Godło Polski MRiR
A A A

Wersje kontrastowe

Kalendarz roku szkolnego 21/22

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/22 w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jana Pawła II w Brzostku

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego

1 września (środa)

2.

Organizacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej

15 września (środa)  – godz. 15.00

3.

Spotkanie wychowawców z rodzicami

16 września (czwartek)- godz.16.00

4.

Próbny egzamin z przygotowania zawodowego

Wrzesień - technikum

Listopad - szkoła branżowa

5.

Święto Szkoły.

Ślubowanie uczniów klas pierwszych

29 września (środa)

6.

Akademia z okazji Święta Komisji Edukacji Narodowej

13 października (środa)

7.

XLIV Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych - etap szkolny

październik

8.

Akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości

10 listopada (środa)

9.

Wywiadówka śródokresowa dla rodziców

15 listopada (poniedziałek) - godz. 16.00

10.

Próbny egzamin maturalny

22-24  listopada

11.

Wigilia szkolna

16 grudnia (czwartek)

12.

Poinformowanie uczniów

o przewidywanych ocenach śródrocznych

do 17 grudnia (piątek)

13.

Poinformowanie uczniów o ostatecznej ocenie śródrocznej

do 12  stycznia (środa)

14.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje

w zawodzie

10 stycznia  (poniedziałek) - część praktyczna

 11 stycznia  (wtorek) - część pisemna

15.

Egzamin zawodowy

11 stycznia  - część pisemna

16.

Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej

14 stycznia (piątek)

17.

Spotkanie wychowawców klas z rodzicami- podsumowanie semestru I

19 stycznia  (środa) – godz. 16.00

18.

Koniec semestru I roku szkolnego 2021/2022

14 stycznia (piątek)

19.

Poinformowanie uczniów klas maturalnych

o przewidywanych ocenach rocznych.

do 5 kwietnia (wtorek)

20.

Wywiadówka śródokresowa dla rodziców wszystkich klas – poinformowanie rodziców uczniów klas maturalnych o przewidywanych ocenach rocznych oraz wywiadówka śródokresowa dla uczniów pozostałych klas.

6  kwietnia (środa) - godz. 16.00

21.

Poinformowanie uczniów klas maturalnych

o ostatecznej ocenie rocznej.

25 kwietnia (poniedziałek)

22.

Klasyfikacyjne posiedzenie RP uczniów klas maturalnych.

27 kwietnia (środa)

23.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

w klasach maturalnych.

29 kwietnia (piątek)- odpowiedzialne klasy trzecie

24.

Dzień Otwarty Szkoły.

Termin do ustalenia

25.

Akademia z okazji Święta Konstytucji 3 Maja

29 kwietnia (piątek) - odpowiedzialny Gospodarz Szkoły z maja

26.

Egzamin maturalny – część pisemna

                                 - część ustna

część pisemna: od 4 do 20 maja

część ustna: od 18 do 20 maja

27.

Poinformowanie uczniów

o przewidywanych ocenach rocznych.

do 2 czerwca (czwartek)  

28.

Spotkanie wychowawców z rodzicami- poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach rocznych.

6 czerwca (poniedziałek)   – 16.00

29.

Poinformowanie uczniów

o ostatecznych ocenach rocznych

do 17 czerwca (piątek)

30.

Klasyfikacyjne posiedzenie RP- klasyfikacja pozostałych klas.

20 czerwca (poniedziałek) 

31.

Egzamin zawodowy

 2 -7 czerwca - część pisemna

32.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego.

25 czerwca (piątek)

33.

Podsumowujące posiedzenie Rady Pedagogicznej.

30 sierpnia (wtorek)

34.

Dni ustawowo wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2021/22:

 • 1 listopada (poniedziałek)
 • 11 listopada (czwartek)
 • od 23 do 31 grudnia- zimowa przerwa świąteczna
 • 1 stycznia - Nowy Rok (sobota)
 • 6 stycznia (czwartek)
 • od 14 do 27 lutego - ferie zimowe
 • od 14  do 19 kwietnia  – wiosenna przerwa świąteczna
 • 3 maja (wtorek)
 • 16 czerwca (czwartek)

35.

Dni dodatkowo wolne ( poza dniami ustawowo wolnymi)- wyznaczone przez dyrektora szkoły w związku z wejściem          w życie rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego – dni dodatkowo wolne wyznaczone przez dyrektora szkoły są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych, ale nie są dniami wolnymi od pracy nauczyciela.

 • 30 września (czwartek)
 • 1 października (piątek)
 • 10 stycznia (poniedziałek) dla klas technikum
 • 11 stycznia   (wtorek) dla klas  technikum
 • 2 maja (poniedziałek)
 • 4 maja (środa) dla klas technikum
 • 5 maja (czwartek)
 • jeden dzień dla klas szkoły branżowej w dniach od 2 do 7 czerwca
 • jeden dzień z przeznaczeniem na Dzień Otwarty - do ustalenia

 

* Rekolekcje ( 3 dni)- do ustalenia

 • inne posiedzenia Rady Pedagogicznej – w razie potrzeb

 

 

 

 

 

 

   Nasza strona używa plików cookies. Pliki cookies wykorzystujemy w celu umożliwienia prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz w celu prowadzenia anonimowych statystyk i innych działań analitycznych przedstawiających sposób korzystania ze strony internetowej przez użytkowników. Dalsze korzystanie ze strony internetowej oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji - Polityka prywatności.