Godło Polski MRiR
A A A

Wersje kontrastowe

Aktualności

„WYPADA NAM BUDOWAĆ PRZYSZŁOŚĆ NADZIEI”

« Aktualności 04 czerwca 2012

W dniach 24-27 maja 2012r. w Wilnie odbyło się XXV Międzynarodowe Forum Rodziny Szkół Jana Pawła II. Myślą przewodnią uroczystości były słowa Wielkiego Papieża Polaka „Wypada nam budować przyszłość nadziei”.

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku reprezentowały dwie osoby: przewodnicząca Komisji Wychowawców Klasowych Małgorzata Jop oraz wychowawczyni tegorocznych absolwentów klasy Technikum Żywienia Ewa Czyrnia. Ze względu na szczególne miejsce oraz bogaty program religijno-patriotyczny udział w Forum był wielkim zaszczytem dla całej społeczności naszej szkoły i wzruszającym przeżyciem osobistym dla uczestniczek.

Około 300 gości z prawie 200 placówek oświatowych z całej Polski i Litwy podejmowało Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie. W szkole tej kształci się 639 uczniów. We współpracy z rodzicami, na fundamencie nauki Patrona Szkoły pedagodzy starają się wychowywać młodzież o głębokich zasadach moralnych, odpowiedzialną, o twardym charakterze, samodzielną, twórczą, dążą, by każdy uczeń był osobowością oraz zachowywał swą tożsamość narodową i postawę obywatelską.

 

 

Szkoła emanuje polskością. Corocznie uczestniczy w spotkaniach Rodzin Szkół Papieskich  w Częstochowie, współpracuje z polonijnymi szkołami i przedszkolami nie tylko w Wilnie, ale na całej Litwie, Białorusi i Ukrainie, rozpowszechniając kulturalne i patriotyczne zdobycze Polski i Polaków. Jest ostoją polskości na Kresach Wschodnich.

Jej działalność wspiera Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Ambasada i Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie, Dom Kultury Polskiej, Kościół Katolicki, szerokie kręgi kultury polskiej oraz Wileński Uniwersytet Edukologiczny.

Forum rozpoczęło się zwiedzaniem szkoły, zapoznaniem z gronem pedagogicznym, uczniami i wspólnym przemarszem do kościoła błogosławionego Jerzego Matulewicza. Towarzyszyła nam orkiestra szkolna, dziennikarze i fotoreporterzy gazet wileńskich. Mszy świętej odprawionej w intencji Polonii Litewskiej przewodniczył Kardynał Audrys Juozas Baczkis. Po wspólnej modlitwie udaliśmy się do Domu Kultury Polskiej.

Uroczystości rozpoczęła Przewodnicząca Ogólnopolskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II-Halina Marciniak. Głos zabrał Prezes „Wspólnoty Polskiej” Longin Komołowski oraz Senator członek Komisji Łączności z Polakami za Granicą Barbara Borys-Damięcka.

Następnie nadszedł moment, kiedy goście-delegaci mieli możliwość zaprezentowania swoich szkół. Przedstawiłyśmy więc krótko nasz Zespół Szkół im. Jana Pawła II, prezentując jego misję wychowawczą, charakter, historię i osiągnięcia. Wskazałyśmy również na mapie miejsce  usytuowania - Brzostek i jego okolice.

Zachwycił nas montaż słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów szkół wileńskich, podkreślający wielokulturowość, wielonarodowość i piękno Wilna.

Doc. dr Halina Turkiewicz z Katedry Filologii Polskiej i Dydaktyki Uniwersytetu Edukologicznego wygłosiła wykład na temat: „Sfera sacrum we współczesnej polskiej poezji na Litwie”. Pięknym uzupełnieniem wykładu było spotkanie z poetą polskim Aleksandrem Snieżką. Rozbawił nas występ „Kapeli Wileńskiej”.

Kulminacyjnym punktem programu dnia następnego było poświęcenie miejsca pod pomnik Jana Pawła II na dziedzińcu szkoły- gospodarza. Poświęcenia dokonał ksiądz Dariusz Stańczyk-wieloletni przyjaciel i współpracownik Karola Wojtyły.

Trzeci dzień Forum przeznaczony był na zwiedzanie Wilna, jego Starówki i szczególnych miejsc, jakże drogich każdemu Polakowi: Ostrej Bramy, Katedry św. Stanisława, Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, Góry Trzech Krzyży, pamiątek związanych z życiem i twórczością wieszcza narodowego Adama Mickiewicza. Bardzo wzruszającym momentem tego dnia - Dnia Matki - było składanie wieńców na grobie Matki Marszałka Piłsudskiego i Jego Serca. Hołd Marszałkowi i Legionistom oddaliśmy w asyście polskich harcerzy Wileńszczyzny. Cmentarz na Rossie odkrył nam wiele śladów minionej Polski Kresów Wschodnich.

Barwnym akcentem popołudnia był występ aktorów Polskiego Studia Teatralnego pt. „Wileńskie ulice” oraz kolacja integracyjna.

Niedzielę Zesłania Ducha Świętego 27 maja uczciliśmy modlitwą na mszy świętej w kościele św. Teresy, po czym zwiedziliśmy Zamek Książąt Litewskich w Trokach i pożegnaliśmy się. Wróciliśmy do Polski urzeczeni pięknem Ziemi Litewskiej, w podziękowaniu za bezgraniczną serdeczność Polonii Wileńskiej każdy z nas pozostawił tam na zawsze cząstkę własnego serca, które tam, poza administracyjną granicą państwa polskiego spotkało najszczerszą, bezinteresowną zawsze wierną drugą Ojczyznę.

XXV Międzynarodowe Forum Rodziny Szkół Jana Pawła II podbudowało i wzbogaciło duchowo wszystkich uczestników-zaproszonych gości, a i samych gospodarzy i przypomniało, że spoczywa na nas zaszczytny obowiązek i wielkie posłannictwo krzewienia pięknych, chrześcijańskich idei wychowawczych, jakie zostawił nam nasz Wielki Patron.

Pokrzepiającym jest fakt, że w dobie kryzysu wartości i autorytetów rozrastająca się na cały świat Rodzina ma wielką szansę „budować przyszłość nadziei”. Razem czujemy się mocniej, pewniej, aby stawić czoło potężnym zagrożeniom dzisiejszego świata. Świata komercji, materializmu, zagubienia, agresji, nietolerancji i braku wiary.

Czujemy błogosławieństwo duchowe Patrona. Nieśmy więc „kaganek oświaty” i budujmy „szańce wiary”- takie  jest bowiem ostateczne przesłanie wspaniałej inicjatywy Rodziny Szkół Jana Pawła II , które powinna podjąć każda placówka nosząca to piękne imię, aby nie było ono tylko pusto brzmiącym dodatkiem do wizerunku i obrazu polskiej oświaty.

Uczestniczki

   Nasza strona używa plików cookies. Pliki cookies wykorzystujemy w celu umożliwienia prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz w celu prowadzenia anonimowych statystyk i innych działań analitycznych przedstawiających sposób korzystania ze strony internetowej przez użytkowników. Dalsze korzystanie ze strony internetowej oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji - Polityka prywatności.