Godło Polski MRiR
A A A

Wersje kontrastowe

Konkursy

Regulamin

Interdyscyplinarnego Konkursu Z nurtem Wisłoki - poznajmy się

 1. Organizator: Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku. Adres: Klecie 125; 39-230 Brzostek. 
 2. Uczestnicy: uczniowie klas VI, VII i VIII szkół podstawowych
 3. Cele konkursu:

- uświadomienie  wpływu warunków geograficznych na historię regionu i podkreślenie integracyjnego znaczenia Wisłoki dla społeczności lokalnej,

- popularyzacja wiedzy o miejscowościach położonych w dorzeczu Wisłoki,

- promocja edukacji ekologicznej,

- doskonalenie umiejętności gromadzenia materiałów na dany temat, twórczego myślenia, prezentacji talentów artystycznych, wystąpień publicznych.

 1. Zasady konkursu:
 1. Uczestnicy konkursu prezentują przed komisją materiał informacyjny o  swojej miejscowości i istniejących w niej atrakcjach oraz działaniach proekologicznych, jakie podejmowane są w tym środowisku. Forma prezentacji jest dowolna. Mogą się na nią składać referaty, prezentacje multimedialne, piosenki, scenki teatralne, pokazy historyczne, rekonstrukcje wydarzeń, pokazy prac plastycznych, fotografii, wywiady z ciekawymi ludźmi, filmy, audycje radiowe, nagrania audio, itp. itd. Czas prezentacji danego zespołu do 10 minut.
 2. Oceniana będzie kreatywność w stworzeniu scenariusza prezentacji, zgodność z tematem, jakość przygotowanych elementów prezentacji, wykorzystanie przeznaczonego na prezentację czasu.
 3. Każda szkoła może zgłosić do konkursu 2 zespoły 3-5-cioosobowe.
 4.  Prezentacje zespołów będzie oceniać komisja konkursowa powołana przez Dyrektora    ZS w Brzostku.
 5.  Zostaną przyznane nagrody za zajęcie I, II i III miejsca oraz dyplomy dla wszystkich uczestników konkursu i ich opiekunów.
 6.  Nagrody zostaną  wręczone w dniu konkursu.
 1. Terminarz:

Konkurs odbywa się w marcu. Dokładna data ogłaszana jest co najmniej na trzy miesiące przed konkursem.Rozdanie nagród w dniu konkursu.

Dodatkowe informacje:

Konkurs poprzedzony jest konferencją, w czasie której są wygłoszone przez profesjonalistów krótkie referaty dotyczące Wisłoki i jej wpływu na otoczenie w aspektach: ekologicznym, historycznym i gospodarczym.

Dodatkowych informacji o konkursie udziela Anna Hudyma tel. 14 6830 321.

Organizatorzy:

Anna Hudyma, Dorota Machaj

REGULAMIN

MIĘDZYSZKOLNEGO TURNIEJU COUNTER-STRIKE GLOBAL OFFENSIVE

O PUCHAR DYREKTORA SZKOŁY

1. Postanowienia ogólne

 • Organizatorem Turnieju Counter-Strike Global Offensive o Puchar Dyrektora Szkoły (w skrócie Turnieju CS) jest Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku. Koordynatorami są: Małgorzata Batycka, Małgorzata Jop oraz Farhat Berrahal.
 • Turniej CS jest przeznaczony dla uczniów klas ósmych szkoły podstawowej – maksymalnie dwóch uczniów z każdej szkoły. O udziale w Turnieju CS decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Każdy z uczestników Turnieju CS zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem oraz jego przestrzegania.
 • Uczestnicy korzystają ze sprzętu przygotowanego przez organizatorów.
 • Szkody powstałe na skutek celowego działania podlegające kosztom naprawy, pokrywa uczestnik.
 • Szkoły zgłaszające uczniów do udziału w Turnieju CS zapewniają dojazd uczniom oraz sprawują opiekę nad uczniami podczas przejazdu oraz w trakcie trwania Turnieju CS.

2. Nagrody

 • Pula nagród zostanie podana po zamknięciu zapisów. Nagrody zostaną wręczone w dniu konkursu.

3. System rozgrywek

 • W Turnieju CS weźmie udział maksymalnie 16 uczniów (wg kolejności zgłoszeń).

4. Przebieg turnieju

Turniej CS zostanie rozegrany bez fazy grupowej - 16 uczniów zostanie rozlosowanych w drabince 1/8 Finału

 • Mecze zostaną rozegrane systemem BO1 (mapa odrzucana będzie przez gracza). W półfinale i finale uczestnicy grają na trzech mapach w kolejności ustalonej przez obsługę techniczną BO3 (do dwóch wygranych).

Mapy na których rozgrywany jest turniej : 

 • Aim_map
 • Aim_redline
 • Aim_awp
 • Szczegółowy harmonogram rozgrywanych meczy zostanie opublikowany zaraz przed rozpoczęciem.
 • W przypadku remisu (15:15), rozgrywane są dogrywki po każdej ze stron  w systemie MR3.
 • Wszystkie zauważone błędy należy zgłaszać bezpośrednio do organizatorów przed rozpoczęciem rozgrywki.

5. Zawodnicy

 • Gracz nie może zmieniać się z innym graczem w trakcie trwania rozgrywek.
 • Zabrania się używania nazw graczy oraz opisów o wulgarnej treści.
 • Używanie chatu w grze w celu zirytowania/obrażenia przeciwnika jest zabronione.
 • Używanie wszelkich programów zapewniających jakąkolwiek przewagę w czasie gry jest zakazane.
 • Jakiekolwiek programy czy modyfikacje zmieniające oryginalną wersję gry są zakazane.
 • Wszelkie czynności mogące naruszyć prawa autorskie oraz majątkowe wydawcy gry są zakazane.
 • Stosowanie wszelkich błędów w grze oraz błędów w projekcie map jest zakazane.
 • Stosowanie innych sterowników graficznych, skryptów, itp., niż zainstalowane przez organizatora jest zakazane.
 • Celowe oddanie meczu przeciwnikowi jest zabronione.
 • Niesportowe zachowanie rozumiane jako wulgaryzmy, prowokowanie, zachowanie niezgodne z ogólnie rozumianymi normami społecznymi skierowane przeciwko innym uczestnikom i organizatorom Turnieju CS jest zabronione.
 • Spóźnienie się na mecz skutkuje W/O.

6. Terminarz:

 • Konkurs odbywa się podczas Dnia Otwartego Szkoły. Dokładna data ogłaszana jest co najmniej na dwa miesiące przed konkursem.

7. Postanowienia końcowe

 • Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Turnieju CS.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy z przeprowadzeniem Turnieju CS, jeżeli nastąpiły one na skutek zdarzeń niezależnych od Organizatora oraz zdarzeń, których nie mógł przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie Turnieju CS.
 • Wszelkie kwestie sporne nie ujęte w regulaminie rozstrzygają organizator oraz administrator, którzy mogą, lecz nie muszą, uwzględnić opinie graczy.
 • Gracz po stawiennictwie się w dniu rozpoczęcia Turnieju CS zgłasza swoją gotowość i tylko zgłoszony zawodnik ma prawo reprezentować się przed organizatorem i administratorem Turnieju CS.

 

Regulamin

Turnieju Piłki Nożnej Halowej o Puchar Dyrektora Szkoły

 1. Organizator: Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku.
 2. Uczestnicy: uczniowie szkół podstawowych.
 3. Cele konkursu: propagowanie piłki nożnej wśród młodzieży.
 4. Zasady konkursu:
 • Rozgrywki będą odbywały się według przepisów piłki nożnej halowej (organizatorzy zastrzegają  sobie prawo zmian w przepisach, które będą dostosowane do charakteru turnieju).
 • Drużyny pięcioosobowe: bramkarz + czterech zawodników w polu.
 • Drużyna powinna liczyć do ośmiu zawodników.
 • Zespoły powinny występować w jednolitych strojach z numerami.
 • Obowiązuje obuwie sportowe przeznaczone do gry na halach sportowych.
 • System rozgrywek będzie zależny od ilości zgłoszonych zespołów i zostanie podany w dniu zawodów.
 1. Terminarz: marzec, kwiecień.
 2. Dodatkowe informacje:
 • Każda drużyna musi mieć przy sobie  aktualne badania lekarskie zezwalające na udział w zawodach sportowych oraz kartę zgłoszenia.
 1. Organizatorzy: Wojciech Bonarek, Bogdan Stelmach.

 

Regulamin

Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Dyrektora Szkoły

 1. Organizator: Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku.
 2. Uczestnicy: uczniowie szkół podstawowych.
 3. Cele konkursu: propagowanie tenisa stołowego wśród młodzieży.
 4. Zasady konkursu:
 • Szkołę  może reprezentować do 4 zawodników. Nie będzie podziału na „chłopcy i dziewczyny”.
 • Turniej rozegrany zostanie systemem do dwóch przegranych spotkań.
 • Zwycięstwo zapewni suma punktów wszystkich zawodników biorących udział w turnieju z danej szkoły. Punktacja za pierwsze miejsce 10 punktów, za drugie 9 punktów itd.
 • Turniej zostanie rozegrany piłeczkami celuloidowymi zapewnionymi przez organizatora.
 • Obowiązują  przepisy PZTS.
 1. Terminarz: listopad, grudzień.
 2. Dodatkowe informacje:
 • Obowiązuje strój sportowy i własna rakietka.
 • Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie w  sekretariacie szkoły tel. 146830321 
 1. Organizatorzy: Wojciech Bonarek, Bogdan Stelmach.

 

Regulamin

Międzyszkolnego Konkursu Piosenki Religijnej

 1. Konkurs Piosenki Religijnej jest organizowany przez Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku i przeznaczony jest dla uczniów klas VII i VIII Szkół Podstawowych.
 2. Celem konkursu jest:
 1. Budzenie i rozwijanie pasji muzycznych wśród młodzieży
 2. Promocja młodzieżowej twórczości
 3. Możliwość porównania swoich umiejętności i zdolności artystycznych z możliwościami innych uczniów
 4. Rozwijanie wiedzy religijnej poprzez edukację muzyczną

3. Zasady uczestnictwa:

 1. Każda szkoła może zgłosić 1 solistę i 1 zespół (zespół może liczyć najwyżej 5 osób)
 2. Uczestnicy przygotują jedną piosenkę w języku polskim o tematyce religijnej. Dopuszcza się podkład muzyczny (pół playback) z płyt CD-audio lub akompaniament na żywo
 3. Prezentacje będą oceniane w kategorii:

- soliści  

- zespoły wokalno-instrumentalne (maksymalnie 5 osób)

Przez solistę rozumie się wykonawcę, który sam wykonuje utwór i sam sobie akompaniuje. Organizatorzy zezwalają, aby soliście akompaniowała osoba grająca na instrumencie, jednak w przypadku wygranej, nagrodę otrzymuje tylko solista.

W konkursie uczestniczą Szkoły, które prześlą zgłoszenie w określonym terminie  na adres szkoły: Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku, Klecie 125, 39 – 230 Brzostek.

 1. Przebieg konkursu:
 1. Konkurs będzie przeprowadzony przez Komisję Szkolną, powołaną przez Dyrektora Szkoły w budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku
 2. Organizator jest zobowiązany do zapewnienia wszystkim uczestnikom warunków umożliwiających wykonanie swojego programu artystycznego, nie zapewnia jednak instrumentów muzycznych.
 3. Każdy występ będzie oceniać komisja konkursowa, powołana przez organizatorów.
 4. Ocenie podlegają: dobór repertuaru, warunki wokalne, interpretacje i ogólny wyraz artystyczny
 5. Zwycięzcy obydwu kategorii otrzymują atrakcyjne nagrody.

 

   Nasza strona używa plików cookies. Pliki cookies wykorzystujemy w celu umożliwienia prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz w celu prowadzenia anonimowych statystyk i innych działań analitycznych przedstawiających sposób korzystania ze strony internetowej przez użytkowników. Dalsze korzystanie ze strony internetowej oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji - Polityka prywatności.