Godło Polski MRiR
A A A

Wersje kontrastowe

Koło muzyczne

Odsłony: 15341

Wigilia szkolna 2017

 

 

 

 Jedna jest Polska, jak Bóg jeden w niebie - Uroczystość Odzyskania Niepodległości

 

 

14 października - Święto Edukacji Narodowej

 

3 października -Święto Szkoły

 

PROGRAM KOŁA MUZYCZNEGO NA ROK SZKOLNY 2017/2018

W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W BRZOSTKU

 

Wstęp

 Edukacja muzyczna odgrywa ważną rolę w przygotowaniu ucznia do czynnego uczestnictwa w życiu kulturalnym. Umożliwia rozwój zdolności i umiejętności muzycznych.

Muzyka rozbudza i rozwija wrażliwość estetyczną. Kształci też właściwą postawę wobec własnej kultury i tożsamości narodowej.

Koło muzyczne działające w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku, prowadzi swoją działalność od roku szkolnego 2011/2012 i ma na swoim koncie wiele sukcesów artystycznych, chętnie włącza się w uroczystości szkolne i pozaszkolne, uczestniczy w wielu konkursach i przeglądach muzycznych, chętnie wychodzi poza mury naszej szkoły

 i uczestniczy w życiu kulturalnym lokalnego społeczeństwa.

W obecnym roku szkolnym 2017/2018 Koło Muzyczne tworzą uczniowie klasy II Technikum Żywienia oraz klasy IV Technikum Mechanizacji.

 Cele kształcenia

  •  Pomaganie w odkrywaniu własnych możliwości twórczych.
  • Kształcenie zainteresowań i uzdolnień muzycznych.
  • Rozbudzanie zamiłowań do indywidualnego i zbiorowego muzykowania.
  • Wdrażanie do aktywności artystycznej kulturalnego wykorzystania wolnego czasu.
  • Kształcenie umiejętności współżycia w zespole i odpowiedzialności za jego poziom i wyniki.
  • Opanowanie różnorodnego repertuaru.

Przygotowanie zespołu do udziału w różnego rodzaju imprezach szkolnych i lokalnych: m.in.

Święto Szkoły, Święto Edukacji Narodowej, Święto Odzyskania Niepodległości, Wigilia Szkolna, Rocznica śmierci papieża Świętego Jana Pawła II, Pożegnanie klas maturalnych, Dzień otwarty szkoły.

 Tematyka zajęć

 Zajęcia organizacyjne, przedstawienie tematyki zajęć, wysłuchanie i analiza propozycji uczniów.

Opracowanie piosenki „Fundament” oraz piosenki „Lolek”. Zapoznanie z melodią, tekstem oraz przebiegiem rytmicznym piosenki. Praca z instrumentami.

Przygotowanie piosenek na uroczystość Święta Szkoły.

Ćwiczenia utrwalające poznany repertuar. Ćwiczenia z mikrofonem.

Przygotowanie repertuaru na Święto Edukacji Narodowej.

Opracowanie wybranych piosenek o tematyce patriotycznej.

Utrwalenie poznanych piosenek patriotycznych.

Przygotowanie zestawu kolęd i pastorałek na występ świąteczny.

Śpiewanie kolęd – ćwiczenia w głosach.

Przygotowanie piosenek na uroczystość pożegnania klas maturalnych.

Przygotowanie repertuaru na dzień otwarty szkoły.

 Procedury osiągania celów

 Realizacja programu zajęć koła muzycznego, wymaga stosowania odpowiednich metod

i form pracy. Muszą być stworzone odpowiednie warunki do realizacji programu. Elementem pobudzającym do pracy jest odpowiednio przygotowana pracownia, wyposażona w niezbędne do pracy instrumenty ( klawiszowe oraz perkusyjne).

Bardzo ważnym elementem jest również zaangażowanie nauczyciela, musi on być partnerem ale też głównodowodzącym.

Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie, aktywizują i rozwijają uczniów sprawiając im przyjemność.

 

 

Program opracował opiekun koła muzycznego:

                                                                                                    Agnieszka Płaziak


Witaj szkoło !

Po ponad dwumiesięcznej, wakacyjnej przerwie spotykamy się z radością, aby kontynuować działalność naszego zespołu muzycznego.

Cieszymy się na czekające nas wyzwania i obiecujemy nie zawieść Was również w obecnym roku szkolnym. Postaramy się dostarczać Wam miłych i niezapomnianych wrażeń i liczymy na gromkie brawa w czasie naszych występów

PROGRAM PRACY KOŁA MUZYCZNEGO NA ROK SZKOLNY

2016 / 2017 DZIAŁAJĄCEGO W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II

W BRZOSTKU

 

Program koła muzycznego ma na celu budzić i rozwijać pasje muzyczne wśród młodzieży, podnosić poziom ogólnej kultury młodzieży oraz godnie reprezentować szkołę w środowisku lokalnym.

Cele główne:

- włączanie się zespołu muzycznego w artystyczną oprawę wszelkich uroczystości szkolnych

- propagowanie kultury muzycznej wśród młodzieży

- wyrabianie odpowiedzialności za swoje działania i cały zespół

- promowanie swojej szkoły w środowisku lokalnym

W skład koła muzycznego w obecnym roku szkolnym wchodzą: Karolina Stasiowska, Klaudia Machowska, Kamil Błoniarz, Janusz Gąsior, Łukasz Kaput, Stanisław Stasiowski.

Planowane uroczystości w roku szkolnym 2016 / 2017, w które zaangażują się uczestnicy koła muzycznego:

3 października – Święto szkoły

14 października – Święto Edukacji Narodowej

październik – oprawa muzyczna do konkursu piosenki religijnej dla gimnazjalistów

11 listopada – 98 Rocznica Odzyskania przez Polskę Niepodległości

grudzień – jasełkowy montaż słowno – muzyczny

2 kwietnia – rocznica śmierci Papieża - Świętego Jana Pawła II

kwiecień – uroczyste pożegnanie klas maturalnych

3 maja – rocznica Uchwalenia Konstytucji

czerwiec – Dni Otwarte Szkoły

czerwiec – uroczyste pożegnanie klas Zasadniczej Szkoły Zawodowej

30 czerwca – uroczyste zakończenie roku szkolnego

 

Opiekun Agnieszka Płaziak


Zespół muzyczny żegna klasy maturalme

 

 

 


Koncert saksofoniczny w Naszej Szkole

 

Dnia 25.01.2015 do Szkoły imienia Jana Pawła II w Brzostku przyjechało pod przewodnictwem mgr Edwarda Madeja pięciu utalentowanych muzyków, uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej imienia Witolda Lutosławskiego w Jaśle.

Wraz z Panem mgr Madejem zaprezentowali nam różnego rodzaju utwory, które zachwyciły wszystkich uczniów i nauczycieli. Bardzo dziękujemy za tak wspaniałą lekcję muzyki.

Karolina Stasiowska


Szkolny Zespół Muzyczny na 24 Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Zobacz - Foto:Grzegorz Kolbusz


 

Szkolny Zespół Muzyczny uczestniczy w Wigilii Szkolnej, która odbyła się 18 grudnia 2015 roku.

 


 

Zespół muzyczny angażuje się w organizację II Międzygimnazjalnego Konkursu Piosenki Religijnej, witając przybyłych gości.

Opiekun koła muzycznego: Agnieszka Płaziak

PROGRAM KOŁA MUZYCZNEGO NA ROK  SZKOLNY 2015/2016

 

Koło Muzyczne działające w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku, działalność swą opierać będzie na zajęciach gry na instrumentach oraz śpiewie.

Uczestnicy koła muzycznego będą włączać się w artystyczną oprawę wszelkich uroczystości mających miejsce w szkole.

Program koła wspomaga wszechstronny rozwój młodzieży, zaspakaja potrzebę twórczości, utwierdzenia się w poczuciu własnej wartości, wyrabia również odpowiedzialność za swoje działania i cały zespół.

W obecny skład koła muzycznego wchodzą: Karolina Stasiowska, Klaudia Machowska, Kamil Błoniarz, Wojciech Czyrnia, Janusz Gąsior, Łukasz Kaput, Sebastian Kuk, Przemysław Łącki, Stanisław Stasiowski. (9 osób). Spotkania odbywać się będą w zależności od potrzeb szkoły,  a termin ich będzie wyznaczany na bieżąco.

Planowane uroczystości w roku szkolnym 2015/2016, w które zaangażują się młodzi artyści:

1 września – rozpoczęcie Roku szkolnego 2015/2016

3 października – Święto Szkoły

14 października – Święto Edukacji Narodowej

październik – oprawa muzyczna do powiatowego konkursu piosenki religijnej

11 listopada – 97 Rocznica Odzyskania przez Polskę Niepodległości

grudzień – Jasełkowy montaż słowno – muzyczny

2 kwietnia – 11 Rocznica śmierci Papieża Świętego Jana Pawła II

kwiecień – uroczyste pożegnanie klas maturalnych

3 maja – Rocznica Uchwalenia Konstytucji

czerwiec – Dni Otwarte Szkoły

24 czerwiec – uroczyste zakończenie Roku szkolnego 2015/2016

 

Opiekun Koła Muzycznego

Agnieszka Płaziak

 

 

Aktualności

 

W dniu 20 stycznia 2015 roku, uczniowie naszej szkoły wzięli udział w VIII Wojewódzkim Konkursie Kolędy i Pastorałki Obcojęzycznej  w Kolbuszowej. W kategorii zespoły wokalno - instrumentalne wystąpiło 10 szkół. Z Zespołu Szkół im Jana Pawła II wystąpiły dwa zespoły, jeden z nich zaprezentował kolędę w języku angielskim, a drugi w języku niemieckim. Chociaż nie udało się tym razem zająć żadnego z trzech pierwszych miejsc, cieszymy się, że mogliśmy wziąć udział w konkursie i reprezentować naszą szkołę w województwie.

Kolędę angielską prezentowali: Anna Rogowska, Kamil Błoniarz, Janusz Gąsior, Łukasz Kaput.

Kolędę niemiecką prezentowali:Klaudia Machowska,Mariusz Buras, Wojciech Czyrnia, Sebastian Kuk, Stanisław Stasiowski.

Monika Sieradzka-Łukowicz, Agnieszka Płaziak

 

 

 


 

Podium dla zespołu wokalno - instrumentalnego z Zespołu Szkół im Jana Pawła II w Brzostku.

W dniu 14 stycznia uczestnicy zespołu muzycznego zajęli II miejsce w V Powiatowym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Miejskim Ośrodku Kultury "Śnieżka" w Dębicy. Artyści naszej szkoły zachwycili Jury oraz publiczność  kolędą "Pastuszkowie mili". W występie udział wzięli: Klaudia Machowska, Mariusz Buras, Sebastian Kuk, Dariusz Nowak oraz Dawid Papiernik.


Udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy

Dnia 11 stycznia 2015 roku zespół wokalno - instrumentalny z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku,wziął udział w XXIII Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i wystąpił w Gminnym Ośrodku Kultury w Brzostku.Uczniowie naszej szkoły zawsze chętnie angażują się w uroczystości lokalne i wspierają ich działania.


Wigilia szkolna

Dnia 18 grudnia 2014 roku w naszej szkole, tradycyjnie odbyła się Wigilia Szkolna, podczas której nie zabrakło wspólnego kolędowania.

Do śpiewu przygrywali nam uczniowie zespołu muzycznego, którzy wprawili nas w niecodzienny nastrój.

Zobacz więcej...


Uczestnicy szkolnego zespołu muzycznego wspierają organizację Powiatowego Konkursu Piosenki Religijnej.

Zobacz więcej...

 


 

Zespół muzyczny aktywnie uczestniczy w obchodach Święta Szkoły.

Wigilia Szkolna, to szczególny dzień w życiu naszej szkoły.

Z radością spotykamy się tutaj co roku, aby uświetnić tą uroczystość.

Nie mogłoby przecież zabraknąć wspólnego kolędowania.

Uczniowie Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku chętnie angażują się w uroczystości lokalne.

W obecnym roku szkolnym wzięli udział w XXII już Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy urozmaicając program Gminnego Ośrodka Kultury w Brzostku swoim występem.

Rok szkolny 2012/2013

Zespól muzyczny bierze czynny udział w imprezie pt. "Tłusty czwartek" organizowanej przez Starostwo Powiatowe w Dębicy w dniu 07 luty 2013 roku. Szkołę reprezentują uczniowie w składzie: Magdalena Salamon i Katarzyna Kardasińska, Sebastian Kuk, Mateusz Jurek, Mariusz Buras i Dariusz Nowak.

 

 


 

Szkolny Zespół Muzyczny bierze aktywny udział w XXI Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Uczniowie naszej szkoły prezentują kolędy i pastorałki. W występie udział biorą: Katarzyna Kardasińska - solistka, Dariusz Nowak - saksofon, Mateusz Jurek - gitara, Sebastian Kuk - instrument klawiszowy, Mariusz Buras - perkusja. Nasz występ cieszy się dużym uznaniem publiczności.

Zobacz zdjęcia Grzegorza Kolbusza

 

 


 

Muzyka, czy piosenka bezpośrednio rozwija wrażliwość estetyczną, umożliwia łatwiejsze poznawanie rzeczywistości, oparte na doznawaniu i przeżywaniu piękna. Wzbogaca naszą świadomość, zmysły, wyobraźnię i uczucia, które uszlachetniają całą osobowość.

Powoduje to zarazem odwracanie uwagi od szarzyzny i codzienności życia, od udręk i niepokojów wewnętrznych. Muzyka uspokaja i syci.

Program Koła Muzycznego wspomaga wszechstronny rozwój młodzieży, zaspakaja potrzebę twórczości, uświadomienia i odreagowania emocji i wyciszenia emocjonalnego, utwierdzenia się w poczuciu własnej wartości.

W nowym roku szkolnym 2012/2013 serdecznie witamy nowych utalentowanych uczniów klas pierwszych. Obecny skład  Koła Muzycznego: Magdalena Salamon, Urszula Chajec, Mateusz Jurek, Mariusz Buras, Dariusz Nowak, Dawid Papiernik, Dariusz Stasiowski, Marcin Wadas, Mateusz Urban, Mateusz Pocica. Wszystkich szkolnych muzykantów zapraszamy do współudziału w uroczystościach szkolnych, jakie czekają nas w obecnym roku szkolnym.

W dniu 3 października 2012 roku Koło Muzyczne przyczyniło się do upiększenia Święta Szkoły – 14 Rocznica Nadania Szkole Imienia Jana Pawła II. W trakcie uroczystej akademii popłynęły pieśni religijne „Barka”, „Wadowice”, jak również ulubiona piosenka naszego Błogosławionego Jana Pawła II „Góralu, czy ci nie żal…”

 


 

W nowym roku szkolnym 2011/2012 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku powstało Szkolne Koło Muzyczne, którego opiekunem została pani Agnieszka Płaziak. Koło Muzyczne działalność swoją opierać będzie na zajęciach gry na instrumentach oraz śpiewie, ma za zadanie włączać się w artystyczną oprawę wszelkich uroczystości mających miejsce w szkole.

 

Udział w zajęciach ma charakter dobrowolny i wynika z naturalnego dążenia do aktywności i kontaktu z muzyką. Program zespołu szkolnego daje możliwość rozwijania zainteresowań uczniów, kształtowania głosu oraz prezentowania własnego talentu na uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych. Wspólne muzykowanie uczy również odpowiedzialności za siebie i cały zespół.

W skład Szkolnego Koła Muzycznego wchodzą następujący uczniowie naszej szkoły: Chajec Urszula kl. II TŻ, Lejkowski Jacek kl. IV TM, Nowak Dariusz kl. I TM, Pocica Mateusz kl. II ZS, Papiernik Dawid kl. I TM, Stasiowski Dariusz kl. II TM, Urban Mateusz kl. IIITM, Wadas Marcin kl. III TM.

   Nasza strona używa plików cookies. Pliki cookies wykorzystujemy w celu umożliwienia prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz w celu prowadzenia anonimowych statystyk i innych działań analitycznych przedstawiających sposób korzystania ze strony internetowej przez użytkowników. Dalsze korzystanie ze strony internetowej oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji - Polityka prywatności.