Godło Polski MRiR
A A A

Wersje kontrastowe

Klasa II - 20/21

Zestawienie podręczników  dla klasy  2 TŻ (pięcioletnie po szkole podstawowej)

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia podręcznika

Religia

Red: ks. Jan Szpeta

 

"Moje miejsce w świecie"

Św. Wojciech

AZ-42-01/10-PO-1/12

Język polski

K. Budna

B. Kapela – Bagińska

J. Monthey

E. Prylińska

C. Ratajczak

J. Zaporowicz

T. Zieliński

 

 

D. Dąbrowska

B. Kapela – Bagińska, E. Prylińska, C. Ratajczak, A. Regiewicz, T. Zieliński

 

Język polski 1 (cz.2). Sztuka wyrazu. Podręcznik dla LO i T. Zakres podstawowy i rozszerzony

 

 

 

 

 

 

Język polski 2 (cz. 1). Sztuka wyrazu. Podręcznik dla LO i

T. Zakres podstawowy i rozszerzony

GWO

1022/2/2019

Język angielski

E.Sharmon,M.Duckworth

Vision 2

Vision 3

Oxford

986/2/2019

Język niemiecki

A. Kryczyńska-Pham

 

Effekt 2

 

WSiP

 

 

937/2/2019

Matematyka

M. Kurczab

E. Kurczab

E. Świda

 

Matematyka. Zbiór zadań do liceów i techników. Kl. 1 – zakres podstawowy

OE Pazdro

972/1/2019

Geografia

T.Rachwał,R.Uliszak,K.Wiederman,P.Kroh

 

 

Oblicza geografii1 Podręcznik do geografii dla LO,T. Zakres podstawowy

Nowa Era

983/2/2020

Historia

J. Czubaty

 

Historia. Podręcznik. Liceum i Technikum. Kl. 2. Zakres podstawowy

WSiP

987/2/2020

Usługi gastronomiczne

A.Kunachowicz, I. Nadolna, B.Przygoda

Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.Kwalifikacja HGT 12 , cz.I

WSiP

2020

Wyposażenie i BHP   

Kasperek,Konradowicz

Wyposażenie techniczne zakładów gastronomicznych

WSiP

2013

Podstawy przedsiębiorczości

Z.Makieta,T.Rachwał

Krok w przedsiębiorczość dla szkół ponadpostawowych

Nowa Era

1039/2020/z1

WDŻ

T.Król,M.Ryś

Wędrując ku dorosłości

Rubikon

 

Informatyka

J.Mazur,P.Perekietka, Z.Talaga,J.S.Wierzbicki

Informatyka na czasie 2,podręcznik dla LO,T zakres podstawowy

Nowa Era

990/2/2020

Fizyka

M.Braun,W.Śliwa

Odkryć fizykę 2 Podrecznik do fizyki dla LO,T zakres podstawowy

Nowa Era

W trakcie

Biologia

Biologia rozszerzona

M.Guzik,R.Kozik,W Zamachowski

Biologia na czasie 2 Podręcznik do T,Lo zakres rozszerzony

Nowa Era

 

Chemia

Chemia rozszerzona

K. Kaznowski, K. M. Pazdro

 

 

 

Chemia. Podręcznik do LO i T,

cz.1, zakres rozszerzony

 

cz.2, zakres rozszerzony

Oficyna Edukacyjna

Krzysztof Pazdro

 

968/1/2019

 

W trakcie dopuszczenia

Działalność gospodarcza

 

Jacek Musiałkiewicz 

" Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej"

 

MEN 42/2014

Technologia gastronomiczna

 

M. Konarzewska

Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem

WSiP

69/2013

Zasady żywienia

H. Kunachowicz, I. Nadolna, B. Przygoda

Zasady Żywienia

WSiP

 

Zestawienie podręczników dla klasy  2 TAK (pięcioletnie po szkole podstawowej)

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia podręcznika

Religia

Red: ks. Jan Szpeta

 

Moje miejsce w świecie

Św. Wojciech

AZ-42-01/10-PO-1/12

Język polski

K. Budna

B. Kapela – Bagińska

J. Monthey

E. Prylińska, C. Ratajczak,

J. ZaporowiczT. Zieliński

 

 

 

Dorota Dąbrowska, Beata Kapela-Bagińska, Ewa Prylińska, Cecylia Ratajczak, Adam Regiewicz, Tomasz Zieliński

Język polski 1 (cz. 2). Sztuka wyrazu. Podręcznik dla LO i T. Zakres podstawowy i rozszerzony

 

 

 

 

Język polski 2 (cz. 1). Sztuka wyrazu. Podręcznik dla liceum i technikum. Zakresy podstawowy i rozszerzony

 

GWO

 

1022/2/2019

Język angielski

E.Sharman, M.Duckworth

Vision 2,

Vision 3

Oxford

986/2/2019

986/3/2019

Język niemiecki

A. Kryczyńska-Pham

 

Effekt2

 

WSiP

 

 

937/2/2019

Matematyka

M. Kurczab

E. Kurczab

E. Świda

 

Matematyka. Zbiór zadań do liceów i techników. Kl. 1 – zakres podstawowy

 

 

 

 

 

OE Pazdro

972/1/2019

Geografia

T.Rachwał,R.Uliszak,K.Wiedermann,P.Kroh

 

Oblicza geografii 1 Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy

Nowa Era

W trakcie procedury

Historia

 

J. Czubaty

Historia. Podręcznik dla Lo  i T

Kl. 2 zakres podstawowy

   

Podstawy przedsiębiorczości

Z. Makieła

T. Rachwał

Krok w przedsiębiorczość. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych

Nowa Era

1039/2020/z1

Rośliny ozdobne

E. Gadomska

P. Sikorski

 

Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu cz. II i III

Hortpress

15/2007

22/2005

Przepisy ruchu drogowego

H.Pruchniewicz

Kierowca doskonały T

Grupa IMAGE

 

Informatyka

J.Mazur,P.Perekietka,Z.Talaga,J.S.Wierzbicki

 

 

Informatyka na czasie 2,podręcznik dla T,LO zakres podstawowy

Nowa Era

990/2/2020

Urządzanie obiektów małej architektury krajobrazu

E. Gadomska

K. Gadomski

 

Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni cz. I i III

Hortpress

10/2005

11/2007

Ochrona i kształtowanie krajobrazu

E. Gadomska

A. Różańska

D. Sikora

 

Podstawy architektury krajobrazu – część II

Hortpress

 

Podstawy projektowania architektury krajobrazu

E. Gadomska

 

Podstawy architektury krajobrazu -  część III

Hortpress

 

 

Fizyka

 

 

 

M.Braun,W.Śliwa

 

 

Odkryć fizykę 2,podręcznik do fizyki dla LO,T zakres podstawowy

 

Nowa Era

 

 

W trakcie

Biologia rozszerzona

 

 

 

M.Guzik,R.Kozik,W.Zamachowski

 

Biologia na czasie2 Podręcznik do LO,T zakres rozszerzony

 

Nowa Era

 

Chemia

 

 

Chemia rozszerzona

K. Kaznowski

K.M. Pazdro

 

 

Chemia. Podręcznik dla Lo i T.

cz.1

 

Cz.2

Oficyna Edukacyjna

Krzysztof Pazdro

 

968/1/2019

 

W trakcie procedury dopuszczenia

 

WDZ

 

T.Krół, M.Ryś

 

 

Wędrując ku dorosłości

 

Rubikon

 

Zestawienie podręczników  dla klasy 2 TMRiA (pięcioletnie po szkole podstawowej)

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia podręcznika

Religia

Red: ks. Jan Szpeta

 

Moje miejsce w świecie

Św. Wojciech

AZ-42-01/10-PO-1/12

Język polski

K. Budna

B. Kapela – Bagińska

J. Monthey

E. Prylińska, C. Ratajczak,

J. ZaporowiczT. Zieliński

 

 

 

Dorota Dąbrowska, Beata Kapela-Bagińska, Ewa Prylińska, Cecylia Ratajczak, Adam Regiewicz, Tomasz Zieliński

Język polski 1 (cz. 2). Sztuka wyrazu. Podręcznik dla LO i T. Zakres podstawowy i rozszerzony

 

 

 

 

Język polski 2 (cz. 1). Sztuka wyrazu. Podręcznik dla liceum i technikum. Zakresy podstawowy i rozszerzony

 

GWO

1022/2/2019

Język angielski

E. Sharman

M. Duckworth

Vision 3

Oxford

986/3/2019

Język niemiecki

A. Kryczyńska-Pham

 

Effekt 2

WSiP

 

 

937/2/2019

Matematyka

M. Kurczab

E. Kurczab

E. Świda

Zbiór zadań do liceów i techników. Kl. 1 – zakres podstawowy

OE Pazdro

972/1/2019

Fizyka - zakres rozszerzony

M. Braun

A. Byczuk

E. Wójtowicz

Zrozumieć fizykę 2 Podręcnik do fizyki dla LO i T zakres rozszerzony

Nowa Era

1002/2/2020

Historia

 

J. Czubaty

Historia. Podręcznik. LO i T. kl. 2 zakres podstawowy

WSiP

987/2/2020

 przedsiębiorczość

Z. Makieła

T. Rachwał

Krok w przedsiębiorczość. Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadpodstawowych

Nowa Era

1039/2020z1

informatyka

J. Mazur

P. Perekietka

Z. Talaga

J.S. Wierzbicki

Informatyka na czasie 2 Podręcznik dla LO i T zakres podstawowy

Nowa Era

990/2/2020

Przepisy ruchu drogowego

H. Próchniewicz

Kierowca doskonały B,T

Grupa Image

 

fizyka

M. Braun

W. Śliwa

Odkryć fizykę 2

   

biologia

 

……………………………..

Biologia na czasie 2 Podręcznik dla LO i T. zakres podstawowy

Nowa Era

 

 

Maszyny rolnicze

Cz. Waszkiewicz

J. Kuczewski

Maszyny rolnicze

 

 

WSiP

16/95

 

Podstawy elektrotechniki

  1. Bielawski
  2. J. Grygiel

 

Podstawy elektrotechniki w praktyce

 

 

WSiP

 

 

Chemia

 

 

K. Kaznowski. K.M. Pazdro

 

 

 

 

 

Chemia. Podręcznik do LO i T

Cz. 2 zakres podstawowy

 

 

 

 

Oficyna Edukacyjna

Krzysztof Pazdro

 

 

 

984/2/2020

 

 

 

WDŻ

 

 

 

T.Krół,M.Ryś

 

 

Wędrując ku dorosłości

 

 

Rubikon

 

 

 

663/2013

Maszyny rolnicze

Czesław Waszkiewicz, Józef Kuczewski
 

Maszyny rolnicze

WSiP

16/95

 

Podstawy rolnictwa

 

Podręcznik do nauki zawodów Technik Mechanizacji Rolnictwa, Technik Agrobiznesu

 

Agnieszka Cielecka, Hanna Niemczyk, Andrzej Radecki, Irena Suwara, Anna Wysmułek

 

 

 

 

 

Pojazdy rolnicze

Alojzy Skrobacki

 

Pojazdy rolnicze

WSiP

21/96

 

geografia

T.Rachwał,R.Uliszak,K.Wiedermann,P.Kroh

Oblicza geografii 1 Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy

Nowa Era

W trakcie procedury

Zestawienie podręczników  dla klasy  2 TŻ (czteroletnie po gimnazjum)

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia podręcznika

Religia

Red: ks. Jan Szpeta

 

"Moje miejsce w świecie"

Św. Wojciech

AZ-42-01/10-PO-1/12

Język polski

 

D. Chemperek

A. Kalbarczyk

D. Trześniawski

 

 

Nowe zrozumieć tekst- zrozumieć człowieka. Romantyzm- pozytywizm. Klasa 2, cz. 1

 

 

WSiP

 

 

703/3/2014/2015

Język angielski

E.Sharmon,M.Duckworth

Vision 2

 

Oxford

986/2/2019

Język niemiecki

A. Kryczyńska-Pham

 

Fokus 2.Język niemiecki.Podręcznik do szkół ponadgimnazjalnych

Zeszyt ćwiczeń Fokus 2

 

WSiP

 

 

695/2/2015

Matematyka – zakres rozszerzony

M. Kurczab

E. Kurczab

E. Świda

 

Matematyka. Zbiór zadań do liceów i techników. Kl. 1 – zakres podstawowy

i rozszerzony

OE Pazdro

563/1/2012

Geografia –zakres rozszerzony

R.Malarz,M.Więckowski

 

 

Oblicza geografii Podręcznik do geografii dla LO,T. Zakres rozszerzony

Nowa Era

501/1/2012/2015

Historia

Rafał Dolecki

Krzysztof Gutowski

Jędrzej Smoleński

Po prostu historia

WSiP

531/2012

Podstawy żywienia

 

A. Kunachowicz

I. Nadolna

B. Przygoda

B. Sińska

 

Zasady żywienia

WSiP

2013MEN

Organizacja usług gastronomicznych

A.Kunachowicz, I. Nadolna, B.Przygoda

Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.Kwalifikacja HGT 12 , cz.I

WSiP

2020

Wyposażenie zakładów gastronomicznych

Kasperek,Konradowicz

Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii

WSiP

2013

Przedsiębiorczość

Z.Makieta,T.Rachwał

Krok

 przedsiębiorczość Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół poonadgimnazjalnych

Nowa Era

467/2012/2015

WDŻ

T.Król,M.Ryś

Wędrując ku dorosłości

Rubikon

 

Język obcy zawodowy – język niemiecki

A.Dul

Język niemiecki zawodowy w gastronomii

WSiP

 

Technologia gastronomiczna z towaroznawstem

A.Kmiołek

Sporządzanie potraw i napojów.Towaroznawstwo i przechowywanie żywności, cz.1

Technologia gastronomiczna cz.2

WSiP

2013

 Obsługa konsumenta

R.Szajna,D.Ławniczak

Usługi gastronomiczne

WSiP

2015

Rachunkowość i finanse w gastronomii

Z.Mielczarek,B.Urbańska

Gospodarka i rachunkowość w gastronomii

WSiP

16/2002

Zestawienie podręczników dla klasy  2 TAK (czteroletnie po gimnazjum)

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia podręcznika

Religia

Red: ks. Jan Szpeta

 

Moje miejsce w świecie

Św. Wojciech

AZ-42-01/10-PO-1/12

Język polski

1. .D.Chemperek

A. Kalbarczyk

 

2..D. Chemperek

A. Kalbarczyk

D. Trześniawski

 

1.Nowe zrozumieć tekst-zrozumieć człowieka. Kl. 1.cz.2

 

2.Nowe zrozumieć tekst- zrozumieć człowieka. Romantyzm- pozytywizm. Klasa 2, cz. 1

WSiP

 

 

WSiP

1.703/2/2015

 

 

2.703/3/2014/2015

Język angielski

E.Sharman, M.Duckworth

Vision 2

 

 

 

Oxford

986/2/2019

 

 

Język niemiecki

A. Kryczyńska-Pham

 

Fokus 2. Język niemiecki. Podręcznik do szkół ponadgimnazjalnych

Zeszyt ćwiczeń Focus 2

 

WSiP

 

 

695/2/2015

Matematyka- zakres rozszerzony

M. Kurczab

E. Kurczab

E. Świda

 

Matematyka. Zbiór zadań do liceów i techników. Kl. 1 – zakres podstawowy i rozszerzony

OE Pazdro

563/1/2012

biologia - zakres rozszerzony

M. Guzik

E. Jastrzębska

R. Kozik

 

 

Biologia na czasie 1. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony

Nowa Era

564/1/2012/2015

Historia

Rafał Dolecki

Krzysztof Gutowski

Jędrzej Smoleński

Po prostu historia

WSiP

531/2012

Przedsiębiorczość

Z. Makieła

T. Rachwał

Krok w przedsiębiorczość. Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadgimnazjalnych

Nowa Era

467/2012/2015

Rośliny ozdobne

P. Latocka

 

Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu cz. IV, V

   

Przepisy ruchu drogowego

Henryk Pruchniewicz

Kierowca doskonały kat.T

Grupa IMAGE

 

Język obcy zawodowy- język niemiecki

 

…………………………………….

 

 

…………..

 

………

 

……….

Urządzanie obiektów małej architektury krajobrazu

E. Gadomska

K. Gadomski

 

Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni cz. I”.

Hortpress

 

Ochrona i kształtowanie krajobrazu

E. Gadomska

A. Różańska

D. Sikora

 

Podstawy architektury krajobrazu – część II

Hortpress

 

Podstawy projektowania architektury krajobrazu

E. Gadomska

 

 

 

 

Podstawy architektury krajobrazu -  część III

 

 

Hortpress

 

 

 

 

 

 

WDŻ

T.Król,MRyś

Wędrując ku dorosłości

Rubikon

663/2013

Zestawienie podręczników  dla klasy 2 TMRiA (czteroletnie po gimnazjum)

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia podręcznika

Religia

Red: ks. Jan Szpeta

 

Moje miejsce w świecie

Św. Wojciech

AZ-42-01/10-PO-1/12

Język polski

1. .D.Chemperek

A. Kalbarczyk

 

2..D. Chemperek

A. Kalbarczyk

D. Trześniawski

 

1.Nowe zrozumieć tekst-zrozumieć człowieka. Kl. 1.cz.2

 

2.Nowe zrozumieć tekst- zrozumieć człowieka. Romantyzm- pozytywizm. Klasa 2, cz. 1

WSiP

 

 

WSiP

1.703/2/2015

 

 

2.703/3/2014/2015

Język angielski

E. Sharman

M. Duckworth

Vision 2

Oxford

986/2/2019

Język niemiecki

A. Kryczyńska-Pham

 

Fokus 2. Język niemiecki. Podręcznik do szkół ponadgimnazjalnych

Zeszyt ćwiczeń Fokus 2

 

WSiP

 

 

695/2/2015

Matematyka- zakres rozszerzony

M. Kurczab

E. Kurczab

E. Świda

Matematyka. Zbiór zadań do liceów i techników. Kl. 1 – zakres podstawowy i rozszerzony

OE Pazdro

563/1/2012

Fizyka – zakres rozszerzony

A. Seweryn -Byczek

E. Wójtowicz

Zrozumieć fizykę

Nowa Era

632/1/2013/2015

Historia

Rafał Dolecki

Krzysztof Gutowski

Jędrzej Smoleński

Po prostu historia

WSiP

531/2012

Podstawy przedsiębiorczości

Z. Makieła

T. Rachwał

Krok w przedsiębiorczość. Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadgimnazjalnych

Nowa Era

467/2012/2015

Maszyny i urządzenia techniczne w rolnictwie

Andrzej Kulka

Technika w rolnictwie cz.  2

REA

 

Przepisy ruchu drogowego

H. Próchniewicz

Kierowca doskonały B i T

Grupa Image

 

Naprawa pojazdów rolniczych

 

 

Pojazdy rolnicze

Cezary Bocheński

 

 

 

  1. Skrobacki

Naprawa maszyn i urządzeń rolniczych

 

 

 

Pojazdy rolnicze

 

WsiP

 

 

WSiP

18/95

 

 

21/96

 

 

wdż

T. Król

M. Ryś

Wędrując ku dorosłości

Rubikon

663/2013

Zestawienie podręczników dla klasy  2 branżowej szkoły I stopnia, zawód: cukiernik  (cykl trzyletni po szkole podstawowej)

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia podręcznika

Religia

 

Ks. Jan Szpeta

Moje miejsce w Kościele

Święty Wojciech

AZ-41-01/10-P01/11

Język polski

 

 

Barbara Chuderska

Język polski 2. Podręcznik do szkoły branżowej 1 stopnia

Operon

 

Język  niemiecki

 

 

 

C.Thadleckova,P.Tlusty,D.E.Machowiak,ALipczak,M.WeiB

Genau Plus 2

 

Klett Polaska

 

558/2012

Historia

 

Stanisław Zając

Dziś historia 1. Podręcznik dla klasy pierwszej branżowej szkoły I stopnia

SOP Oświatowiec Toruń sp. z o.o

1023/1/2019

Podstawy przedsiębiorczości

 

Tomasz Rachwał

Zbigniew Magieła

Krok w przedsiębiorczość. Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadpodstawowych

Nowa Era

 

Fizyka

 

Grzegorz Kornaś

Fizyka 2 Podręcznik dla szkoły branżowej I stopnia

Operon

37/2020

Geografia

 

Sławomir Kurek

Geografia. Podręcznik dla szkół branżowych I stopnia

Operon

38/2020

Matematyka

 

A. Konstantynowicz

A. Konstantynowicz

M. Pająk

Matematyka Podręcznik dla szkoły branżowej I stopnia Kalsa 2

Operon

217/2019

Edukacja dla bezpieczeństwa

 

Bogusława Breitkopf

Edukacja dla bezpieczeństwa

WSiP

992/2019

Język obcy zawodowy

 

………………………

………………………

……………………….

…………………………

Działalność  gospodarcza

 

 

 

Jacek Musiałkiewicz

Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej nr ewidencyjny MEN 42/2014 wydanie 2019 - zaktualizowane i rozszerzone

Ekonomik

42/204

Technika w produkcji cukierniczej

 

Katarzyna Kocierz

Technika w produkcji cukierniczej

WSiP

REA

MEN 2013

Technologia w  produkcji cukierniczej

 

Magdalena Kaźmierczyk

Technologia produkcji cukierniczej

WSiP

REA

MEN 2013

Zestawienie podręczników dla klasy 2 branżowej szkoły I stopnia - mechanik  - operator pojazdów i maszyn rolniczych (cykl trzyletni po szkole podstawowej)

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia podręcznika

Religia

Red: ks. Jan Szpeta

 

Moje miejsce w świecie

Św. Wojciech

AZ-42-01/10-PO-1/12

J. polski

Barbara Chuderska

Język polski 2. Podręcznik do szkoły branżowej 1 stopnia

Operon

 

J. niemiecki

C. Tkadleckowa

R. Tlusty

D.E. Machowiak

A. Lipczak

M. Weiss

Genau plus 2

 

Klett

 

Historia

S. Zając

Dziś historia 2. Podręcznik dla klasy pierwszej branżowej szkoły I stopnia

SOP Oświatowiec

 

1023/2/2020

Matematyka

A.Konstantynowicz,A.Konstantynowicz,M.Pająk

Matematyka,podręcznik dla szkoły branżowej I stopnia,kl.2

Operon

217/2019

Maszyny rolnicze

Cz. Waszkiewicz

 

Maszyny rolnicze cz. 1 i 2

WSiP

16/95

Pojazdy rolnicze

A. Skrobacki

Pojazdy rolnicze

WSiP

21/96

Przepisy ruchu drogowego

H. Próchniewicz

Kierowca doskonały”B, T”

Grupa Image

-

 

Wdż

T. Król M. Ryś

Wędrując ku dorosłości

Rubikon

663/2013

Geografia

 

 

S.Kurek

Geografia, podręcznik dla szkoły branżowej I stopnia

Operon

38/2020

 

 

Fizyka

 

 

 

G.Karnaś

 

Fizyka2,podręczniki dla szkoły branżowej 1 stopnia

 

 

Operon

 

 

37/2020

WDZ

 

T. Król M. Ryś

Wędrując ku dorosłości

Rubikon

663/2013

 

 

Podstawy rolnictwa

Agnieszka Cielecka, Hanna Niemczyk, Andrzej Radecki, Irena Suwara, Anna Wysmułek

Podręcznik do nauki zawodów Technik Mechanizacji Rolnictwa, Technik Agrobiznesu

   

Zestawienie podręczników dla klasy 2 branżowej szkoły I stopnia - mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych (po gimnazjum)

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia podręcznika

Religia

Red: ks. Jan Szpeta

 

Moje miejsce w świecie

Św. Wojciech

AZ-42-01/10-PO-1/12

J. polski

E. Nowosielska

U. Szydłowska

Zrozumieć świat 2

Nowa Era

584/2/2012/2015

J. niemiecki

C. Tkadleckowa

R. Tlusty

D.E. Machowiak

A. Lipczak

M. Weiss

Genau plus 2

 

Klett

 

Historia

R. Dolecki

K. Gutowski

J. Smoleński

Po prostu historia

WSiP

558/2012

 przedsiębiorczość

Z. Makieła

T. Rachwał

 

Krok w przedsiębiorczość

Nowa Era

467/2012

Matematyka

A. Cewe

M. Krawczyk

M. Kruk

Matematyka w zasadniczej szkole zawodowej. Kl.I-III

Podkowa

543/2012

Maszyny rolnicze

Cz. Waszkiewicz

 

Maszyny rolnicze cz. 1 i 2

WSiP

16/95

Pojazdy rolnicze

A. Skrobacki

Pojazdy rolnicze

WSiP

21/96

Przepisy ruchu drogowego

H. Próchniewicz

Kierowca doskonały”B

Grupa Image

-

 

Podstawy konserwacji maszyn

  1. Lisowski

Podstawy techniki w rolnictwie

Rea

01/2008

 

Działalność gospodarcza

Jacek Musiałkiewicz

" Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej"

 

MEN 42/2014

wdż

T. Król M. Ryś

Wędrując ku dorosłości

Rubikon

663/2013

   Nasza strona używa plików cookies. Pliki cookies wykorzystujemy w celu umożliwienia prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz w celu prowadzenia anonimowych statystyk i innych działań analitycznych przedstawiających sposób korzystania ze strony internetowej przez użytkowników. Dalsze korzystanie ze strony internetowej oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji - Polityka prywatności.