Godło Polski MRiR
A A A

Wersje kontrastowe

Kalendarz roku szkolnego 22/23

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/23 w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jana Pawła II w Brzostku

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego

1 września (czwartek)

2.

Organizacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej

14 września (środa)  – godz. 15.00

3.

Spotkanie wychowawców z rodzicami

15września (czwartek)- godz.16.00

4.

Próbny egzamin z przygotowania zawodowego

Wrzesień - technikum

5.

Święto Szkoły.

Ślubowanie uczniów klas pierwszych

3 października (poniedziałek)

6.

Akademia z okazji Święta Komisji Edukacji Narodowej

12 października (środa)

7.

XLIV Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych - etap szkolny

21-22 października (piątek, sobota)

8.

Akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości

10 listopada (czwartek)

9.

Wywiadówka śródokresowa dla rodziców

14 listopada (poniedziałek) - godz. 16.00

10.

Próbny egzamin maturalny

22-25  listopada

11.

Wigilia szkolna

21 grudnia (środa)

12.

Poinformowanie uczniów

o przewidywanych ocenach śródrocznych

do 16 grudnia (piątek)

13.

Poinformowanie uczniów o ostatecznej ocenie śródrocznej

do 12  stycznia (czwartek)

14.

Egzamin zawodowy

9 stycznia  (poniedziałek) - część praktyczna

 10 i 11 stycznia  - część pisemna

15.

Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej

13 stycznia (piątek)

16.

Spotkanie wychowawców klas z rodzicami- podsumowanie semestru I

31 stycznia  (wtorek) – godz. 16.00

17.

Koniec semestru I roku szkolnego 2022/2023

13 stycznia (piątek)

18.

Poinformowanie uczniów klas maturalnych

o przewidywanych ocenach rocznych.

do 3 kwietnia (poniedziałek)

19.

Wywiadówka śródokresowa dla rodziców wszystkich klas – poinformowanie rodziców uczniów klas maturalnych o przewidywanych ocenach rocznych oraz wywiadówka śródokresowa dla uczniów pozostałych klas.

4  kwietnia (wtorek) - godz. 16.00

20.

Poinformowanie uczniów klas maturalnych

o ostatecznej ocenie rocznej.

24 kwietnia (poniedziałek)

21.

Klasyfikacyjne posiedzenie RP uczniów klas maturalnych.

26 kwietnia (środa)

22.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

w klasach maturalnych.

28 kwietnia (piątek)- odpowiedzialne klasy czwarte technikum po szkole podstawowej

23.

Dzień Otwarty Szkoły.

Termin do ustalenia

24.

Akademia z okazji Święta Konstytucji 3 Maja

27 kwietnia (czwartek) - odpowiedzialny Gospodarz Szkoły z maja

25.

Egzamin maturalny – część pisemna

                                 - część ustna

część pisemna: od 4 do 23maja

część ustna: od 10 do 23 maja

26.

Poinformowanie uczniów

o przewidywanych ocenach rocznych.

do 1 czerwca (czwartek)  

27.

Spotkanie wychowawców z rodzicami- poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach rocznych.

5 czerwca (poniedziałek)   – 16.00

28.

Poinformowanie uczniów

o ostatecznych ocenach rocznych

do 16 czerwca (piątek)

29.

Klasyfikacyjne posiedzenie RP- klasyfikacja pozostałych klas.

19 czerwca (poniedziałek) 

30.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego.

23 czerwca (piątek)

31.

Podsumowujące posiedzenie Rady Pedagogicznej.

30 sierpnia (środa)

32.

Dni ustawowo wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2022/23:

 • 1 listopada (wtorek)
 • 11 listopada (piątek)
 • od 23 do 31 grudnia- zimowa przerwa świąteczna
 • 1 stycznia - Nowy Rok (niedziela)
 • 6 stycznia (piątek)
 • od 16 do 29 stycznia - ferie zimowe
 • od 6  do 11 kwietnia  – wiosenna przerwa świąteczna
 • 1 maja (poniedziałek)
 • 3 maja (środa)
 • 8 czerwca (czwartek)

33.

Dni dodatkowo wolne ( poza dniami ustawowo wolnymi)- wyznaczone przez dyrektora szkoły w związku z wejściem          w życie rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego – dni dodatkowo wolne wyznaczone przez dyrektora szkoły są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych, ale nie są dniami wolnymi od pracy nauczyciela.

 • 13 października (czwartek)
 • 31 października (poniedziałek)
 • 9 stycznia (poniedziałek)
 • 10 stycznia   (wtorek)
 • 11 stycznia (środa)
 • 2 maja (wtorek)
 • 4 maja (czwartek)
 • 5 maja (piątek)
 • 8 maja (poniedziałek)
 • jeden dzień z przeznaczeniem na Dzień Otwarty - do ustalenia

 

* Rekolekcje ( 3 dni)- do ustalenia

 

   Nasza strona używa plików cookies. Pliki cookies wykorzystujemy w celu umożliwienia prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz w celu prowadzenia anonimowych statystyk i innych działań analitycznych przedstawiających sposób korzystania ze strony internetowej przez użytkowników. Dalsze korzystanie ze strony internetowej oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji - Polityka prywatności.