Godło Polski MRiR
A A A

Wersje kontrastowe

Klasa I - 21/22

Zestawienie podręczników dla klasy 1 branżowej szkoły I stopnia - kucharz

Podbudowa programowa: szkoła podstawowa

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia podręcznika

Język  polski

 

Barbara Chuderska

Język polski 1. Podręcznik do szkoły branżowej 1 stopnia

Wydawnictwo Pedagogiczne Operon

1077/1/2019

Język niemiecki

 

 

C. Tkadlečková, P. Tlustý, D. E.Machowiak, A. Lipczak,  M. Weiß

Genau 1 Plus. Język niemiecki dla szkół branżowych

Klett Polska

1029/1/2019

Historia

 

Stanisław Zając

Dziś historia 1. Podręcznik dla klasy pierwszej branżowej szkoły I stopnia

SOP Oświatowiec Toruń sp. z o.o.

1023/1/2019

Podstawy przedsiębiorczości

Tomasz Rachwał

 

Krok w przedsiębiorczość. Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadpodstawowych

Nowa Era

1039/2020/21

Fizyka

Grzegorz Kornaś

Fizyka 1. Podręcznik Szkoła branżowa I stopnia

Wydawnictwo Pedagogiczne Operon

1086/1/2020

Geografia

M. Więckowski, R. Malarz

Oblicza geografii 1 Podręcznik dla liceum i technikum

Nowa Era

983/1/2019

Matematyka

A. Konstantynowicz

A. Konstantynowicz, M. Pająk

Matematyka.  Podręcznik dla szkół branżowych I stopnia

Wydawnictwo Pedagogiczne Operon

1074/1/2019

Informatyka

W. Hermanowski

 

Informatyka. Podręcznik dla szkół branżowych I stopnia

Wydawnictwo Pedagogiczne Operon

1057/2019

Edukacja dla bezpieczeństwa

B. Breitkopf, M. Cieśla

Edukacja dla bezpieczeństwa. Podręcznik. Szkoła ponadpodstawowa. Klasa 1. Zakres podstawowy

WSiP

992/2019

Wychowanie do życia w rodzinie

T. Król, M. Ryś

Wędrując ku dorosłości

Rubikon

663/2013

Technologia gastronomiczna

M. Konarzewska

Technologia gastronomiczna  z towaroznawstwem. Część I. Przygotowanie i wydawanie dań

WSiP

MEN 57/2013

Wyposażenie techniczne

A.Kasperek

M. Kondratowicz

Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii

WSiP

2013

Język obcy zawodowy

-------------

-------------

-------------

-------------

 

Zestawienie podręczników dla klasy 1 branżowej szkoły I stopnia - mechanik  -operator pojazdów i maszyn rolniczych

Podbudowa programowa: szkoła podstawowa

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia podręcznika

Religia

-------------

-------------

-------------

-------------

Język  polski

 

 

B. Chuderska

Język polski 1. Podręcznik do szkoły branżowej 1 stopnia

Wydawnictwo Pedagogiczne Operon

1077/1/2019

Język niemiecki

 

 

C. Tkadlečková, P. Tlustý, D. E.Machowiak, A. Lipczak,  M. Weiß

Genau 1 Plus. Język niemiecki dla szkół branżowych

Klett Polska

1029/1/2019

Historia

 

S. Zając

Dziś historia 1. Podręcznik dla klasy pierwszej branżowej szkoły I stopnia

SOP Oświatowiec Toruń sp. z o.o.

1023/1/2019

Podstawy przedsiębiorczości

T. Rachwał

 

Krok w przedsiębiorczość. Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadpodstawowych

Nowa Era

1039/2020/z1

Fizyka

G. Kornaś

 

Fizyka 1. Podręcznik Szkoła branżowa I stopnia

Wydawnictwo Pedagogiczne Operon

1086/1/2020

Geografia

 

M. Więckowski, R. Malarz

Oblicza geografii 1 Podręcznik dla LO i T

Nowa Era

983/1/2019

Matematyka

A. Konstantynowicz,

A. Konstantynowicz, M. Pająk

Matematyka.  Podręcznik dla szkół branżowych I stopnia

Wydawnictwo Pedagogiczne Operon

1074/1/2019

Informatyka

W. Hermanowski

 

Informatyka. Podręcznik dla szkół branżowych I stopnia

Wydawnictwo Pedagogiczne Operon

1057/2019

Edukacja dla bezpieczeństwa

 

B. Breitkopf, M. Cieśla

Edukacja dla bezpieczeństwa. Podręcznik. Szkoła ponadpodstawowa. Klasa 1. Zakres podstawowy

WSiP

992/2019

Podstawy elektrotechniki

 

A.Bielawski, J. Grygiel

Podstawy elektrotechniki w praktyce

WSiP

 

Rysunek techniczny

E. Waszkiewicz

S. Waszkiewicz

Rysunek zawodowy dla SZS

WSiP

173/1993

Podstawy konstrukcji maszyn

A. Lisowski

Podstawy techniki w rolnictwie

REA

01/2008

Podstawy rolnictwa

A. Ciesielska, H. Niemczyk,

A. Radecki

Podstawy rolnictwa

REA

WSiP

02/2008

Pojazdy  rolnicze

A. Skrobacki

Pojazdy rolnicze

WSiP

21/96

Wychowanie do życia w rodzinie

T. Król

M. Ryś

Wędrując ku dorosłości

Rubikon

663/2013

 

Zestawienie podręczników dla klasy 1 - technik architektury krajobrazu

Podbudowa programowa: szkoła podstawowa

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia podręcznika

Religia

-------------------

-------------------

-------------------

-------------------

Język polski

 

 

K. Budna, B. Kapela-Bagińska, J.Monthey, E. Prylińska, C. Ratajczak,

J. Zaporowicz, T. Zieliński

Język polski 1(cz.1). Sztuka wyrazu. Podręcznik dla liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

1022/1/2019

Język  angielski

E. Sharman, M. Duckworth

Vision 2

OXFORD

986/2/2019

Język niemiecki

 

A. Kryczyńska-Pham

Effekt 1 - podręcznik dla liceum i technikum

WSiP

937/1/2018

Filoofia

M. Bokiniec, S. Zielka

Spotkania z filozofią. Podręcznik do filozofii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy

Nowa Era

1044/2019

Historia

 

M. N. Faszcza, R. Lolo, K.Wiśniewski

Historia. Podręcznik. Liceum i technikum. Klasa 1. Zakres podstawowy

WSiP

987/1/2019

Geografia -  zakres rozszerzony

R. Malarz, M. Więckowski, P.Kroh

 

Oblicza geografii 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony

Nowa Era

973/1/2019

Biologia - zakres rozszerzony

M. Guzik, R.Kozik, R. Matuszewska

Biologia na czasie 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony

Nowa Era

1010/1/2019

Chemia

 

K. Kazanowski, K.M. Pazdro

Chemia. Podręcznik do liceów i techników. Zakres podstawowy. Część 1

Oficyna Edukacyjna

Krzysztof Pazdro

984/1/2019

Fizyka

 

M. Braun, W. Śliwa

Odkryć fizykę1. Podręcznik do fizyki dla liceum ogólnokształcącego zakres podstawowy

Nowa Era

1001/1/2019

Matematyka

 

M. Kurczab, E. Kurczab, E. Świda

Matematyka. Klasa 1. Zakres podstawowy. Zbiór zadań do liceum ogólnokształcącego i technikum

Oficyna Edukacyjna

Krzysztof Pazdro

972/1/2019

Informatyka

 

 

J. Mazur, P. Perekietka, Z. Talaga,         J.S. Wierzbicki

Informatyka na czasie 1. Podręcznik dla liceum i technikum, zakres podstawowy

Nowa Era

990/1/2019

Edukacja dla bezpieczeństwa

B. Breitkopf, M. Cieśla

Edukacja dla bezpieczeństwa. Podręcznik. Szkoła ponadpodstawowa. Klasa 1. Zakres podstawowy

WSiP

992/2019

Rośliny ozdobne

E. Gadomska, P. Sikorski, M. Wierzba, Cz. Wysocki

Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu,  cz. I,

Hortpress

23/2004

Ochrona i kształtowanie krajobrazu

E. Gadomska, A. Różańska , D. Sikora

Podstawy architektury krajobrazu, cz. II

Hortpress

18/2005

Podstawy projektowania architektury krajobrazu

E. Gadomska, K. Gadomski

Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni cz. I

Hortpress

10/2005

Urządzanie obiektów małej architektury krajobrazu

 E. Gadomska,  K. Gańko

 

E. Gadomska, K. Gadomski

Podstawy architektury krajobrazu cz 1

 

Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni cz. 3

Hortpress

11/2007

Eksploatacja maszyn, urządzeń    i pojazdów rolniczych

J. Kuczewski, Z. Majewski

Podstawy eksploatacji maszyn rolniczych

WSiP

19/95

 

Wychowanie do życia w rodzinie

T. Król,  M. Ryś

Wędrując ku dorosłości

Rubikon

663/2013

 

Zestawienie podręczników dla klasy 1 - technik żywienia i usług gastronomicznych

Podbudowa programowa: szkoła podstawowa

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia podręcznika

Religia

----------------------

----------------------

----------------------

----------------------

Język polski

 

 

K. Budna, B. Kapela-Bagińska, J.Monthey, E. Prylińska, C. Ratajczak, J. Zaporowicz, T. Zieliński

Język polski 1(cz.1). Sztuka wyrazu. Podręcznik dla liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

1022/1/2019

Język  angielski

 

E. Sharman, M. Duckworth

Vision 2

OXFORD

986/2/2019

Język niemiecki

 

A. Kryczyńska-Pham

Effekt 1 - podręcznik dla liceum i technikum

WSiP

937/1/2018

Filozofia

M. Bokiniec, S. Zielka

 

Spotkania z filozofią. Podręcznik do filozofii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy

Nowa Era

1044/2019

Historia

 

M. N. Faszcza, R. Lolo, K. Wiśniewski

Historia. Podręcznik. Liceum i technikum. Klasa 1. Zakres podstawowy

WSiP

987/1/2019

Geografia – zakres rozszerzony

R. Malarz, M. Więckowski, P.Kroh

Oblicza geografii 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony

Nowa Era

973/1/2019

Biologia – zakres rozszerzony

 

M.Guzik, R.Kozik, R.Matuszewska, W.Zamachowski

Biologia na czasie 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony.

Nowa Era

1010/1/2019

Chemia

 

K. Kazanowski, K.M. Pazdro

Chemia. Podręcznik do liceów i techników. Zakres podstawowy. Część 1

Oficyna Edukacyjna

Krzysztof Pazdro

984/1/2019

Fizyka

 

M. Braun, W. Śliwa

Odkryć fizykę1. Podręcznik do fizyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy

Nowa Era

1001/1/2019

Matematyka

 

M. Kurczab, E. Kurczab, E. Świda

Matematyka Klasa 1. Zakres podstawowy  zbiór zadań dla liceów i techników

Oficyna Edukacyjna

Krzysztof Pazdro

972/1/2019

Informatyka

 

   

J. Mazur, P. Perekietka¸ Z. Talaga, J.S. Wierzbicki

 

Informatyka na czasie 1. Podręcznik dla liceum i technikum, zakres podstawowy

 

Nowa Era

 

 

990/1/2019

 

 

Edukacja dla bezpieczeństwa

B. Breitkopf, M. Cieśla

Edukacja dla bezpieczeństwa. Podręcznik. Szkoła ponadpodstawowa. Klasa 1. Zakres podstawowy

WSiP

992/2019

Język obcy zawodowy

A. Dul

Język niemiecki zawodowy w gastronomii – zeszyt ćwiczeń

WSiP

 

Wyposażenie  i zasady bezpieczeństwa w gastronomii

A. Kasperek, M. Kondratowicz

Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii

WSiP

978/83/02

Technologia gastronomiczna

M. Konarzewska

Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem. Tom II. Część 1

WSiP

MEN 2019

Zasady żywienia

 

H. Kunachowicz, I. Nadolna,

B. Przygoda

Zasady żywienia. Planowanie i ocena. Podręcznik do nauki, Technik żywienia i usług gastronomicznych

WSiP

 

MEN 2015

Wychowanie do życia w rodzinie

T. Król, M. Ryś

Wędrując ku dorosłości

 

Rubikon

663/2013

 

Zestawienie podręczników dla klasy 1 - technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

Podbudowa programowa: szkoła podstawowa

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia podręcznika

Religia

--------------------

--------------------

--------------------

--------------------

Język polski

 

 

K. Budna, B. Kapela-Bagińska, J.Monthey, E. Prylińska, C. Ratajczak, J. Zaporowicz, T. Zieliński

Język polski 1(cz.1). Sztuka wyrazu. Podręcznik dla liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

1022/1/2019

Język angielski – zakres rozszerzony

E.Sharman, M. Duckworth

VISION

OXFORD

986/2/2019

Język niemiecki

 

 

A. Kryczyńska-Pham

Effekt 1 - podręcznik dla liceum i technikum

WSiP

937/1/2018

Filozofia

M. Bokiniec, S. Zielka

Spotkania z filozofią. Podręcznik do filozofii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy

Nowa Era

1044/2019

Historia

 

M. N. Faszcza, R. Lolo, K. Wiśniewski

Historia. Podręcznik. Liceum i technikum. Klasa 1. Zakres podstawowy

WSiP

987/1/2019

Geografia

R. Malarz,M. Więckowski

Oblicza geografii 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy

Nowa Era

983/1/2019

Biologia

 

A. Helmin, J. Holeczek

Biologia na czasie 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy

Nowa Era

1006/1/2019

Chemia

 

K. Kazanowski, K.M. Pazdro

Chemia. Podręcznik do liceów i techników. Zakres podstawowy. Część 1

Oficyna Edukacyjna

Krzysztof Pazdro

984/1/2019

Fizyka - zakres

rozszerzony

M. Braun, A. Byczuk, K. Byczuk, E. Wójtowicz

Zrozumieć fizykę. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Część 1

Nowa Era

1002/1/2019

Matematyka

 

M. Kurczab, E. Kurczab, E. Świda

Matematyka Klasa 1. Zakres podstawowy. Zbiór zadań do liceum i technikum

Oficyna Edukacyjna

Krzysztof Pazdro

972/1/2019

Informatyka

 

J. Mazur, P. Perekietka, Z. Talaga, J.S. Wierzbicki

Informatyka na czasie 1. Podręcznik dla liceum i technikum, zakres podstawowy

Nowa Era

990/1/2019

Edukacja dla bezpieczeństwa

B. Breitkopf, M. Cieśla

Edukacja dla bezpieczeństwa. Podręcznik. Szkoła ponadpodstawowa. Klasa 1. Zakres podstawowy

WSiP

992/2019

Rysunek techniczny

A. Lisowski

 

Podstawy techniki w rolnictwie

REA

01/2008

Podstawy konstrukcji maszyn

A. Lisowski

 

Podstawy techniki w rolnictwie

REA

01/2008

Podstawy rolnictwa

A. Cięcielewska, H. Niemczyk,         A. Rodecki, I. Sowara

Podstawy rolnictwa

WSiP

02/2008

Wychowanie do życia w rodzinie

T. Król, M. Ryś

Wędrując ku dorosłości

Rubikon

663/2013

 

   Nasza strona używa plików cookies. Pliki cookies wykorzystujemy w celu umożliwienia prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz w celu prowadzenia anonimowych statystyk i innych działań analitycznych przedstawiających sposób korzystania ze strony internetowej przez użytkowników. Dalsze korzystanie ze strony internetowej oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji - Polityka prywatności.