Godło Polski MRiR
A A A

Wersje kontrastowe

Przetarg nr 2

Brzostek, dnia 2021-06-07

 

Dotyczy: postępowania pt. Dostawa fabrycznie nowego autobusu w konfiguracji minimum 22 + 1 przystosowanego do przewozu osób dla ZSCKR w Brzostku, Ogłoszenie numer 2021/BZP 00054137/01 z dnia 2021-05-13

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zamawiający na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r. poz. 2019 ze zm.) zwanej dalej ustawą pzp informuje, że w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez wykonawcę :

AUTOMET Group Spółka jawna, ul. Stankiewicza 4, 38-500 Sanok

 

Przedmiotowa oferta spełnia wszelkie wymogi ustawy pzp oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia i otrzymała ilość punktów wynikającą z sumowania punków za poszczególne kryteria:

1. Cena oferty 60 pkt

2. okres gwarancji – 20 pkt

3. termin realizacji – 20 pkt

Łączna ilość zdobytych punktów: 100 pkt.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące, niepodlegające odrzuceniu oferty z następującą punktacją:

L.P.

Nazwa i adres wykonawcy

Punkty – kryterium cena

Punkty – kryterium okres gwarancji

Punkty – kryterium termin realizacji

Łączna ilość punktów

1

TRUCK EXPORT-IMPORT WYNAJEM SP. Z O. O. ul. Żurawia 43/201 00-680 Warszawa

48,47

20

20

88,47

2

AUTOMET Group Spółka jawna, ul. Stankiewicza 4, 38-500 Sanok

60

20

20

100

 

 

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o kwocie na realizację zamówienia

SWZ - autobus po korekcie v.2

Załącznik nr.2 - opis przedmiotu zamówienia po korekcie v.2

Załącznik nr. 5 po korekcie v.2

Odpowiedzi na pytania 2.

Zmiana ogłoszenia

Odpowiedź na pytania  + zmiana SWZ

SWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 5

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

   Nasza strona używa plików cookies. Pliki cookies wykorzystujemy w celu umożliwienia prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz w celu prowadzenia anonimowych statystyk i innych działań analitycznych przedstawiających sposób korzystania ze strony internetowej przez użytkowników. Dalsze korzystanie ze strony internetowej oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji - Polityka prywatności.