Godło Polski MRiR

Klasa I - 19/20

Zestawienie podręczników dla klasy 1 technikum żywienia i usług gastronomicznych (pięcioletnie po szkole podstawowej)

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia podręcznika

Religia

Ks. J. Szpeta

Moje miejsce w kościele

Święty Wojciech

AZ-41-01/10-P0-1/11

Język polski

 

 

K. Budna, B. Kapela-Bagińska, J.Monthey, E. Prylińska, C. Ratajczak,        J. Zaporowicz, T. Zieliński

Język polski 1(cz.1). Sztuka wyrazu. Podręcznik dla liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

1022/1/2019

Język  angielski

 

 

E. Sharman

M. Duckworth

Vision 2

OXFORD

UNIVERSITY

PRESS

985/2/2019

Język niemiecki

 

A. Kryczyńska-Pham

Effekt 1 - podręcznik dla liceum i technikum

WSiP

937/1/2018

Filozofia

M. Bokiniec

S. Zielka

 

Spotkania z filozofią. Podręcznik do filozofii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy

Nowa Era

 

Historia

 

 

Michał Norbert Faszcza, Radosław Lolo, Krzysztof Wiśniewski

Historia. Podręcznik. Liceum i technikum. Klasa 1. Zakres podstawowy

WSiP

987/1/2019

Geografia

 

 

R. Malarz

M. Więckowski

Oblicza geografii 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy

Nowa Era

983/1/2019

Biologia

 

 

A. Helmin

J. Holeczek

Biologia na czasie 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy

Nowa Era

1006/1/2019

Chemia

 

 

K. Kaznowski

 K. M. Pazdro

Chemia. Podręcznik do liceów i techników. Część 1. Zakres podstawowy

Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro

984/1/2019

Fizyka

 

 

M. Braun

W. Śliwa

Odkryć fizykę1. Podręcznik do fizyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy

Nowa Era

 

Matematyka

 

M. Kurczab

E. Kurczab

E. Świda

Matematyka. Podręcznik do liceów i techników. Klasa 1. Zakres podstawowy

Oficyna edukacyjna

Krzysztof Pazdro

972/1/2019

Informatyka

 

 

J. Mazur

P. Perekietka

Z. Talaga

J.S. Wierzbicki

Informatyka na czasie 1. Podręcznik dla liceum i technikum, zakres podstawowy

Nowa Era

 

Edukacja dla bezpieczeństwa

B. Breitkopf

Edukacja dla bezpieczeństwa. Nowy podręcznik do liceum i technikum

WSiP

992/2019

Język obcy zawodowy

A. Dul

Język niemiecki zawodowy w gastronomii

WSiP

 

Wyposażenie  i zasady bezpieczeństwa w gastronomii

A. Kasperek

M. Kondratowicz

Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii

WSiP

 

Technologia gastronomiczna

M. Konarzewska

Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem

WSiP

 

Zasady żywienia

H. Kunachowicz

I. Nadolna

B. Przygoda

B. Sińska

H. Turlejska

Zasady żywienia. Planowanie i ocena

WSiP

 

Zestawienie podręczników dla klasy 1 technikum architektury krajobrazu (pięcioletnie po szkole podstawowej)

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia podręcznika

Religia

Ks. J. Szpeta

Moje miejsce w kościele

Święty Wojciech

AZ-41-01/10-P0-1/11

Język polski

 

 

K. Budna, B. Kapela-Bagińska, J.Monthey, E. Prylińska, C. Ratajczak,        J. Zaporowicz, T. Zieliński

Język polski 1(cz.1). Sztuka wyrazu. Podręcznik dla liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

1022/1/2019

Język  angielski

 

 

E. Sharman

M. Duckworth

Vision 2

OXFORD

UNIVERSITY

PRESS

985/2/2019

Język niemiecki

 

 

A. Kryczyńska-Pham

Effekt 1 - podręcznik dla liceum i technikum

WSiP

937/1/2018

Filozofia

M. Bokiniec

S. Zielka

 

Spotkania z filozofią. Podręcznik do filozofii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy

Nowa Era

 

Historia

 

 

Michał Norbert Faszcza, Radosław Lolo, Krzysztof Wiśniewski

Historia. Podręcznik. Liceum i technikum. Klasa 1. Zakres podstawowy

WSiP

987/1/2019

Geografia

 

 

R. Malarz

M. Więckowski

Oblicza geografii 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy

Nowa Era

983/1/2019

Biologia

 

 

A. Helmin

J. Holeczek

Biologia na czasie 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum.Zakres podstawowy

Nowa Era

1006/1/2019

Chemia

 

 

K. Kaznowski

 K. M. Pazdro

Chemia. Podręcznik do liceów i techników. Część 1. Zakres podstawowy

Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro

984/1/2019

Fizyka

 

 

M. Braun

W. Śliwa

Odkryć fizykę1. Podręcznik do fizyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy

Nowa Era

 

Matematyka

 

M. Kurczab

E. Kurczab

E. Świda

Matematyka. Podręcznik do liceów i techników. Klasa 1. Zakres podstawowy

Oficyna edukacyjna

Krzysztof Pazdro

972/1/2019

Informatyka

 

 

J. Mazur

P. Perekietka

Z. Talaga

J.S. Wierzbicki

Informatyka na czasie 1. Podręcznik dla liceum i technikum, zakres podstawowy

Nowa Era

 

Edukacja dla bezpieczeństwa

B. Breitkopf

Edukacja dla bezpieczeństwa. Nowy podręcznik do liceum i technikum

WSiP

992/2019

Rośliny ozdobne

 

E. Gadomska

P. Sikorski

M. Wierzba

Cz. Wysocki

Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu,  cz. I, II, III, IV

Hortpress

 

Ochrona i kształtowanie krajobrazu

E. Gadomska

A. Różańska

D. Sikora

Podstawy architektury krajobrazu, cz. II

Hortpress

 

Podstawy projektowania architektury krajobrazu

E. Gadomska

K. Gańska

M. Garczarczyk

Podstawy architektury krajobrazu, cz. I

Hortpress

 

Urządzanie obiektów małej architektury krajobrazu

 E. Gadomska

 K. Gadomski

Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni, cz. I i III

Hortpress

 

Eksploatacja maszyn, urządzeń    i pojazdów rolniczych

J. Kuczewski

Z. Majewski

Podstawy eksploatacji maszyn rolniczych

WSiP

19/95

Zestawienie podręczników dla klasy 1 technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki (pięcioletnie po szkole podstawowej)

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia podręcznika

Religia

 

 

Ks. J. Szpeta

Moje miejsce w kościele

Święty Wojciech

AZ-41-01/10-P0-1/11

Język polski

 

 

K. Budna, B. Kapela-Bagińska, J.Monthey, E. Prylińska, C. Ratajczak,        J. Zaporowicz, T. Zieliński

Język polski 1(cz.1). Sztuka wyrazu. Podręcznik dla liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

1022/1/2019

Język  angielski

 

 

E. Sharman

M. Duckworth

Vision 2

OXFORD

UNIVERSITY

PRESS

985/2/2019

Język niemiecki

 

 

A. Kryczyńska-Pham

Effekt 1 - podręcznik dla liceum i technikum

WSiP

937/1/2018

Filozofia

M. Bokiniec

S. Zielka

 

Spotkania z filozofią. Podręcznik do filozofii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy

Nowa Era

 

Historia

 

 

Michał Norbert Faszcza, Radosław Lolo, Krzysztof Wiśniewski

Historia. Podręcznik. Liceum i technikum. Klasa 1. Zakres podstawowy

WSiP

987/1/2019

Geografia

 

 

R. Malarz

M. Więckowski

Oblicza geografii 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy

Nowa Era

983/1/2019

Biologia

 

 

A. Helmin

J. Holeczek

Biologia na czasie 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy

Nowa Era

1006/1/2019

Chemia

 

 

Kamil Kaznowski, Krzysztof M. Pazdro

Chemia. Podręcznik do liceów i techników. Część 1. Zakres podstawowy

Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro

984/1/2019

Fizyka

 

 

M. Braun

W. Śliwa

Odkryć fizykę1. Podręcznik do fizyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy

Nowa Era

 

Matematyka

 

M. Kurczab

E. Kurczab

E. Świda

Matematyka. Podręcznik do liceów i techników. Klasa 1. Zakres podstawowy

Oficyna edukacyjna

Krzysztof Pazdro

972/1/2019

Informatyka

 

 

J. Mazur

P. Perekietka

Z. Talaga

J.S. Wierzbicki

Informatyka na czasie 1. Podręcznik dla liceum i technikum, zakres podstawowy

Nowa Era

 

Edukacja dla bezpieczeństwa

B. Breitkopf

Edukacja dla bezpieczeństwa. Nowy podręcznik do liceum i technikum

WSiP

992/2019

Rysunek techniczny

A. Lisowski

 

Podstawy techniki w rolnictwie

REA

01/2008

Podstawy konstrukcji maszyn

A. Lisowski

 

Podstawy techniki w rolnictwie

REA

01/2008

Podstawy rolnictwa

 

A. Cięcielewska

H. Niemczyk

A. Rodecki

I. Sowara

Podstawy rolnictwa

WSiP

02/2008

Zestawienie podręczników dla klasy 1  technikum żywienia i usług gastronomicznych (czteroletnie po gimnazjum)

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia podręcznika

Religia

ks. Jan Szpeta

Moje miejsce w Kościele

 Św. Wojciech

AZ-41-01/10-PO-1/11

Język polski

 

 

 

D. Chemperek

A. Kalbarczyk

1.NOWE. Zrozumieć tekst-zrozumieć człowieka. Starożytność – średniowiecze. Podręcznik do j. polskiego dla liceum i technikum. Kl I, cz.I.

2.NOWE  zrozumieć tekst-zrozumieć człowieka.  Renesans - preromantyzm. Podręcznik do j. polskiego dla liceum i technikum.Kl. 1.cz.2

WSiP

703/1/2014

 

 

 

 

703/2/2015

Język  angielski

 

E. Sharman

M. Duckworth

Vision 2

OXFORD

985/2/2019

Język  niemiecki

Anna Kryczyńska-Pham

Joanna Szczęk

„Fokus 1. Podręcznik do szkół ponadgimnazjalnych"

WSiP

 

695/1/2014

Wiedza o kulturze

 

 

M. Bokiniec

B. Borysewicz

J. Michałowski

N. Mrozkowiak-Nastrożna

G. Nazaruk

M. Sacha,

G. Świętochowska

Spotkania z kulturą. Podręcznik do wiedzy o kulturze dla liceum i technikum

Nowa Era

449/2012

Historia

 

 

R. Dolecki

K. Gutowski

J.  Smoleński

Po prostu historia. Podręcznik. Klasa 1. Szkoły ponadgimnazjalne. Zakres podstawowy

WSiP

558/2012

Wiedza o społeczeństwie

 

 

M. Grondas

J. Żmijski

Po prostu WOS. Wiedza o społeczeństwie. Podręcznik do szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy

WSiP

531/2012

Podstawy przedsiębiorczości

Z. Makieła

T. Rachwał

Krok w przedsiębiorczość. Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości

Nowa Era

 

Geografia

 

R. Uliszak

K.  Wiederman

Oblicza geografii. Podręcznik do szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy

Nowa Era

433/2012/2014

Biologia

 

 

E.  Bonar

W. Krzeszowiec-Jeleń

S. Czachorowski

Biologia na czasie. Podręcznik do szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy

Nowa Era

450/2012/2015

Chemia

 

H. Gulińska

K. Kuśmierczyk

Chemia. Po prostu. Klasa 1.Podręcznik. Zakres podstawowy

WSiP

523/2012/2015

Fizyka

 

 

M. Braun

W.Śliwa

Odkryć fizykę. Podręcznik do fizyki dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy

Nowa Era

447/2012/2015

Matematyka

M. Kurczab

E. Kurczab

E. Świda

Matematyka. Zbiór zadań do liceów i techników. Klasa 1. zakres podstawowy i rozszerzony

Oficyna Edukacyjna

E. Pazdro

 

563/1/2012

 

 

Informatyka

G. Koba

Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych

MIGRA

536/2012

Edukacja dla bezpieczeństwa

J. Słoma

Żyję i działam bezpiecznie. Edukacja dla bezpieczeństwa. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych

Nowa Era

426/2012/15

Podstawy żywienia i higieny

H. Kunachowicz

I. Nadolna

B. Przygoda

B. Sińska

H. Turlejska

Zasady żywienia

WSiP

2013 MEN

Organizacja usług gastronomicznych

B. Bilska

H. Górska-Warsewicz

B. Sawicka

Organizacja produkcji gastronomicznej

WSiP

MEN 2015

Wyposażenie zakładów gastronomicznych

A. Kasperek

M. Kondratowicz

Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii

WSiP

MEN 2013

Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem

M. Konarzewska

Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem

WSiP

MEN 2013

Zestawienie podręczników dla klasy 1 technikum architektury krajobrazu (czteroletnie po gimnazjum)

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia podręcznika

Religia

 

 

Ks. Jan Szpeta

Moje miejsce w Kościele

 Św. Wojciech

AZ-41-01/10-PO-1/11

Język polski

 

 

 

D. Chemperek

A. Kalbarczyk

1.NOWE. Zrozumieć tekst-zrozumieć człowieka. Starożytność – średniowiecze. Podręcznik do j. polskiego dla liceum i technikum. Kl I, cz.I.

2.NOWE  zrozumieć tekst-zrozumieć człowieka.  Renesans - preromantyzm. Podręcznik do j. polskiego dla liceum i technikum.Kl. 1.cz.2

WSiP

703/1/2014

 

 

 

 

703/2/2015

Język  angielski

 

E. Sharman

M. Duckworth

Vision 2

OXFORD

985/2/2019

Język  niemiecki

Anna Kryczyńska-Pham

Joanna Szczęk

„Fokus 1. Podręcznik do szkół ponadgimnazjalnych"

WSiP

 

695/1/2014

Wiedza o kulturze

 

 

M. Bokiniec

B. Borysewicz

J. Michałowski

N. Mrozkowiak-Nastrożna

G. Nazaruk

M. Sacha,

G. Świętochowska

Spotkania z kulturą. Podręcznik do wiedzy o kulturze dla liceum i technikum

Nowa Era

449/2012

Historia

 

 

R. Dolecki

K. Gutowski

J.  Smoleński

Po prostu historia. Podręcznik. Klasa 1. Szkoły ponadgimnazjalne. Zakres podstawowy

WSiP

558/2012

Wiedza o społeczeństwie

 

 

M. Grondas

J. Żmijski

Po prostu WOS. Wiedza o społeczeństwie. Podręcznik do szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy

WSiP

531/2012

Podstawy przedsiębiorczości

Z. Makieła

T. Rachwał

Krok w przedsiębiorczość. Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości

Nowa Era

 

Geografia

 

R. Uliszak

K.  Wiederman

Oblicza geografii. Podręcznik do szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy

Nowa Era

433/2012/2014

Biologia

 

 

E.  Bonar

W. Krzeszowiec-Jeleń

S. Czachorowski

Biologia na czasie. Podręcznik do szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy

Nowa Era

450/2012/2015

Chemia

 

H. Gulińska

K. Kuśmierczyk

Chemia. Po prostu. Klasa 1.Podręcznik. Zakres podstawowy

WSiP

523/2012/2015

Fizyka

 

 

M. Braun

W.Śliwa

Odkryć fizykę. Podręcznik do fizyki dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy

Nowa Era

447/2012/2015

Matematyka

M. Kurczab

E. Kurczab

E. Świda

Matematyka. Zbiór zadań do liceów i techników. Klasa 1. zakres podstawowy i rozszerzony

Oficyna Edukacyjna

E. Pazdro

 

563/1/2012

 

 

Informatyka

G. Koba

Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych

MIGRA

536/2012

Edukacja dla bezpieczeństwa

J. Słoma

Żyję i działam bezpiecznie. Edukacja dla bezpieczeństwa. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych

Nowa Era

426/2012/15

Rośliny ozdobne

E. Gadomska

P. Sikorski

M. Wierzba

Cz. Wysocki

Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu,  cz. I, II, III, IV

Hortpress

 

Język obcy zawodowy

       

Urządzanie obiektów małej architektury krajobrazu

 

E. Gadomska

 K. Gadomski

Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni, cz. I i III

Hortpress

 

 

Podstawy projektowania architektury krajobrazu

E. Gadomska

K. Gańska

M. Garczarczyk

Podstawy architektury krajobrazu, cz. I

Hortpress

 

Eksploatacja maszyn, urządzeń    i pojazdów

J. Kuczewski

Z. Majewski

Podstawy eksploatacji maszyn rolniczych

WSiP

19/95

 Zestawienie podręczników dla klasy 1 technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki (czteroletnie po gimnazjum)

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia podręcznika

Religia

Ks. Jan Szpeta

Moje miejsce w Kościele

 Św. Wojciech

AZ-41-01/10-PO-1/11

Język polski

 

 

 

D. Chemperek

A. Kalbarczyk

1.NOWE. Zrozumieć tekst-zrozumieć człowieka. Starożytność – średniowiecze. Podręcznik do j. polskiego dla liceum i technikum. Kl I, cz.I.

2.NOWE  zrozumieć tekst-zrozumieć człowieka.  Renesans - preromantyzm. Podręcznik do j. polskiego dla liceum i technikum.Kl. 1.cz.2

WSiP

703/1/2014

 

 

 

 

703/2/2015

Język  angielski

 

E. Sharman

M. Duckworth

Vision 2

OXFORD

985/2/2019

Język  niemiecki

Anna Kryczyńska-Pham

Joanna Szczęk

„Fokus 1. Podręcznik do szkół ponadgimnazjalnych"

WSiP

 

695/1/2014

Wiedza o kulturze

 

 

M. Bokiniec

B. Borysewicz

J. Michałowski

N. Mrozkowiak-Nastrożna

G. Nazaruk

M. Sacha,

G. Świętochowska

Spotkanie z kulturą. Podręcznik do wiedzy o kulturze dla liceum i technikum

Nowa Era

449/2012

Historia

 

 

R. Dolecki

K. Gutowski

J.  Smoleński

Po prostu historia. Podręcznik. Klasa 1. Szkoły ponadgimnazjalne. Zakres podstawowy

WSiP

558/2012

Wiedza o społeczeństwie

 

 

M. Grondas

J. Żmijski

Po prostu WOS. Wiedza o społeczeństwie. Podręcznik do szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy

WSiP

531/2012

Podstawy przedsiębiorczości

Z. Makieła

T. Rachwał

Krok w przedsiębiorczość. Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości

Nowa Era

 

Geografia

 

R. Uliszak

K.  Wiederman

Oblicza geografii. Podręcznik do szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy

Nowa Era

433/2012/2014

Biologia

 

 

E.  Bonar

W. Krzeszowiec-Jeleń

S. Czachorowski

Biologia na czasie. Podręcznik do szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy

Nowa Era

450/2012/2015

Chemia

 

 

H. Gulińska

K. Kuśmierczyk

Chemia. Po prostu. Klasa 1.Podręcznik. Zakres podstawowy

WSiP

523/2012/2015

Fizyka

 

 

M. Braun

W.Śliwa

Odkryć fizykę. Podręcznik do fizyki dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy

Nowa Era

447/2012/2015

Matematyka

M. Kurczab

E. Kurczab

E. Świda

Matematyka. Zbiór zadań do liceów i techników. Klasa 1. zakres podstawowy i rozszerzony

Oficyna Edukacyjna

E. Pazdro

 

563/1/2012

 

 

Informatyka

 

G. Koba

Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych

MIGRA

536/2012

Edukacja dla bezpieczeństwa

J. Słoma

Żyję i działam bezpiecznie. Edukacja dla bezpieczeństwa. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych

Nowa Era

426/2012/15

Podstawy techniki

 

A. Lisowski

Podstawy techniki  w rolnictwie

REA

01/2008

Podstawy rolnictwa

 

A. Ciesielska

H. Niemczyk

Podstawy rolnictwa. Podręcznik do nauki zawodw technik mechanizacji rolnictwa i technik agrobiznesu

WSiP

02/2008

Maszyny i urządzenia techniczne w rolnictwie

Cz.  Waszkiewicz

J. Kuczewski

Maszyny rolnicze” cz. 1 i 2

WSiP

 

16/95

Pojazdy rolnicze

 

A. Skrobacki

Pojazdy rolnicze

WSiP

21/96

Zestawienie podręczników dla klasy  1 branżowej szkoły I stopnia, zawód: cukiernik  (cykl trzyletni po szkole podstawowej)

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia podręcznika

Religia

 

Ks. Jan Szpeta

Moje miejsce w Kościele

Święty Wojciech

AZ-41-01/10-P01/11

Język polski

 

 

Barbara Chuderska

Język polski 1. Podręcznik do szkoły branżowej 1 stopnia

Operon

 

Język  niemiecki

 

 

Tkadkeckova Carla

Tlusty Petr

Machowiak Danuta

Genau Plus. Język niemiecki. Klasa 1. Szkoła ponadgimnazjalna

Klett Polaska

sp. z o.o

1029/1/2019

Historia

 

 

Stanisław Zając

Dziś historia 1. Podręcznik dla klasy pierwszej branżowej szkoły I stopnia

SOP Oświatowiec Toruń sp. z o.o

1023/1/2019

Podstawy przedsiębiorczości

 

 

 

Tomasz Rachwał

Zbigniew Magieła

Krok w przedsiębiorczość. Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadpodstawowych

Nowa Era

 

Fizyka

 

Grzegorz Kornaś

Fizyka 1. Podręcznik Szkoła branżowa I stopnia

Operon

 

Geografia

 

Sławomir Kurek

Geografia. Podręcznik dla szkół branżowych I stopnia

Operon

 

Matematyka

 

A. Konstantynowicz

A. Konstantynowicz

M. Pająk

Matematyka. Podręcznik dla szkół branżowych I stopnia

Operon

 

Informatyka

 

W. Hermanowski

Informatyka. Podręcznik dla szkół branżowych I stopnia

Operon

 

Edukacja dla bezpieczeństwa

 

Bogusława Breitkopf

Edukacja dla bezpieczeństwa

WSiP

992/2019

Język obcy zawodowy

 

       

Działalność  gospodarcza

 

 

 

Jacek Musiałkiewicz

Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej nr ewidencyjny MEN 42/2014 wydanie 2019 - zaktualizowane i rozszerzone

Ekonomik

42/204

Technika w produkcji cukierniczej

 

Katarzyna Kocierz

Technika w produkcji cukierniczej

WSiP

REA

MEN 2013

Technologia w  produkcji cukierniczej

 

Magdalena Kaźmierczyk

Technologia produkcji cukierniczej

WSiP

REA

MEN 2013

Zestawienie podręczników dla klasy 1 branżowej szkoły I stopnia - mechanik  - operator pojazdów i maszyn rolniczych (cykl trzyletni po szkole podstawowej)

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia podręcznika

Religia

 

Ks. Jan Szpeta

Moje miejsce w Kościele

Święty Wojciech

AZ-41-01/10-P01/11

Język  polski

 

 

Barbara Chuderska

Język polski 1. Podręcznik do szkoły branżowej 1 stopnia

Operon

 

Język niemiecki

 

 

Tkadkeckova Carla

Tlusty Petr

Machowiak Danuta

Genau Plus. Język niemiecki. Klasa 1. Szkoła ponadgimnazjalna

Klett Polska

sp. z o.o

1029/1/2019

Historia

 

 

Stanisław Zając

Dziś historia 1. Podręcznik dla klasy pierwszej branżowej szkoły I stopnia

SOP Oświatowiec Toruń sp. z o.o.

1023/1/2019

Podstawy przedsiębiorczości

Tomasz Rachwał

 

Krok w przedsiębiorczość. Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadpodstawowych

Nowa Era

 

Fizyka

Grzegorz Kornaś

 

Fizyka 1. Podręcznik Szkoła branżowa I stopnia

Operon

 

Geografia

 

 

Sławomir Kurek

Geografia. Podręcznik dla szkół branżowych I stopnia

Operon

 

Matematyka

A. Konstantynowicz

A. Konstantynowicz

M. Pająk

Matematyka.  Podręcznik dla szkół branżowych I stopnia

Operon

 

Informatyka

Wojciech Hermanowski

 

Informatyka. Podręcznik dla szkół branżowych I stopnia

Operon

 

Edukacja dla bezpieczeństwa

 

Bogusława Breitkopf

Edukacja dla bezpieczeństwa

WSiP

992/2019

Podstawy elektrotechniki

 

Artur Bielawski

Joanna Grygiel

Podstawy elektrotechniki w praktyce

WSiP

 

Rysunek techniczny

 

E. Waszkiewicz

S. Waszkiewicz

Rysunek zawodowy dla SZS

WSiP

 

Podstawy konstrukcji maszyn

A. Lisowski

Podstawy techniki w rolnictwie

REA

01/2008

Podstawy rolnictwa

A. Ciesielska

H. Niemczyk

A. Radecki

Podstawy rolnictwa

REA

WSiP

02/2008

Pojazdy  rolnicze

A. Skrobacki

Pojazdy rolnicze

WSiP

21/96

Zestawienie podręczników dla klasy 1 branżowej szkoły I stopnia - mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych (po gimnazjum)

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia podręcznika

Religia

 

Ks. Jan Szpeta

Moje miejsce w Kościele

Wyd: Św. Wojciech

AZ-41-01/10-PO-1/11

Język polski

 

Elżbieta Nowosielska

Urszula Szydłowska

Zrozumieć świat 1

Nowa Era

584/1/2012/2015

Język  niemiecki

 

Tkadkeckova Carla

Tlusty Petr

Machowiak Danuta

Genau Plus. Język niemiecki. Klasa 1. Szkoła ponadgimnazjalna

Klett Polska

sp. z o.o

1029/1/2019

Historia

 

 

Rafał Dolecki

Krzysztof Gutowski

Jędrzej Smoleński

Po prostu historia

WSiP

558/2012

Geografia

 

 

Radosław Uliszak

Krzysztof Wiederman

Oblicza geografii

Nowa Era

433/2012

Biologia

 

 

Emilia Bonar

Weronika Krzeszowiec-Jeleń

Stanisław Czachorowski

Biologia na czasie

Nowa Era

450/2012

Chemia

 

 

Hanna Gulińska

Krzysztof Kuśmierczyk

Chemia. Po prostu

WSiP

523/2012/2015

Fizyka

 

Marcin Braun

Weronika Śliwa

Odkryć fizykę

Nowa Era

447/2012/2015

Matematyka

 

 

Alicja Cewe

Małgorzata Krawczyk

Maria Kruk

Matematyka

w zasadniczej szkole zawodowej kl I-III

Podkowa Gdańsk

543/2012

Informatyka

 

Grażyna Koba

Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych

MIGRA

536/2012

Edukacja dla bezpieczeństwa

 

Jarosław Słoma

Żyję i działam bezpiecznie. Podręcznik do szkół ponadgimnazjalnych

Nowa Era

426/2012/15

Bezpieczeństwo i higiena pracy

 

       

Działalność gospodarcza

 

 

Jacek Masiałkiewicz

Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej. Wydanie 2019 (zaktualizowane i rozszerzone)

Ekonomik

42/2014

Język obcy zawodowy

       

Przepisy ruchu drogowego kategoria T

 

Henryk Próchniewicz

Kierowca doskonały B

IMAGE (wydanie najnowsze)

 

Rysunek techniczny

 

Elżbieta i Stanisław Waszkiewiczowie

Rysunek zawodowy dla ZSZ

WSiP

 

Podstawy konstrukcji maszyn

Aleksander Lisowski

Podstawy techniki w rolnictwie

REA

01/2008

Podstawy rolnictwa

 

 

A. Ciesielska

H. Niemczyk

A. Radecki

Podstawy rolnictwa

REA

02/2018

   Nasza strona używa plików cookies. Pliki cookies wykorzystujemy w celu umożliwienia prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz w celu prowadzenia anonimowych statystyk i innych działań analitycznych przedstawiających sposób korzystania ze strony internetowej przez użytkowników. Dalsze korzystanie ze strony internetowej oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji - Polityka prywatności.