy SU na rok szkolny 2021/2022

w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jana Pawła II w Brzostku

Realizacja zadań „Klasa Gospodarzem szkoły” uzależniona jest od sytuacji epidemicznej w kraju.

KLASA GOSPODARZEM SZKOŁY - harmonogram

Wrzesień- Kl II TŻ  

Październik- klasy maturalne   

Listopad- III TŁp

Grudzień- kl III TŁg

Styczeń- kl III TMg

Luty – kl IIIZŁp   

Marzec- kl III TMp 

Kwiecień- kl II TMRiA

Maj- kl I i IIIZSg

Czerwiec- kl  I TŻ

Wrzesień- II TMRiA

Miesiąc

Zadanie do realizacji

Cel

Koordynujący

Wrzesień

 1. Ustalenie dyżurów „Klasa gospodarzem szkoły” .

 

 

 

 

 

 

2. Opracowanie planu pracy SU

 

 

 

 

 

3. Kiermasz podręczników

 

 

 

 

 4.Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do SU

 

- organizacja pracy SU

 

 

 

 

 

 

 

 

- opracowanie harmonogramu spotkań

 

 

 

 

 

- rozwój samorządności i aktywności społecznej uczniów

 

 

 

- rozwój samorządności i aktywności społecznej uczniów

 

 

Opiekun SU

 

Wrzesień- klasa II TŻ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opiekun SU

Klasa gospodarzem szkoły- II TŻ

 

 

 

 

 

PAŹDZIERNIK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTOPAD

 

 

 

 

 

 

 

GRUDZIEŃ

1. Organizacja prac związanych z wolontariatem.

 

 

 

 

2. Święto Szkoły

( ślubowanie klas pierwszych)

 

3. Zorganizowanie dnia  święta Komisji Edukacji Narodowej

 

5. Rozpoczęcie akcji gromadzenia środków finansowych  ( poszukiwanie wszelkich możliwości zbiórka makulatury itp.)

 

 

 

 

- umiejętność pracy dla dobra innych , uczenie pracy zespołowej

-- uwrażliwienie na potrzeby innych

 

 

- wspólne podkreślenie niezwykłości tego dnia przypomnienie sylwetki patrona szkoły

 

-- pogłębianie szacunku do nauczycieli

 

 

Ochrona środowiska,

-integracja młodzieży, rozwój wrażliwości na  troskę o dobro środowiska.

 

Szkolne koło Caritas

 

 

 

 

 

 

Klasy maturalne

 

Klasy maturalne

 

 

Opiekun SU,

Samorządy klasowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Przygotowanie akademii z okazji święta niepodległości 11 listopada

 

 

 

- kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich

- ceremoniał szkolny

 

 

Klasa gospodarzem szkoły

 

 

 

 

 

1. Przeprowadzenie akcji charytatywnych

- dom dziecka Hanka w Dębicy ( zbiórka pieniędzy , przyborów szkolnych , zabawek, słodyczy)

 

 

 

2. Organizacja klasowych spotkań wigilijnych

 

 

 

3. Wigilia szkolna

- uczenie współpracy z organizacjami pozaszkolnymi

- uwrażliwianie na potrzeby innych)

- integracja zespołów klasowych,

 

 

 

 

 

- podtrzymywanie tradycji

 

 

- podtrzymywanie tradycji szkolnej, klasowej i rodzinnej

- współpraca z rodzicami

- integracja zespołu szkolnego

Szkolne koło Caritas

Szkolny klub wolontariatu

Zarząd SU

Samorządy klasowe

 

 

 

 

SU oraz  klasa pełniąca funkcję gospodarza szkoły

 

 

Cała społeczność szkolna – klasa gospodarzem szkoły

 

STYCZEŃ

1. Przygotowanie spotkania z pedagogiem szkolnym oraz doradcą zawodowym

- współpraca z instytucjami pozaszkolnymi

- usprawnianie komunikacji między uczniami a pedagogiem

Opiekun SU

 

LUTY

 

 

 

 

 

 

 

MARZEC

 1. Zorganizowanie walentynek pocztówki walentynkowe

 

 

 

 

 1. Dzień kobiet

 

 

 

 

 

2. Turniej klas

 

 

 

 1. Zbiórka surowców wtórnych w ramach recyklingu

 

 

4. Wyjazd maturzystów na Jasna Górę

 

 

 

 

 

5. Rekolekcje świąteczne

Uczenie sztuki okazywania sobie uczuć

- integracja poprzez zabawę

-

 

 

 

Podtrzymywanie tradycji

- pogłębianie szacunku dla kobiet

 

 

 

- przestrzeganie zasad fer play podczas współzawodnictwa międzyklasowego

 

 

- kształtowanie postaw ekologicznych

 

 

 

-propagowanie wartości chrześcijańskich

- modlitwa o pomyślne zdanie matury

 

 

 

 

- pogłębianie rozumienia wiary w Boga

- wyczulenie na problem tolerancji

Klasa gospodarzem szkoły

 

 

 

 

 

Klasa gospodarzem szkoły

 

 

 

Opiekun SU oraz Samorząd Uczniowski

 

 

 

 

 

 

 

 

- ksiądz katecheta, wychowawcy klas maturalnych

 

 

 

 

 

Ksiądz katecheta

KWIECIEŃ

1. 2. IV. – 17 Rocznica Śmierci Jana Pawła II – Patrona Szkoły

2. Udział w Białym marszu z okazji rocznicy śmierci Jana Pawła II

 

 

 

 

 

 

 

3. Pożegnanie klas maturalnych

 

 

 

 

 

4. Organizacja Dni otwartych

- przestrzeganie ceremoniału szkolnego podczas mszy świętej i akademii

- kształtowanie postaw chrześcijańskich i obywatelskich

- pogłębianie pamięci o Patronie Szkoły

- integracja młodzieży, - pogłębianie wiary

- współpraca z rodzicami

- integracja młodzieży

 

 

 

- promowanie szkoły

 

 

 

 

 

- prezentacja działalności SU przed młodzieżą szkół podstawowych

 

 

 

Zarząd SU, klasa gospodarzem szkoły

 

Wychowawcy klas, SU

 

 

 

 

 

 

 

 

 Klasy programowo niższe

 

 

 

 

Nauczyciele wyznaczeni przez komisję promocyjną

MAJ

1. Akademia z okazji uchwalenia Konstytucji 3 – maja

 

2. Udział przedstawicieli SU w Ogólnopolskim Spotkaniu Rodzin Szkół im. Jana Pawła II w Wadowicach.

- przestrzeganie ceremoniału szkolnego,

- kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich

Przestrzeganie ceremoniału szkolnego

- kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich,

- promocja szkoły

Klasa gospodarzem szkoły

 

 

Przedstawiciele SU , Opiekun SU

CZERWIEC

 1. Organizacja Półmetku
 2. Przygotowanie sprawozdania z działalności SU w roku szkolnym 2021/2022

- podsumowanie kadencji

- określenie priorytetów na kolejny rok szkolny

2. Zakończenie roku szkolnego 2021/2022

- integracja zespołów klasowych

 

- umiejętność krytycznego spojrzenia na własne działania

- podkreślenie efektywności działań

 

- ceremoniał szkoły

Klasy III Tł i IIITM

 

Zarząd SU, Opiekun SU

 

 

Klasa gospodarzem szkoły

 

Plan pracy SU na rok szkolny 2020/2021

 w Zespole Szkół

 Centrum Kształcenia Rolniczego

 im. Jana Pawła II w Brzostku

Realizacja zadań „Klasa Gospodarzem szkoły” uzależniona jest od sytuacji epidemicznej w kraju.

KLASA GOSPODARZEM SZKOŁY - harmonogram

Wrzesień- Kl II TŁg  

Październik- klasy maturalne   

Listopad- III TŁ

Grudzień- kl III TM   

Styczeń- kl IIZS branżowa  

Luty – kl II TM p    

Marzec- kl ITMp   

Kwiecień- kl ITŁp

Maj- kl IITMg  

Czerwiec- kl  II TŁp 

 

Miesiąc

Zadanie do realizacji

Cel

Koordynujący

Wrzesień

 1. Ustalenie dyżurów „Klasa gospodarzem szkoły” .

 

 

 

 

 

 

2. Opracowanie planu pracy SU

 

 

 

 

 

3. Kiermasz podręczników

 

 

 

 

 4.Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do SU

 

- organizacja pracy SU

 

 

 

 

 

 

 

 

- opracowanie harmonogramu spotkań

 

 

 

 

 

- rozwój samorządności i aktywności społecznej uczniów

 

 

 

- rozwój samorządności i aktywności społecznej uczniów

 

 

Opiekun SU

 

Wrzesień- klasa II TŁg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opiekun SU

Klasa gospodarzem szkoły- II TŁ

 

 

 

 

 

PAŹDZIERNIK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTOPAD

 

 

 

 

 

 

 

GRUDZIEŃ

1. Organizacja prac związanych z wolontariatem.

 

 

 

 

2. Święto Szkoły

( ślubowanie klas pierwszych)

 

3. Zorganizowanie dnia  święta Komisji Edukacji Narodowej

 

5. Rozpoczęcie akcji gromadzenia środków finansowych  ( poszukiwanie wszelkich możliwości zbiórka makulatury itp.)

 

 

 

 

- umiejętność pracy dla dobra innych , uczenie pracy zespołowej

-- uwrażliwienie na potrzeby innych

 

 

- wspólne podkreślenie niezwykłości tego dnia przypomnienie sylwetki patrona szkoły

 

-- pogłębianie szacunku do nauczycieli

 

 

Ochrona środowiska,

-integracja młodzieży, rozwój wrażliwości na  troskę o dobro środowiska.

 

Szkolne koło Caritas

 

 

 

 

 

 

Klasy maturalne

 

Klasy maturalne

 

 

Opiekun SU,

Samorządy klasowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Przygotowanie akademii z okazji święta niepodległości 11 listopada

 

 

 

- kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich

- ceremoniał szkolny

 

 

Klasa gospodarzem szkoły

Kawiarenka literacka

 

 

 

 

1. Przeprowadzenie akcji charytatywnych

- dom dziecka Hanka w Dębicy ( zbiórka pieniędzy , przyborów szkolnych , zabawek, słodyczy)

 

 

 

2. Organizacja klasowych spotkań wigilijnych

 

 

 

3. Wigilia szkolna

- uczenie współpracy z organizacjami pozaszkolnymi

- uwrażliwianie na potrzeby innych)

- integracja zespołów klasowych,

 

 

 

 

 

- podtrzymywanie tradycji

 

 

- podtrzymywanie tradycji szkolnej, klasowej i rodzinnej

- współpraca z rodzicami

- integracja zespołu szkolnego

Szkolne koło Caritas

Szkolny klub wolontariatu

Zarząd SU

Samorządy klasowe

 

 

 

 

SU oraz  klasa pełniąca funkcję gospodarza szkoły

 

 

Cała społeczność szkolna – klasa gospodarzem szkoły- III TM

 

STYCZEŃ

1. Przygotowanie spotkania z pedagogiem szkolnym oraz doradcą zawodowym

- współpraca z instytucjami pozaszkolnymi

- usprawnianie komunikacji między uczniami a pedagogiem

Opiekun SU

 

LUTY

 

 

 

 

 

 

 

MARZEC

 1. Zorganizowanie walentynek pocztówki walentynkowe

 

 

 

 

 1. Dzień kobiet

 

 

 

 

 

2. Turniej klas

 

 

 

 1. Zbiórka surowców wtórnych w ramach recyklingu

 

 

4. Wyjazd maturzystów na Jasna Górę

 

 

 

 

 

5. Rekolekcje świąteczne

Uczenie sztuki okazywania sobie uczuć

- integracja poprzez zabawę

-

 

 

 

Podtrzymywanie tradycji

- pogłębianie szacunku dla kobiet

 

 

 

- przestrzeganie zasad fer play podczas współzawodnictwa międzyklasowego

 

 

- kształtowanie postaw ekologicznych

 

 

 

-propagowanie wartości chrześcijańskich

- modlitwa o pomyślne zdanie matury

 

 

 

 

- pogłębianie rozumienia wiary w Boga

- wyczulenie na problem tolerancji

Klasa gospodarzem szkoły

 

 

 

 

 

Klasa gospodarzem szkoły

 

 

 

Opiekun SU oraz Samorząd Uczniowski

 

 

 

 

 

 

 

 

- ksiądz katecheta, wychowawcy klas maturalnych

 

 

 

 

 

Ksiądz katecheta

KWIECIEŃ

1. 2. IV. – 16 Rocznica Śmierci Jana Pawła II – Patrona Szkoły

2. Udział w Białym marszu z okazji rocznicy śmierci Jana Pawła II

 

 

 

 

 

 

 

3. Pożegnanie klas maturalnych

 

 

 

 

 

4. Organizacja Dni otwartych

- przestrzeganie ceremoniału szkolnego podczas mszy świętej i akademii

- kształtowanie postaw chrześcijańskich i obywatelskich

- pogłębianie pamięci o Patronie Szkoły

- integracja młodzieży, - pogłębianie wiary

- współpraca z rodzicami

- integracja młodzieży

 

 

 

- promowanie szkoły

 

 

 

 

 

- prezentacja działalności SU przed młodzieżą szkół podstawowych

 

 

 

Zarząd SU, klasa gospodarzem szkoły

 

Wychowawcy klas, SU

 

 

 

 

 

 

 

 

 Klasy programowo niższe

 

 

 

 

Nauczyciele wyznaczeni przez komisję promocyjną

MAJ

1. Akademia z okazji uchwalenia Konstytucji 3 – maja

 

2. Udział przedstawicieli SU w Ogólnopolskim Spotkaniu Rodzin Szkół im. Jana Pawła II w Wadowicach.

- przestrzeganie ceremoniału szkolnego,

- kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich

Przestrzeganie ceremoniału szkolnego

- kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich,

- promocja szkoły

Klasa gospodarzem szkoły

 

 

Przedstawiciele SU , Opiekun SU

CZERWIEC

 1. Organizacja Półmetku
 2. Przygotowanie sprawozdania z działalności SU w roku szkolnym 2020/2021

- podsumowanie kadencji

- określenie priorytetów na kolejny rok szkolny

2. Zakończenie roku szkolnego 2020/2021

- integracja zespołów klasowych

 

- umiejętność krytycznego spojrzenia na własne działania

- podkreślenie efektywności działań

 

- ceremoniał szkoły

Klasy III Tł i IIITM

 

Zarząd SU, Opiekun SU

 

 

Klasa gospodarzem szkoły

 

KLASA GOSPODARZEM SZKOŁY rok szkolny 2020/2021

Wrzesień- Kl II TŁg  

Październik- klasy maturalne    

Listopad- III TŁ- 

Grudzień- kl III TM    

Styczeń- kl IIZS branżowa

Luty – kl II TM p  

Marzec- kl ITMp 

Kwiecień- kl ITŁp

Maj- kl IITMg  

Czerwiec- kl  II TŁp 

Skład Samorządu Uczniowskiego:

Przewodniczący - Dominik Nawracaj

Zastępca - Michał Dudek

Sekretarz - Dominika Płaziak

     Regulamin TURNIEJU KLAS  Marzec 2020 r.

  1. Piosenka polska - klasy wybierają dowolną polską piosenkę. Ocenie podlega:

            - ogólna charakterystyka wykonawcy/wykonawców na scenie (gesty, mowa ciała, jakość wykonania itp.)

            - zgodność z oryginałem

            - wrażenie artystyczne

Każdy członek jury przyznaje od 1 do 5 pkt max 25pkt.

 1. Skecz o dowolnej tematyce (czas prezentacji nie może przekraczać 10 minut). Ocenie podlega:

          - pomysłowość, gra aktorska,  kostiumy, ogólne wrażenie, wkład pracy, wykorzystanie rekwizytów, humor

Każdy członek jury przyznaje od 1 do 5 pkt max 25 pkt

 1. Konkurencja sportowa  przeciąganie liny
 1. Konkurencja męska 5 osób
 2. Konkurencja żeńska 5 osób

Rywalizacja zespołów polega na  przeciągnięciu zaznaczonego środka liny poza granicę własnej sfery wyznaczonej poprzez linię na podłożu. Rywalizacja zaczyna się na sygnał dźwiękowy podawany przez Sędziego. O rozstrzygnięciu zwycięstwa i punktacji za tę konkurencję odpowiada Sędzia wraz z jury.

 1. Frekwencja oraz czytelnictwo o punktacji decyduje jury w zależności od liczby klas biorących udział w turnieju.
 1. Plakat – „ STOP AGRESJI” – klasy podczas turnieju wykonują plakat. Uczniowie wykonują plakat dowolną techniką, przynoszą potrzebne materiały- papier  zapewnia organizator.

W konkurencji tej można uzyskać 25 pkt

Regulamin zabrania propagowania treści rasistowskich, szerzenia nietolerancji, uchybiania godności drugiego człowieka. Za wszelkie przejawy demoralizacji, ( wulgarne słowa, wskazywanie niewłaściwych postaw i zachowań uczestnikom grozi dyskwalifikacja).

Otrzęsiny klas pierwszych

W wieloletnią tradycję naszej szkoły wpisane są otrzęsiny klas pierwszych, w tym roku odbyły się 22 października. Zabawę pełną zaskakujących niespodzianek przygotował dla pierwszoklasistów Samorząd Uczniowski. Otrzęsiny prowadził  nowo wybrany zarząd SU: Dominik Nawracaj, Dominika Płaziak oraz Michał Dudek. W otrzęsiny zaangażowali się również uczniowie z klasy III TMRiA na czele z Patrykiem Mroczkiem. Uczniowie klas pierwszych  wzięli udział w kilku pełnych humoru konkurencjach. Nagrodą dla najlepszej, najbardziej zwinnej klasy był dyplom umożliwiający zgłoszenie „nieprzygotowania” dla całej klasy z wybranego przedmiotu. Zadowoleni pierwszoklasiści  mogą się  już czuć „prawdziwymi” uczniami naszego Zespołu Szkół.

                                                                                             Małgorzata Augustyn

Plan pracy SU na rok szkolny 2019/2020

 w Zespole Szkół  Centrum Kształcenia Rolniczego

 im. Jana Pawła II w Brzostku

Miesiąc

Zadanie do realizacji

Cel

Koordynujący

Wrzesień

 1. Ustalenie dyżurów „Klasa gospodarzem szkoły” .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Opracowanie planu pracy SU

 

 

 

 

 

3. Kiermasz podręczników

 

 

 

 

 4.Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do SU

 

 

 

 

 

 

- organizacja pracy SU

- organizacja pracy SU

 

 

 

 

 

 

 

- opracowanie harmonogramu spotkań

 

 

 

 

 

 

 

- rozwój samorządności i aktywności społecznej uczniów

 

-

 

Opiekun SU

 

Wrzesień- klasa II TŁ

 Październik- klasy maturalne

Listopad-  klasa III TMRiA

 Grudzień- klasa III TŻ

Styczeń-   klasa II ZM

Luty- I TMRiAg

Marzec-  I TMRiA p

Kwiecień-  II TMRiA

Maj-       ITŁp

Czerwiec- ITŁg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opiekun oraz Zarząd SU

j.w.

 

 

 

 

 

Opiekun SU

Klasa gospodarzem szkoły- II TŁ

 

 

 Opiekun SU

 

 

 

 

5. Przeprowadzanie akcji charytatywnych.

Pomoc potrzebującym

Szkolne koło Caritas i SU.

Szkolny klub wolontariatu

 

5. Realizacja programu Klasa Gospodarzem Szkoły

 

 

6. Zorganizowanie dyskoteki szkolnej

Rozwój samorządności i aktywności uczniów

- budowanie świadomości

i współodpowiedzialności za szkołę

integracja młodzieży szkolnej

Według kalendarza szkolnego

 

 

Opiekun SU klasa II TŁ

 

PAŹDZIERNIK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTOPAD

 

 

 

 

GRUDZIEŃ

1. Organizacja prac związanych z wolontariatem.

 

 

 

 

 

2. Święto Szkoły

 

 

 

3. Zorganizowanie dnia  święta Komisji Edukacji Narodowej

 

 

 

 

4. Chrzest bojowy pierwszoklasistów

 

 

 

 

5. Rozpoczęcie akcji gromadzenia środków finansowych  ( poszukiwanie wszelkich możliwości zbiórka makulatury itp.)

 

6. Zorganizowanie dwudniowej wycieczki

- umiejętność pracy dla dobra innych , uczenie pracy zespołowej

-- uwrażliwienie na potrzeby innych

 

 

 

-- wspólne podkreślenie niezwykłości tego dnia przypomnienie sylwetki patrona szkoły

 

 

-- pogłębianie szacunku do nauczycieli

 

 

 

 - integracja zespołów  klasowych

- uczenie zasad współpracy poprzez zabawę

 

 

 

 

 

- integracja młodzieży szkolnej,

 

 

- integracja młodzieży, rozwój wrażliwości na piękno naszego kraju,

 

Szkolne koło Caritas

 

 

 

 

 

 

Klasy maturalne

 

 

 

 

Klasy maturalne

 

 

 

Opiekun SU, klasa II TŁ

 

 

 

 

 

Zarząd SU,

 

 

 

 

 

Opiekun SU

 1. Przygotowanie akademii z okazji święta niepodległości 11 listopada
 2. Półmetek klas III

 

3. Dyskoteka andrzejkowa

- kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich

- ceremoniał szkolny

- integracja młodzieży, kształtowanie umiejętności pracy w zespole

- integracja młodzieży poprzez zabawę

Klasa gospodarzem szkoły

 

Klasy III TŻ , III TMRiA

 

Zarząd SU

1. Przeprowadzenie akcji charytatywnych

- dom dziecka Hanka w Dębicy ( zbiórka pieniędzy , przyborów szkolnych , zabawek, słodyczy)

 

 

 

2. Organizacja klasowych spotkań wigilijnych

 

3. Wigilia szkolna

- uczenie współpracy z organizacjami pozaszkolnymi

- uwrażliwianie na potrzeby innych)

- integracja zespołów klasowych,

- podtrzymywanie tradycji

 

 

- podtrzymywanie tradycji szkolnej, klasowej i rodzinnej

- współpraca z rodzicami

- integracja zespołu szkolnego

Szkolne koło Caritas

Szkolny klub wolontariatu

Zarząd SU

Samorządy klasowe

 

 

 

 

SU oraz  klasa pełniąca funkcję gospodarza szkoły

 

 

Cała społeczność szkolna – klasa gospodarzem szkoły- III TŻ

 

STYCZEŃ

1. Przygotowanie spotkania z pedagogiem szkolnym oraz doradcą zawodowym

- współpraca z instytucjami pozaszkolnymi

- usprawnianie komunikacji między uczniami a pedagogiem

Opiekun SU

 

LUTY

 

 

 

 

 

 

 

MARZEC

 1. Zorganizowanie walentynek pocztówki walentynkowe

 

2. Zbiórka pieniędzy na biedną młodzież naszej szkoły

 

 

 1. Dzień kobiet

 

 

2. Turniej klas

 

 

 

3. Zbiórka surowców wtórnych w ramach recyklingu

 

4. Wyjazd maturzystów na Jasna Górę

 

 

 

 

 

5. Rekolekcje świąteczne

Uczenie sztuki okazywania sobie uczuć

- integracja poprzez zabawę

- pomoc potrzebującym,

- uwrażliwienie na potrzeby innych

 

 

Podtrzymywanie tradycji

- pogłębianie szacunku dla kobiet

- przestrzeganie zasad fer play podczas współzawodnictwa międzyklasowego

 

 

- kształtowanie postaw ekologicznych

 

 

-propagowanie wartości chrześcijańskich

- modlitwa o pomyślne zdanie matury

 

 

 

 

- pogłębianie rozumienia wiary w Boga

- wyczulenie na problem tolerancji

Klasa gospodarzem szkoły

Zarząd SU , 

Zarząd SU Opiekun SU,

Zarząd SU, Opiekun SU

Ksiądz katecheta,

 

Wychowawcy klas

 

Opiekun SU oraz Samorząd Uczniowski

 

 

 

 

 

 

- ksiądz katecheta, wychowawcy klas maturalnych

 

 

 

 

 

Ksiądz katecheta

KWIECIEŃ

1. 2. IV. – 15 Rocznica Śmierci Jana Pawła II – Patrona Szkoły

2. Udział w Białym marszu z okazji rocznicy śmierci Jana Pawła II

 

 

 

 

 

 

 

3. Pożegnanie klas maturalnych

 

 

 

 

 

4. Organizacja Dni otwartych

- przestrzeganie ceremoniału szkolnego podczas mszy świętej i akademii

- kształtowanie postaw chrześcijańskich i obywatelskich

- pogłębianie pamięci o Patronie Szkoły

- integracja młodzieży, - pogłębianie wiary

- współpraca z rodzicami

- integracja młodzieży

 

 

 

- promowanie szkoły

 

 

 

 

 

- prezentacja działalności SU przed młodzieżą szkół podstawowych

 

 

 

Zarząd SU, klasa gospodarzem szkoły

 

Wychowawcy klas, SU

 

 

 

 

 

 

 

 

 Klasy programowo niższe

 

 

 

 

Nauczyciele wyznaczeni przez komisję promocyjną

MAJ

1. Akademia z okazji uchwalenia Konstytucji 3 – maja

 

2. Udział przedstawicieli SU w Ogólnopolskim Spotkaniu Rodzin Szkół im. Jana Pawła II w Wadowicach.

- przestrzeganie ceremoniału szkolnego,

- kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich

Przestrzeganie ceremoniału szkolnego

- kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich,

- promocja szkoły

Klasa gospodarzem szkoły

 

 

Przedstawiciele SU , Opiekun SU

CZERWIEC

 1. Przygotowanie sprawozdania z działalności SU w roku szkolnym 2019/2020

 

- podsumowanie kadencji

- określenie priorytetów na kolejny rok szkolny

2. Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

- umiejętność krytycznego spojrzenia na własne działania

- podkreślenie efektywności działań

 

- ceremoniał szkoły

Zarząd SU, Opiekun SU

 

 

 

 

 

Klasa gospodarzem szkoły

 

Sprawozdanie z realizacji zadań Samorządu Uczniowskiego działającego przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku.

W roku szkolnym 2018/2019 SU – realizował następujące zadania:

 • Realizacja przez poszczególne klasy zadania KLASA GOSPODARZEM SZKOŁY według ustalonego harmonogramu (akademie okolicznościowe, gazetki ścienne, artykuły na stronę internetową szkoły oraz gazety lokalnej – „Wiadomości Brzosteckie”)
 • Zorganizowano szkolne wybory Samorządu Uczniowskiego: Przewodniczący - Jakub Włodarczyk, zastępca – Julia Żygłowicz
 • Wybrano chorążego, dowódcę i asystę do pocztu sztandarowego
 • Obchody Jubileuszu Szkoły
 • Wyjazd na dwudniową wycieczkę do Sandomierza
 • Ślubowanie klas pierwszych
 • Organizacja Kiermaszu używanych podręczników
 •  Otrzęsiny klas pierwszych    
 • Dyskoteka andrzejkowa
 • Reprezentowanie szkoły pocztem sztandarowym podczas uroczystości szkolnych oraz pozaszkolnych (święto niepodległości, XVIII Pielgrzymka Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę,  rocznica katyńska, obchody święta 3- go maja, rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, pożegnanie maturzystów, zlot szkół  im. Jana Pawła II  w Wadowicach z okazji 99 rocznicy urodzin papieża, IV Zjazd Szkół im. Jana Pawła II województwa podkarpackiego, obchody jubileuszu szkoły rolniczej w Różańcu)
 • Organizacja Turnieju Klas
 • Gromadzenie środków finansowych w ramach zbiórek ( recykling)  zbiórka elektrośmieci – zebrano 1565 kilogramów i pozyskano kwotę w wysokości 313zł
 • Zorganizowanie wyjazdu na film  do kina Helios w Rzeszowie na film „ Dywizjon 303 – historia prawdziwa”
 • Spotkania przedstawicieli SU odbywały się średnio raz w miesiącu, łącznie odbyło się 8 spotkań.

Wnioski do pracy na rok szkolny 2019/2020

W roku szkolnym 2019/2020 należy  zachęcać uczniów do większego  zaangażowania w życie szkoły.  Przeprowadzić wybory do Samorządu Szkolnego Organizować różne zbiórki w ramach recyklingu celem pozyskania środków finansowych potrzebnych na dofinansowanie wycieczki . Zorganizować dwudniową wycieczkę 

 Opiekun SU M. Augustyn

Skład Samorządu Uczniowskiego:

Przewodniczący - Jakub Włodarczyk

Zastępca Przewodniczącego - Julia Żygłowicz

Skarbnik - Aleksandra Stępień

Sekretarz - Dominika Płaziak

 

Pierwszy dzień wiosny w naszym Zespole Szkół

Turniej klas to już ponad trzydziestoletnia tradycja naszej szkoły, obchodzony jest w pierwszym dniu  wiosny.  Jest to dzień, w którym młodzież rywalizuje w różnych dyscyplinach i prezentuje swoje talenty. W tym roku w turnieju wzięło udział sześć klas: I TM, I TŁ, II TM, II TŻ, III TŁ oraz III TM. Tegorocznymi dyscyplinami turnieju były: skecz o dowolnej tematyce; moda lat 80-tych; konkurencja sportowa (podbijanie piłką siatkową); plakat - prezentacja zawodu, którego się uczę; zbiórka elektrośmieci; odgadywanie przypraw; oraz karaoke – piosenka polska. W skład jury weszło czterech nauczycieli: pani Małgorzata Kmiecik, pani Dorota Machaj, pani Ewa Czyrnia, ks. Piotr Filipek  oraz  uczennica IV klasy TAK - Kinga Pruchnik. Zaskakujący okazał się wynik, ponieważ po raz pierwszy w historii Turnieju Klas zdarzyło się, że mieliśmy dwa pierwsze miejsca -  klasy I TŁ oraz I TMRiA uzyskały   taką samą liczbę 138 punktów. Trzecie miejsce zajęła klasa IITŻ z wynikiem 136 punktów.  Nagrodę dla indywidualności Turnieju Klas otrzymał uczeń II TM Patryk Mroczek. Wszystkim serdecznie gratulujemy i dziękujemy za wzięcie udziału w tym tradycyjnym, wesołym szkolnym wydarzeniu. Cieszymy się, że klasy pierwsze tak mocno zaangażowały się w przygotowania i pokazały wysoki poziom rywalizacji.

M. Augustyn

Dwudniowa wycieczka do Sandomierza i Kazimierza Dolnego

       29 października z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego młodzież naszej szkoły udała się na dwudniową wycieczkę w malownicze tereny Sandomierza i Kazimierza Dolnego. Zwiedzanie  jednego z najstarszych polskich miast z ponad tysiącletnią historią, położonego na nadwiślańskiej skarpie rozpoczęliśmy od bramy opatowskiej, z której rozciąga się malowniczy widok na miasto, Wisłę i okoliczne sady. Zobaczyliśmy tajemnicze podziemia miasta, wysłuchaliśmy fascynujące legendy, mieliśmy okazję spotkać średniowiecznego rycerza, który z zapałem i humorem przedstawił życie rycerzy. Mogliśmy przymierzyć rycerskie zbroje, wziąć do ręki średniowieczną broń, o której dowiedzieliśmy się dużo ciekawych historii.  Spacerowaliśmy po uroczym brukowanym rynku, po  którym Ojciec Mateusz w swej sutannie jeździ na rowerze i rozwiązuje kryminalne zagadki.

Pogoda, jak na  koniec października była cudowna, dzięki temu mogliśmy spacerować wąwozami lessowymi i karmić się urokami złotej polskiej jesieni. Zwiedzanie Sandomierza zakończyliśmy  na zamku, w którym mieści  się muzeum okręgowe. Zobaczyliśmy między innymi piękną biżuterię wyrabianą z krzemienia, dawną wieś sandomierską, kolekcję ludowej rzeźby sakralnej, srebrne naczynia.

Nocowaliśmy w pięknej willi otoczonej sadami  położonej o kilka kilometrów od Sandomierza. Młodzież zorganizowała sobie bardzo przyjemny wieczór przy muzyce, tańcach, grach, rozmowach. Na drugi dzień po śniadaniu udaliśmy się do Kazimierza Dolnego, bardzo uroczego miasta uważanego za perłę polskiego renesansu. Dzień ten był pełen wędrówek po wąwozach kazimierskich, wspinaczek miedzy innymi na Górę Trzech Krzyży, z której rozpościera się cudowna panorama na miasteczko i Wisłę. Udaliśmy się do ruin zamku a na zakończenie spacerowaliśmy  po kazimierskim ryneczku.

W drodze powrotnej udaliśmy się do miejscowości Ujazd, w której znajdują się niesamowite ruiny zamku jednego z największych w Europie - Krzyżtoporu.  XVII wieczne ruiny zaskoczyły nas swoją astronomiczną wielkością i  stylem.

Wycieczka była bardzo udana, młodzież zadowolona, cieszymy się, że mogliśmy wziąć w niej udział, nakarmić się cudownymi krajobrazami i  zobaczyć  budowle średniowiecznej, renesansowej i barokowej architektury.

M. Augustyn

Plan pracy SU na rok szkolny 2018/2019

Miesiąc

Zadanie do realizacji

Cel

Koordynujący

Wrzesień

 1. Akademia – inauguracja roku szkolnego 2018/2019
 2. Ustalenie dyżurów „Klasa gospodarzem szkoły” .

 

 

2. Opracowanie planu pracy SU

 

 

 

 

 

3. Kiermasz podręczników

 

 

 

 

4. Sprzątanie świata.

 

 

 

- organizacja pracy SU

 

 

 

 

- organizacja pracy SU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-kształtowanie umiejętności pracy w grupie oraz narzucanie własnych działań i zamierzeń.

 

 

- promocja szkoły

 

- rozwój aktywności uczniów

 

- edukacja ekologiczna

Opiekun SU- klasa gospodarzem szkoły ( II TŻ)

Opiekun SU

 

 

 

 

Opiekun oraz Zarząd SU

 

 

 

 

 

j.w. (II TŻ)

 

 

 

 

 

Opiekun SU

Klasa gospodarzem szkoły

 

 

Ucz. Klasy II TŻ

 

Nauczyciel zawodu- Paweł Kasprzyk

 

5. Przeprowadzenie akcji charytatywnych.

Pomoc potrzebującym

Szkolne koło Caritas i SU.

 

5. Realizacja programu Klasa Gospodarzem Szkoły

 

 

 

 

Rozwój samorządności i aktywności uczniów

- budowanie świadomości

i współodpowiedzialności za szkołę .

Wybór przedstawicieli do Samorządu Szkolnego

 

 

Według kalendarza szkolnego

 

 

Opiekun SU

 

PAŹDZIERNIK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTOPAD

 

 

 

 

Grudzień

1. Organizacja prac związanych z wolontariatem.

 

 

 

2. Zorganizowanie dnia  święta Komisji Edukacji Narodowej

 

 

3. Święto Szkoły – jubileusz 60-lecia

 

 

 

 

 

 

 

4. Chrzest bojowy pierwszoklasistów

 

 

 

 

5. Rozpoczęcie akcji gromadzenia środków finansowych  ( poszukiwanie wszelkich możliwości zbiórka makulatury itp.)

- umiejętność pracy dla dobra innych , uczenie pracy zespołowej

-- uwrażliwienie na potrzeby innych

 

 

- pogłębianie szacunku do nauczycieli

 

 

-- wspólne podkreślenie niezwykłości tego dnia przypomnienie sylwetki patrona szkoły. Uroczyste obchody jubileuszu szkoły. Zjazd absolwentów.

 

 

-

 

 

 - integracja zespołów klasowych

- uczenie zasad współpracy poprzez zabawę

 

 

 

 

 

- integracja młodzieży szkolnej,

Szkolne koło Caritas

 

 

 

 

Klasy maturalne

 

 

 

Cała społeczność szkolna

 

 

 

 

 

 

 

Klasy trzecie Zarząd SU,

Opiekun SU

 

 

 

Opiekun SU

6. Przygotowanie akademii z okazji święta niepodległości 11 listopada

- kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich w 100 rocznicę niepodległości.

- ceremoniał szkolny

Klasa gospodarzem szkoły

7. Przeprowadzenie akcji charytatywnych

- dom dziecka Hanka w Dębicy ( zbiórka pieniędzy , przyborów szkolnych , zabawek , słodyczy)

 

 

8. Organizacja klasowych spotkań wigilijnych

 

9. Wigilia szkolna

- uczenie współpracy z organizacjami pozaszkolnymi

- uwrażliwianie na potrzeby innych)

- integracja zespołów klasowych,

- podtrzymywanie tradycji

 

 

- podtrzymywanie tradycji szkolnej, klasowej i rodzinnej

 

- współpraca z rodzicami

Szkolne koło Caritas

Zarząd SU

Samorządy klasowe

 

 

 

 

 

Samorządy klasowe

 

SU oraz  klasa pełniąca funkcję gospodarza szkoły

STYCZEŃ

1. Przygotowanie spotkania z pedagogiem szkolnym oraz doradcą zawodowym

- współpraca z instytucjami pozaszkolnymi

- usprawnianie komunikacji między uczniami a pedagogiem

Opiekun SU

Pedagog szkolny

LUTY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARZEC

 1. Zorganizowanie walentynek pocztówki walentynkowe

 

   

2. Zbiórka pieniędzy na biedną młodzież naszej szkoły

 

 

 

 1. Dzień kobiet

 

 

2. Turniej klas

 

 

 

3. Zbiórka surowców wtórnych w ramach recyklingu

 

4. Wyjazd maturzystów na Jasna Górę

 

 

 

5. Rekolekcje świąteczne

Uczenie sztuki okazywania sobie uczuć

- integracja poprzez zabawę

 

- pomoc potrzebującym,

- uwrażliwienie na potrzeby innych

 

 

 

 

Podtrzymywanie tradycji

- pogłębianie szacunku dla kobiet

- przestrzeganie zasad fer play podczas współzawodnictwa międzyklasowego

 

 

- kształtowanie postaw ekologicznych

 

-propagowanie wartości chrześcijańskich

- modlitwa o pomyślne zdanie matury

 

 

- pogłębianie rozumienia wiary w Boga

- wyczulenie na problem tolerancji

Klasa gospodarzem szkoły

Zarząd SU , 

 

Zarząd SU Opiekun SU,

Zarząd SU, Opiekun SU

Ksiądz katecheta,

Wychowawcy klas

 

Opiekun SU oraz Samorząd Uczniowski

 

Opiekun SU, wychowawcy klas

 

 

 

Opiekun SU , uczniowie wszystkich klas

 

- ksiądz katecheta, wychowawcy klas maturalnych

 

 

 

 

Ksiądz katecheta

KWIECIEŃ

1. 2. IV. – 13 Rocznica Śmierci Jana Pawła II – Patrona Szkoły

2. Udział w Białym marszu z okazji rocznicy śmierci Jana Pawła II

 

 

 

 

 

 

 

3. Pożegnanie klas maturalnych

 

 

 

 

 

4. Organizacja Dni otwartych

- przestrzeganie ceremoniału szkolnego podczas mszy świętej i akademii

- kształtowanie postaw chrześcijańskich i obywatelskich

- pogłębianie pamięci o Patronie Szkoły

- integracja młodzieży, - pogłębianie wiary

- współpraca z rodzicami

- integracja młodzieży

 

 

 

- promowanie szkoły

 

 

 

 

 

- prezentacja działalności szkoły przed młodzieżą gimnazjalną

 

 

 

Zarząd SU, klasa gospodarzem szkoły

 

Wychowawcy klas, SU, pedagog szkolny

 

 

 

 

 

 

 

 

 Klasy programowo niższe

 

 

 

 

Nauczyciele i uczniowie wyznaczeni przez komisję promocyjną

MAJ

1. Akademia z okazji uchwalenia Konstytucji 3 – maja

 

2. Udział przedstawicieli SU w Ogólnopolskim Spotkaniu Rodzin Szkół im. Jana Pawła II w Wadowicach.

- przestrzeganie ceremoniału szkolnego,

- kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich

Przestrzeganie ceremoniału szkolnego

- kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich,

- promocja szkoły

Klasa gospodarzem szkoły

 

 

Przedstawiciele SU , Opiekun SU

CZERWIEC

 1. Przygotowanie sprawozdania z działalności SU w roku szkolnym 2018/2019

 

- podsumowanie kadencji

- określenie priorytetów na kolejny rok szkolny

2. Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

- umiejętność krytycznego spojrzenia na własne działania

- podkreślenie efektywności działań

 

- ceremoniał szkoły

Zarząd SU, Opiekun SU

 

 

 

 

 

Klasa gospodarzem szkoły

 

 

 

   Nasza strona używa plików cookies. Pliki cookies wykorzystujemy w celu umożliwienia prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz w celu prowadzenia anonimowych statystyk i innych działań analitycznych przedstawiających sposób korzystania ze strony internetowej przez użytkowników. Dalsze korzystanie ze strony internetowej oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji - Polityka prywatności.