Godło Polski MRiR
A A A

Wersje kontrastowe

Szkolne koło Caritas

zdjęcie_6565

Świąteczna zbiórka żywności

Święta to czas radości, jednak samotność i bieda mogą przesłonić radosne oczekiwanie.  Samotność jest szczególnie dotkliwa dla tych osób, które spędzają Święta same. Najczęściej są to osoby w podeszłym wieku.  Główną ich potrzebą, szczególnie w okresie świątecznym, jest bliskość życzliwych ludzi.

Członkowie szkolnego koła Caritas działającego w naszej szkole, zorganizowali zbiórkę żywności, aby móc nieść radość i pomoc dla osób starszych w nadchodzącym czasie.

Nie spodziewaliśmy się, że tak wielu uczniów zaangażuje się w naszą akcję pomocy. Zebraliśmy dużą ilość produktów spożywczych, które zostały rozdzielone i starannie spakowane przez uczniów. Dzięki współpracy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społcznej w Brzostku wyznaczylismy osoby starsze do których członkowie szkolnego Koła Caritas udali się wraz z opiekunem - panią Marta Oprządek. Seniorzy byli bardzo wzruszeni z powodu odwiedzin i otrzymanych darów.

Pamiętaj, aby rozejrzeć się wokół siebie, być może jakieś samotne, starsze osoby potrzebują pomocy od Ciebie? Nie bądź obojętny, nawet najmniejszy gest i pomoc ma sens!

                                                                                                                                MO  MSŁ

zdjęcie_514

Co roku w okresie świątecznym staramy się sprawić radość podopiecznym Domu Dziecka „Hanka” w Dębicy. W tym roku postanowiliśmy zamiast tradycyjnych paczek ze słodyczami zakupić karnety do „Kulkolandu” dla najmłodszych dzieciaków. W ogólnoszkolnej zbiórce Szkolne Koło CARITAS zebrało 565zł. Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom.

Dorota Machaj: Opiekun SKCaritas

Zobacz zdjęcia

 


PLAN PRACY SZKOLNEGO KOŁA CARITAS

w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku

r.sz. 2022/2023

Zadania:

 1. Uwrażliwienie młodzieży na potrzeby osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych (odwiedziny w ŚDS w Brzostku
 2. Dostarczenie radości, pozytywnych emocji dzieciom z rodzin potrzebujących (wizyty w domu Dziecka „Hanaka” w Dębicy z okazji mikołajek i dnia dziecka)
 3. Szerzenie idei wolontariatu
 4. Doskonalenie umiejętności planowania, współpracy oraz współdziałania z różnymi instytucjami i organizacjami
 5. Zaspokajanie duchowych i społecznych potrzeb młodego pokolenia
 6. Zdobywanie i wzbogacanie doświadczenia życiowego
 7. Udział w akcjach pomocowych organizowanych prze Caritas Polska

Założenia:

 1. Głównym założeniem Szkolnego Koła Caritas wynikającym ze Statutu jest:
 • włączanie się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywno-opiekuńczo-wychowawczą prowadzoną przez Szkołę i Caritas Diecezji
 • autentyczne zaangażowanie w pracę na rzecz osób potrzebujących
 1. Stąd obszarem działania Szkolnego Koła Caritas są:
 • szkoła – a w niej kolega, koleżanka, którzy potrzebują bezpośredniej pomocy
 • środowisko lokalne – w nim każdy potrzebujący człowiek czekający na pomoc, spotkanie, rozmowę, uśmiech, lub konkretną pracę jak zrobienie zakupów czy sprzątanie mieszkania
 • parafia - a w niej ścisła współpraca z Parafialnym Kołem Caritas, czynny udział w życiu Kościoła, Parafii

Cel główny:

 1. Praktyczna realizacja przykazania miłości bliźniego w odniesieniu do każdego, bez względu na jego przekonania czy wyznanie
 2. Uwrażliwienie na drugiego człowieka, na jego potrzeby, krzywdę i cierpienie
 3. Budowanie autentycznej wspólnoty ludzi, ukierunkowanej na wspólne dobro

Cele szczegółowe:

 1. Praca w Szkolnym Kole Caritas uczy:
 • miłości bliźniego
 • tolerancji i zrozumienia
 • wspólnej zespołowej pracy
 • poszanowania drugiego człowieka
 • wzajemnego zaufania i współodpowiedzialności
 • podejmowania własnych inicjatyw
 • budowania własnej hierarchii wartości
 • szukania okazji do czynienia dobra, czyli do konkretyzacji zadań miłości czynnej
 • uwrażliwia na różne obszary ludzkiej biedy i krzewi duch czynnej miłości bliźniego
 • szerzy i pogłębia miłosierdzie
 • kształtuje wrażliwość na potrzeby innych
 • przyczynia się do wzrostu samodzielności i odpowiedzialności
 • wzmacnia pożądane społeczne postawy

Przewidywane osiągniecia, umiejętności:

 1. Praca w Szkolnym Kole Caritas przyczyni się do:
 • umiejętności gospodarowania wolnym czasem
 • odkrywania i rozwijania zdolności twórczych oraz zainteresowań
 • budowania wzajemnej więzi i wspólnoty, zarówno pomiędzy członkami Koła jak i doświadczającymi pomocy
 • wzajemnego szacunku
 • szacunku do osób starszych, chorych i cierpiących
 • dostrzegania potrzebujących pomocy w swoich środowiskach
 • zgodnej współpracy w zespole
 • umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów
 • odpowiedzialności za podjęte działania
 • umiejętnego dokonywania hierarchii wartości
 • podejmowania coraz dojrzalszych decyzji
 • szybszego osiągnięcia dojrzałości

Ewaluacja programu:

 1. Ewaluacja będzie dokonywana przez:
 • obserwację i samoobserwację
 • zauważenie pracy Koła przez innych
 • zaangażowanie poszczególnych członków
 • ilość zdobytych funduszy
 • ocenę skuteczności działań
 • wypowiedzi osób doświadczających pomocy
 • ocenę rodziców, dyrekcji
 • wypowiedzi samych członków Koła

   Nasza strona używa plików cookies. Pliki cookies wykorzystujemy w celu umożliwienia prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz w celu prowadzenia anonimowych statystyk i innych działań analitycznych przedstawiających sposób korzystania ze strony internetowej przez użytkowników. Dalsze korzystanie ze strony internetowej oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji - Polityka prywatności.