Godło Polski MRiR
A A A

Wersje kontrastowe

PCK

zdjęcie_5907
zdjęcie_10489 zdjęcie_10490

Honorowe krwiodawstwo w Polsce zaczęło się 65 lat temu.

Z tej okazji w Domu Kultury Śnieżka zorganizowana została uroczystość, podczas której najbardziej zasłużonym krwiodawcom, klubom, czy sponsorom wręczono wyróżnienia. Spotkanie w Śnieżce było świetną okazją, by podsumować dwudziestą drugą edycję konkursu „Potrzebna Krew - Twoja także”. Szkolne koło PCK otrzymało pamiątkową statuetkę.

Od 1997 roku Rejonowa Rada Honorowego Krwiodawstwa w Dębicy przyznawała tytuł Działacz HDK PCK - Człowiek Roku. W tym roku otrzymał go opiekun koła Wojciech Bonarek.

Podziękowanie Honorowym Dawcom Krwi w naszej szkole - 2023

zdjęcie_9815

Podziękowanie Honorowym Dawcom Krwi w naszej szkole - 2022

Szkolne koło PCK wsparło działania na rzecz walczącej Ukrainy, biorąc udział w akcji "Szkoła, która ratuje życie".

Uczniowie ZSCKR im. Jana Pawła II w Brzostku oddali krew w Stacji Krwiodawstwa w Jaśle.

zdjęcie_7873 zdjęcie_7874

PLAN DZIAŁANIA SZKOLNEGO KOŁA PCK

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 1. Spotkanie organizacyjne, wybór zarządu koła, pozyskanie nowych członków do szkolnego koła PCK, przedstawienie planu pracy.
 2. Udział w akcji honorowego krwiodawstwa w warunkach pandemii koronawirusa.
 3. Prowadzenie szkolnej gazetki poświęconej problemom PCK.
 4. Zamieszczanie bieżących informacji na temat działalności szkolnego koła PCK na szkolnej stronie internetowej.
 5. Udział młodzieży w konkursie „ Potrzebna krew – Twoja także”.
 6. Udział przedstawicieli koła w spotkaniach organizowanych przez Oddział Rejonowy PCK w Dębicy.
 7. Udział w bieżących akcjach organizowanych przez OR PCK w Dębicy.

PLAN DZIAŁANIA SZKOLNEGO KOŁA PCK 

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 1. Wybór zarządu koła, pozyskanie nowych członków do szkolnego koła PCK, przedstawienie planu pracy.
 2. Udział w akcji honorowego krwiodawstwa.
 3. Prowadzenie szkolnej gazetki poświęconej problemom PCK.
 4. Zamieszczanie bieżących informacji na temat działalności szkolnego koła PCK na szkolnej stronie internetowej.
 5. Udział młodzieży w konkursie „ Potrzebna krew – Twoja także”.
 6. Udział przedstawicieli koła w imprezach organizowanych przez Oddział Rejonowy PCK w Dębicy.
 7. Udział w bieżących akcjach organizowanych przez OR PCK w Dębicy.

Podziękowanie Honorowym Dawcom Krwi w naszej szkole - 2019

zdjęcie_2698

Podsumowanie XVII edycji konkursu „Potrzebna krew - Twoja także”

 

Podsumowanie XVI edycji konkursu „Potrzebna krew - Twoja także”

 trwającego od  1 września 2016 - 31 sierpnia 2017 roku

 

ZSE - 98 550 ml    wynik wrzesień 2017 r.  -  13 950 ml

 

ZS Nr 2            - 91 800 ml                                            -  10 350 ml

 

ZSZ Nr 1         - 53 550 ml                                            -    4 950  ml

 

I LO                 - 34 650 ml                                            -    3 150 ml

 

II LO               - 28 800 ml                                            -     4 950 ml

 

ZS Nr 4           - 20 250 ml                                             -    1 350 ml

 

ZS Brzostek    - 27 000 ml                                            -    1 800 ml

 

RZSZ Pilzno   - 21 600 ml                                            -    1 350 ml

 

ZSZ Pustków  - 15 750 ml                                             -      900 ml

 

LO Pilzno       - 13 050 ml                                             -    1 350 ml

 

 Łącznie uzyskano: 405 litrów

 


PLAN DZIAŁANIA SZKOLNEGO KOŁA PCK W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 1. Wybór zarządu koła, pozyskanie nowych członków do szkolnego koła PCK, przedstawienie planu pracy.
 2. Udział w akcji honorowego krwiodawstwa.
 3. Prowadzenie szkolnej gazetki poświęconej problemom PCK.
 4. Przygotowanie gabloty poświęconej działalności szkolnego koła PCK.
 5. Zamieszczanie bieżących informacji na temat działalności szkolnego koła PCK na szkolnej stronie internetowej.
 6. Udział młodzieży w konkursie „ Młoda krew ratuje życie”.
 7. Udział młodzieży w akcji „Świadectwo dojrzałości społecznej”.
 8. Udział przedstawicieli koła w imprezach organizowanych przez Oddział Rejonowy PCK w Dębicy.
 9. Udział w bieżących akcjach organizowanych przez OR PCK w Dębicy.

 

 

„Potrzebna krew – Twoja także”

podsumowanie konkursu

Konkurs trwał od początku września 2014 roku do końca sierpnia 2015 roku. Brało w nim udział 11 Klubów HDK ze wszystkich szkół ponadgimnazjalnych  powiatu dębickiego. W konkursie brało udział ponad 300 członków zrzeszonych w klubach, którzy w 1033 oddaniach ofiarowali dla potrzeb lecznictwa otwartego 464,850 ml. Jest to najlepszy wynik w dotychczasowych edycjach konkursu.

Wyniki poszczególnych Klubów HDK:

 

Zespół Szkół Ekonomicznych         -  121,500 ml.        (Alicja Lipa)

 

Zespół Szkół Nr 2                            -    94,050 ml.       (Małgorzata Burdzy)

 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1     -    54,900 ml.        (Beata Mazur)

 

I Liceum Ogólnokształcące             -    38,700 ml.        (Stanisław Borek)

 

II Liceum Ogólnokształcące            -    35,550 ml.        (Maciej Kita)

 

Rzemieślnicza Zasad. Szk. Zaw.     -    30,600 ml.  (Małgorzata Szatkowska)

 

Zespół Szkół Zawod. Pustków        -    29,700 ml.        (Renata Dziedzic)

 

Zespół Szkół Brzostek – Klecie      -     24,300 ml.       (Wojciech Bonarek)

 

Zespół Szkół Nr 4                           -     22,050 ml.        (Joanna Mrzygłód)

 

Liceum Ogólnokształcące  Pilzno   -       6,750 ml.       (Marta Stasiowska)

 

Zespół Szkół  Jodłowa                    -       6,750 ml.      (Ewa Grzyb)

Krew w 2015 roku (11 miesięcy)       Razem: 1600,200 litrów

 

TC

162,90

ZSE

105,75

Śnieżka

91,35

Lerg

89,55

ZS Nr 2

88,20

ZSZ Nr 1

48,15

I LO

34,20

II LO

33,75

RZSZ Pilzno

31,95

Tikkurila

26,10

ZSZ Pustków

23,85

ZS Nr 4

18,90

ZS Klecie

18,90

PKP

16,65

KPP

14,40

ZS Jodłowa

8,55

Igloopol

8,10

LO Pilzno

4,95

W. Bonarek

 


 

 

 

 

Opiekun koła: Wojciech Bonarek

PLAN DZIAŁANIA SZKOLNEGO KOŁA PCK W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

 

 1. Wybór zarządu koła, pozyskanie nowych członków do szkolnego koła PCK, przedstawienie planu pracy.
 2. Udział w akcji honorowego krwiodawstwa.
 3. Prowadzenie szkolnej gazetki poświęconej problemom PCK.
 4. Przygotowanie gabloty poświęconej działalności szkolnego koła PCK.
 5. Zamieszczanie bieżących informacji na temat działalności szkolnego koła PCK na szkolnej stronie internetowej.
 6. Udział młodzieży w konkursie „ Młoda krew ratuje życie”.
 7. Udział młodzieży w akcji „Świadectwo dojrzałości społecznej”.
 8. Udział przedstawicieli koła w imprezach organizowanych przez Oddział Rejonowy PCK w Dębicy.
 9. Udział w bieżących akcjach organizowanych przez OR PCK w Dębicy.

 

 

Opracował: Wojciech Bonarek

Cele koła:

 • Kształtowanie aktywnych postaw młodzieży i jej gotowości do niesienia pomocy innym, zwłaszcza ludziom chorym, starszym, kalekim.
 • Wychowanie młodzieży w kulturze zdrowotnej, wyrobienie nawyków higieniczno-sanitarnych.
 • Budzenie potrzeb w dziedzinie profilaktyki zdrowotnej oraz przygotowanie do społecznej działalności na rzecz ochrony zdrowia i zapobieganie nieszczęśliwym wypadkom.
 • Wychowanie wśród młodzieży dobrze przeszkolonych ratowników PCK.
 • Prowadzenie stałej współpracy ze służbą zdrowia oraz kołami PCK  z innych szkół.

Zadania koła:

 • Wychowanie zdrowotne młodzieży.
 • Szkolenie sanitarne młodzieży.
 • Działalność opiekuńczo-społeczna.
 • Szerzenie idei  Czerwonego Krzyża wśród młodzieży

 

 

Aktualności

Zestawienie miesięczne ilości krwi   I - XII  2014 r.

 

Kluby HDK:

TC  Dębica

ZSE  Dębica

Lerg  Pustków

Śnieżka  Brzeźnica

ZS Nr 2  Dębica

ZSZ Nr 1  Dębica

I LO   Dębica

II LO Dębica

ZS Brzostek

Tikkurila Dębica

ZSZ Pustków

ZS Nr 4  Dębica

RZSZ Pilzno

PKP

KPP Dębica

Kibice Igloopol

LO Pilzno

ZS Jodłowa

 

 

 

197,550

118,800

103,050

102,600

94,950

57,150

47,700

31,050

30,150

25,650

22,500

18,000

17,100

16,200

11,700

9,900

7,650

4,050

PCK

742,500

 

 

Razem

 

 

1662,750

 


Dnia 28.11.2014 r. w Domu Kultury "Kosmos" w Dębicy odbyło się uroczyste spotkanie jubileuszowe z okazji 85 - lecia PCK w rejonie dębickim. Na tym spotkaniu szkolne koło PCK otrzymało statuetkę wraz z podziękowaniem za udział w XIII edycji konkursu "Potrzebna krew - Twoja także" oraz pamiątkową odznakę 85 - lecia PCK w rejonie dębickim. Podczas spotkania odbyła się promocja książki Zbigniewa Szurka pt. "Polski Czerwony Krzyż w rejonie dębickim 1924 - 2014"w której jest opisana również działalność szkolnego koła PCK.

 


 

25.09.2014 r. członkowie szkolnego koła PCK przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II oddali krew w stacji krwiodastwa w Dębicy. Zapraszamy wszystkich do honorowego oddawania krwi.

 


 

Do szkolnego koła PCK zaliczają się również  honorowi dawcy krwi, których w naszej szkole jest około czterdziestu osób. Na zdjęciach poniżej honorowe krwiodawstwo w dniu 24 września 2013r.

 

Zestawienie oddanej krwi przez Kluby HDK PCK w 2011, 2012, 2013 roku

(bez krwiodawców Klubu HDK przy OR PCK)

Rok                                                                                            2013 r.              2012 r.             2011 r.

Firma Oponiarska Dębica SA                     187,650             176,050              145,350

Zespół Szkół Ekonomicznych                  121,950            111,600            137,250

Zespół Szkół Nr 2                                    101,200              85,950              86,850

FFiL „Śnieżka”                                          90,000              90,450              81,000

„Lerg”                                                      86,150              81,650              67,700

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1               73,800              70,500              52,650

Tikurilla                                                     49,400              26,100              24,750

I Liceum Ogólnokształcące                       43,200              34,200              43,200

ZS Brzostek – Klecie                                 41,850              59,850              56,250

II liceum Ogólnokształcące                       34,950              33,750              30,800

Zespół Szkół Zawodowych Pustków         19,800             26,100              20,700

Zespół Szkól Nr 4                                      19,350              18,900                9,900

Zakład Taboru PKP                                   17,550              13,050              17,550

Komenda Powiatowa Policji                      14,850                8,550              10,350

Klub Kibica „Igloopol”                                6,750                8,550                5,400

Rzemieślnicza  ZSZ Pilzno                  14,400                   -                      -

Liceum Ogólnokształcące Pilzno                9,900                6,300              13,950

Zespół Szkół Jodłowa                               4,500               15,750               5,400

Ogólna ofiarność w darze krwi krwiodawców  powiatu dębickiego: 2013 r. - 1550,700 ml,      2012 r. - 1460,250 ml, 2011 r.  -   1344,600 ml.

Kto może oddać krew?

 • Osoby od 18 do 65 roku życia , które ważą co najmniej 50 kilogramów
 • Osoby , u których w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie wykonano tatuażu , przekucia uszu lub innej części ciała
 • Osoby, które w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie miały wykonywanych diagnostycznych badań i zabiegów endoskopowych(gastroskopii, panendoskopii, artroskopii, laparoskopii)
 • Osoby, które w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie były leczone krwią lub jej składnikami

Dorosły człowiek posiada ok. 5 – 6 litrów krwi. Jednorazowo może oddać 450 ml krwi. Mężczyźni mogą oddać krew nie częściej niż co 8 tygodni. Kobiety nie  częściej niż co 12 tygodni. W konsekwencji mężczyzna rocznie może oddać krew 6 razy,  a kobieta 4.

14.11.2013 r. w Zespole Szkół Ekonomicznych w Dębicy odbyła się trzecia edycja konkursu wiedzy o HDK na terenie Dębicy. Naszą szkołę reprezentowali członkowie szkolnego klubu PCK, Byli to: Kinga Kukla, Paweł Nylec i Stanisław Jedziniak. Nasza drużyna zajęła dobre  IV miejsce.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Wyniki w honorowym krwiodawstwie za rok szkolny 2009/2010

Lp.

Klub HDK

Konkurs „Potrzebna krew – twoja także”  1.09.2009 – 30.06.2010

Wrzesień 2010 r.

Bilans                     I – IX 2010r.

1.

Zespół Szkół Ekonomicznych

121.95 l.

16.65 l.

96.25 l.

2.

Zespół Szkół Nr 2

60.75 l.

22.50

62.25 l.

3.

Zespół Szkół Brzostek

44.55 l.

9.90 l.

31.05 l.

4.

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1

43.65 l.

7.20 l.

42.40 l.

5.

I LO

37.80 l.

4.05 l.

32.95 l.

6.

Zespół Szkół Zawod.  Pustków

20.25 l.

1.80 l.

20.75 l.

7.

II LO

17.10 l.

7.65 l.

18.90 l.

8.

LO Pilzno

6.75 l.

-

4.50 l.

9.

Zespół Szkół Jodłowa

5.40 l.

0.45 l.

6.30 l.

10.

Zespół Szkół Nr 4

4.50 l.

0.90 l.

5.35 l.

Zestawienie ilości oddanej krwi przez Szkolne Kluby HDK PCK w 2011 roku:

1.

Zespół Szkół Ekonomicznych - Dębica

137,250ml

2.

Zespół Szkół Nr.2 – Dębica

86,850ml

3.

Zespół Szkół Brzostek – Klecie

56,250ml

4.

Zespół Szkół Zawodowych Nr.1 – Dębica

52,650ml

5.

I Liceum Ogólnokształcące – Dębica

43,200ml

6.

II liceum Ogólnokształcące – Dębica

30,800ml

7.

Zespół Szkół Zawodowych – Pustków

20,700ml

8.

Zespół Szkół – Pilzno

13,950ml

9.

Zespół Szkół Zawodowych i CKU – Dębica

10,350ml

10.

Zespół Szkół – Jodłowa

5,400ml

 

 


Podsumowanie akcji honorowego krwiodawstwa za pierwszy semestr roku szkolnego 2011-2012.

W okresie od września do stycznia 2012r. młodzież z Zespołu Szkół In. Jana Pawła II w Brzostku cztery razy brała udział w akcji honorowego krwiodawstwa w Dębicy. Łącznie nasza młodzież oddała 17,5 litra krwi.

Wynik  nie odzwierciedla zainteresowania oddawaniem krwi przez młodzież naszej szkoły, gdyż wpływ na mniejszą ilość w porównaniu z poprzednimi latami oddanej krwi, miał remont stacji krwiodawstwa w Dębicy oraz brak do dyspozycji autobusu szkolnego. Brak szkolnego autobusu może mieć decydujący wpływ na ilość oddanej krwi przez młodzież naszej szkoły w następnych miesiącach.


Sprawozdanie z rozdania „Świadectw dojrzałości społecznej”

26.09.2011r. w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie miało  miejsce rozdanie „Świadectw dojrzałości społecznej” najbardziej ofiarnym krwiodawcom szkół średnich województwa podkarpackiego. W uroczystości zorganizowanej przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie i Podkarpacki Zarząd Okręgowy  PCK  wzięli udział przedstawiciele ponad 50 szkół naszego województwa.

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku reprezentowało trzech uczniów, którzy oddali najwięcej krwi w roku szkolnym 2010/2011. Byli to uczniowie: Beata Augustyn, Aneta Zima, Krzysztof Papiernik. W skład naszej delegacji na spotkanie w Rzeszowie weszła także v-ce dyrektor szkoły pani Katarzyna Grygiel oraz opiekun szkolnego koła PCK Tadeusz Stokłosa.

Uroczystości rozdania „Świadectw dojrzałości społecznej” poprzedziła część artystyczna przedstawiona przez Regionalne Stowarzyszenie Twórców Kultury w Rzeszowie. Następnie wystąpił Kurator Oświaty pan Jacek Wojtas, który podziękował za ofiarność krwiodawców i podkreślił znaczenie tego rodzaju akcji. Podziękował także dyrektorom szkół i opiekunom szkolnych kół honorowych dawców krwi. 25 uczniów Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku otrzymało „Świadectwo dojrzałości społecznej” za czynny udział w akcjach honorowego krwiodawstwa.

Wykaz uczniów, którzy honorowo oddali krew w roku szkolnym 2010/2011 i otrzymali „Świadectwo dojrzałości społecznej”: Jacek Augustyn,  Justyna Orzechowska, Krzysztof Papiernik,  Sławomir Kumiega, Konrad Zięba,  Adam Kardasiński, Michał Winiarski,  Mateusz Chajec, Artur  Nowicki, Kazimierz Jarosz, Joanna Piekarczyk,  Piotr Wodzisz, Adrian Lesiak, Kamil Wilisowski, Aneta Zima, Damian Bryg, Beata Augustyn, Joanna Niziołek, Rafał Chwał, Michał Dziedzic, Mateusz Godziński, Mariusz Czapla, Mateusz Michalik, Michał Górka

Uczennica klasy IV TŻ”b” Aneta Zima

   Nasza strona używa plików cookies. Pliki cookies wykorzystujemy w celu umożliwienia prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz w celu prowadzenia anonimowych statystyk i innych działań analitycznych przedstawiających sposób korzystania ze strony internetowej przez użytkowników. Dalsze korzystanie ze strony internetowej oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji - Polityka prywatności.