Godło Polski MRiR
A A A

Wersje kontrastowe

Klasa I - 20/21

Zestawienie podręczników dla klasy 1 technikum żywienia i usług gastronomicznych 

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia podręcznika

Religia

Ks. J. Szpeta

Moje miejsce w kościele

Święty Wojciech

AZ-41-01/10-P0-1/11

Język polski

 

 

K. Budna, B. Kapela-Bagińska, J.Monthey, E. Prylińska, C. Ratajczak,        J. Zaporowicz, T. Zieliński

Język polski 1(cz.1). Sztuka wyrazu. Podręcznik dla liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

1022/1/2019

Język  angielski

 

 

E. Sharman

M. Duckworth

Vision 2

OXFORD

986/2/2019

Język niemiecki

 

A. Kryczyńska-Pham

Effekt 1 - podręcznik dla liceum i technikum

WSiP

937/1/2018

Filozofia

M. Bokiniec

S. Zielka

 

Spotkania z filozofią. Podręcznik do filozofii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy

Nowa Era

1044/2019

Historia

 

 

Michał Norbert Faszcza, Radosław Lolo, Krzysztof Wiśniewski

Historia. Podręcznik. Liceum i technikum. Klasa 1. Zakres podstawowy

WSiP

987/1/2019

Geografia

 

 

R. Malarz

M. Więckowski

Oblicza geografii 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy

Nowa Era

983/1/2019

Biologia

Biologia rozszerzona

 

 

M.Guzik,R.Kozik,R.Matuszewska,W.Zamachowski

Biologia na czasie 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony.

Nowa Era

1010/1/2019

Chemia

chemia rozszerzona

 

 

 

R.Hassa, A.Mrzigod, J.Mrzigod

To jest chemia. Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla LO i T, zakres podstawowy. Podręcznik ze zbiorem zadań.

Nowa Era

994/1/2019

Fizyka

 

 

M. Braun

W. Śliwa

Odkryć fizykę1. Podręcznik do fizyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy

Nowa Era

1001/1/2019

Matematyka

 

M. Kurczab

E. Kurczab

E. Świda

Matematyka Klasa 1. Zakres podstawowy  zbiór zadań dla liceów i techników

Oficyna edukacyjna

Krzysztof Pazdro

972/1/2019

Informatyka

 

 

J. Mazur

P. Perekietka

Z. Talaga

J.S. Wierzbicki

Informatyka na czasie 1. Podręcznik dla liceum i technikum, zakres podstawowy

Nowa Era

990/1/2019

Edukacja dla bezpieczeństwa

B. Breitkopf

Edukacja dla bezpieczeństwa. Nowy podręcznik do liceum i technikum

WSiP

992/2019

Język obcy zawodowy

A. Dul

Język niemiecki zawodowy w gastronomii

WSiP

 

Wyposażenie  i zasady bezpieczeństwa w gastronomii

A. Kasperek

M. Kondratowicz

Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii

WSiP

 

Technologia gastronomiczna

M. Konarzewska

Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem

WSiP

 

Zasady żywienia

H. Kunachowicz

I. Nadolna

B. Przygoda

Zasady żywienia. Planowanie i ocena. Podręcznik do nauki, Technik żywienia i usług gastronomicznych

WSiP

MEN 2013

wdż

T. Król

M. Ryś

Wędrując ku dorosłości

Rubikon

663/2013

Zestawienie podręczników dla klasy 1 technikum architektury krajobrazu 

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia podręcznika

Religia

Ks. J. Szpeta

Moje miejsce w kościele

Święty Wojciech

AZ-41-01/10-P0-1/11

Język polski

 

 

K. Budna, B. Kapela-Bagińska, J.Monthey, E. Prylińska, C. Ratajczak,        J. Zaporowicz, T. Zieliński

Język polski 1(cz.1). Sztuka wyrazu. Podręcznik dla liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

1022/1/2019

Język  angielski

 

 

E. Sharman

M. Duckworth

Vision 2

OXFORD

986/2/2019

Język niemiecki

 

 

A. Kryczyńska-Pham

Effekt 1 - podręcznik dla liceum i technikum

WSiP

937/1/2018

Filozofia

M. Bokiniec

S. Zielka

 

Spotkania z filozofią. Podręcznik do filozofii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy

Nowa Era

1044/2019

Historia

 

 

Michał Norbert Faszcza, Radosław Lolo, Krzysztof Wiśniewski

Historia. Podręcznik. Liceum i technikum. Klasa 1. Zakres podstawowy

WSiP

987/1/2019

Geografia

 

 

R. Malarz

M. Więckowski

Oblicza geografii 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy

Nowa Era

983/1/2019

Biologia

Biologia rozszerzona

 

 

A. Helmin

J. Holeczek

Biologia na czasie 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy

Nowa Era

1006/1/2019

Chemia

Chemia rozszerzona

 

 

R. Hassa

 A. Mrzigod

J. Mrzigod

To jest chemia 1. Chemia  ogólna i nieorganiczna. Podręcznik  dla Liceum Ogólnokształcącego i Technikum. Zakres podstawowy. Podręcznik ze zbiorem zadań.

Nowa Era

994/1/2019

Fizyka

 

 

M. Braun

W. Śliwa

Odkryć fizykę1. Podręcznik do fizyki dla liceum ogólnokształcącego zakres podstawowy

Nowa Era

1001/1/2019

Matematyka

 

M. Kurczab

E. Kurczab

E. Świda

Matematyka. Klasa 1. Zakres podstawowy. Zbiór zadań do liceum ogólnokształcącego i technikum

Oficyna edukacyjna

Krzysztof Pazdro

972/1/2019

Informatyka

 

 

J. Mazur

P. Perekietka

Z. Talaga

J.S. Wierzbicki

Informatyka na czasie 1. Podręcznik dla liceum i technikum, zakres podstawowy

Nowa Era

990/1/2019

Edukacja dla bezpieczeństwa

B. Breitkopf

Edukacja dla bezpieczeństwa. Nowy podręcznik do liceum i technikum

WSiP

992/2019

Rośliny ozdobne

 

E. Gadomska

P. Sikorski

M. Wierzba

Cz. Wysocki

Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu,  cz. I,

Hortpress

23/2004

Ochrona i kształtowanie krajobrazu

E. Gadomska

A. Różańska

D. Sikora

Podstawy architektury krajobrazu, cz. II

Hortpress

18/2005

Podstawy projektowania architektury krajobrazu

E. Gadomska

K. Gadomski

Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni cz. I

Hortpress

10/2005

Urządzanie obiektów małej architektury krajobrazu

 E. Gadomska

 K. Gańko

 

 

E. Gadomska

K. Gadomski

Podstawy architektury krajobrazu cz 1

 

Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni cz. 3

Hortpress

11/2007

Eksploatacja maszyn, urządzeń    i pojazdów rolniczych

J. Kuczewski

Z. Majewski

Podstawy eksploatacji maszyn rolniczych

WSiP

19/95

 

wdż

T. Król

M. Ryś

Wędrując ku dorosłości

Rubikon

663/2013

Zestawienie podręczników dla klasy 1 technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia podręcznika

Religia

 

 

Ks. J. Szpeta

Moje miejsce w kościele

Święty Wojciech

AZ-41-01/10-P0-1/11

Język polski

 

 

K. Budna, B. Kapela-Bagińska, J.Monthey, E. Prylińska, C. Ratajczak,        J. Zaporowicz, T. Zieliński

Język polski 1(cz.1). Sztuka wyrazu. Podręcznik dla liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

1022/1/2019

Język  angielski

 

 

E. Sharman

M. Duckworth

Vision 2

OXFORD

986/2/2019

Język niemiecki

 

 

A. Kryczyńska-Pham

Effekt 1 - podręcznik dla liceum i technikum

WSiP

937/1/2018

Filozofia

M. Bokiniec

S. Zielka

 

Spotkania z filozofią. Podręcznik do filozofii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy

Nowa Era

1044/2019

Historia

 

 

Michał Norbert Faszcza, Radosław Lolo, Krzysztof Wiśniewski

Historia. Podręcznik. Liceum i technikum. Klasa 1. Zakres podstawowy

WSiP

987/1/2019

Geografia

 

 

R. Malarz

M. Więckowski

Oblicza geografii 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy

Nowa Era

983/1/2019

Język angielski rozszerzony

 

 

 

 

   

Biologia

 

 

A. Helmin

J. Holeczek

Biologia na czasie 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy

Nowa Era

1006/1/2019

Chemia

 

 

R. Hassa

A. Mrzigod

J. Mrzigod

To jest chemia 1. Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla LO i T. Zakres podstawowy. Podręcznik ze zbiorem zadań

Nowa Era

994/1/2019

Fizyka

 

 

M. Braun

W. Śliwa

Odkryć fizykę1. Podręcznik do fizyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy

Nowa Era

1001/1/2019

Fizyka

rozszerzenie

 

M. Braun

A. Byczuk

K. Byczuk

E. Wójtowicz

 

 

Zrozumieć fizykę. Podręcznik dla LO i T. Zakres rozszerzony

Nowa Era

1002/1/2019

Matematyka

 

M. Kurczab

E. Kurczab

E. Świda

Matematyka Klasa 1. Zakres podstawowy. Zbiór zadań do LO i T

Oficyna edukacyjna

Krzysztof Pazdro

972/1/2019

Informatyka

 

 

J. Mazur

P. Perekietka

Z. Talaga

J.S. Wierzbicki

Informatyka na czasie 1. Podręcznik dla liceum i technikum, zakres podstawowy

Nowa Era

990/1/2019

Edukacja dla bezpieczeństwa

B. Breitkopf

Edukacja dla bezpieczeństwa. Nowy podręcznik do liceum i technikum

WSiP

992/2019

Rysunek techniczny

A. Lisowski

 

Podstawy techniki w rolnictwie

REA

01/2008

Podstawy konstrukcji maszyn

A. Lisowski

 

Podstawy techniki w rolnictwie

REA

01/2008

Podstawy rolnictwa

 

A. Cięcielewska

H. Niemczyk

A. Rodecki

I. Sowara

 

Podstawy rolnictwa

WSiP

02/2008

wdż

T. Król

M. Ryś

Wędrując ku dorosłości

Rubikon

663/2013

Zestawienie podręczników dla klasy  1 branżowej szkoły I stopnia, zawód: kucharz  

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia podręcznika

Religia

 

Ks. Jan Szpeta

Moje miejsce w Kościele

Święty Wojciech

AZ-41-01/10-P01/11

Język  polski

 

 

Barbara Chuderska

Język polski 1. Podręcznik do szkoły branżowej 1 stopnia

Operon

 

Język niemiecki

 

 

Tkadkeckova Carla

Tlusty Petr

Machowiak Danuta

Genau 1 Plus. Język niemiecki dla szkół branżowych

Klett

1029/1/2019

Historia

 

 

Stanisław Zając

Dziś historia 1. Podręcznik dla klasy pierwszej branżowej szkoły I stopnia

SOP Oświatowiec Toruń sp. z o.o.

1023/1/2019

Podstawy przedsiębiorczości

Tomasz Rachwał

 

Krok w przedsiębiorczość. Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadpodstawowych

Nowa Era

 

Fizyka

Grzegorz Kornaś

 

Fizyka 1. Podręcznik Szkoła branżowa I stopnia

Operon

1086/1/2020

Geografia

 

 

M. Więckowski

R. Malarz

Oblicza geografii 1 Podręcznik dla LO i T

Nowa Era

983/1/2019

Matematyka

A. Konstantynowicz

A. Konstantynowicz

M. Pająk

Matematyka.  Podręcznik dla szkół branżowych I stopnia

Operon

1074/1/2019

Informatyka

Wojciech Hermanowski

 

Informatyka. Podręcznik dla szkół branżowych I stopnia

Operon

1057/2019

Edukacja dla bezpieczeństwa

 

Bogusława Breitkopf

Edukacja dla bezpieczeństwa

WSiP

992/2019

wdż

T. Król

M. Ryś

Wędrując ku dorosłości

Rubikon

663/2013

Technologia gastronomiczna

M. Konarzewska

Technologia gastronomiczna  z towaroznawstwem. Przygotowanie i wydawanie dań

WSiP

2019

Wyposażenie techniczne

  1. Kasperek
  2. M. Kondratowicz

Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii

WSiP

2013

Język obcy zawodowy

…………………….

……………………

……………………….

………………………

Zestawienie podręczników dla klasy 1 branżowej szkoły I stopnia - mechanik  - operator pojazdów i maszyn rolniczych 

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia podręcznika

Religia

 

Ks. Jan Szpeta

Moje miejsce w Kościele

Święty Wojciech

AZ-41-01/10-P01/11

Język  polski

 

 

Barbara Chuderska

Język polski 1. Podręcznik do szkoły branżowej 1 stopnia

Operon

 

Język niemiecki

 

 

Tkadkeckova Carla

Tlusty Petr

Machowiak Danuta

Genau 1 Plus. Język niemiecki dla szkół branżowych

Klett

1029/1/2019

Historia

 

 

Stanisław Zając

Dziś historia 1. Podręcznik dla klasy pierwszej branżowej szkoły I stopnia

SOP Oświatowiec Toruń sp. z o.o.

1023/1/2019

Podstawy przedsiębiorczości

Tomasz Rachwał

 

Krok w przedsiębiorczość. Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadpodstawowych

Nowa Era

 

Fizyka

Grzegorz Kornaś

 

Fizyka 1. Podręcznik Szkoła branżowa I stopnia

Operon

1086/1/2020

Geografia

 

 

M. Więckowski

R. Malarz

Oblicza geografii 1 Podręcznik dla LO i T

Nowa Era

983/1/2019

Matematyka

A. Konstantynowicz

A. Konstantynowicz

M. Pająk

Matematyka.  Podręcznik dla szkół branżowych I stopnia

Operon

1074/1/2019

Informatyka

Wojciech Hermanowski

 

Informatyka. Podręcznik dla szkół branżowych I stopnia

Operon

1057/2019

Edukacja dla bezpieczeństwa

 

Bogusława Breitkopf

Edukacja dla bezpieczeństwa

WSiP

992/2019

Podstawy elektrotechniki

 

Artur Bielawski

Joanna Grygiel

Podstawy elektrotechniki w praktyce

WSiP

 

Rysunek techniczny

 

E. Waszkiewicz

S. Waszkiewicz

Rysunek zawodowy dla SZS

WSiP

173/1993

Podstawy konstrukcji maszyn

A. Lisowski

Podstawy techniki w rolnictwie

REA

01/2008

Podstawy rolnictwa

A. Ciesielska

H. Niemczyk

A. Radecki

Podstawy rolnictwa

REA

WSiP

02/2008

Pojazdy  rolnicze

A. Skrobacki

Pojazdy rolnicze

WSiP

21/96

wdż

T. Król

M. Ryś

Wędrując ku dorosłości

Rubikon

663/2013

 

   Nasza strona używa plików cookies. Pliki cookies wykorzystujemy w celu umożliwienia prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz w celu prowadzenia anonimowych statystyk i innych działań analitycznych przedstawiających sposób korzystania ze strony internetowej przez użytkowników. Dalsze korzystanie ze strony internetowej oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji - Polityka prywatności.