Godło Polski MRiR

Klasa I - 18/19

Zestawienie podręczników dla klasy 1TMRiA

 

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia podręcznika

Religia

Ks. Jan Szpeta

„Moje miejsce w Kościele”

Wyd: Św. Wojciech

AZ-41-01/10-PO-1/11

J. polski

Dariusz Chemperek

Adam Kalbarczyk

„NOWE. Zrozumieć tekst-zrozumieć człowieka. Starożytność – średniowiecze. Podręcznik do j. polskiego dla liceum i technikum. Kl I, cz.I”.

WSiP

703/1/2014

J. angielski

Tim Falla

Paul A Davies

Joanna Sobierska

„Oxford Solutions elementary”.

OXFORD

733/1/2014

 

J. niemiecki

 

Anna Kryczyńska-Pham

Joanna Szczęk

 

Anna Kryczyńska-Pham

„Fokus 1. Podręcznik do szkół ponadgimnazjalnych"

 

 

„Fokus 1. Zeszyt ćwiczeń  do szkół ponadgimnazjalnych"

WSiP

 

 

WSiP

695/1/2014

Wiedza o kulturze

M. Bokiniec

B. Borysewicz

J. Michałowski

N. Mrozkowiak-Nastrożna

G. Nazaruk

M. Sacha,

G. Świętochowska

„Spotkanie z kulturą"

Nowa Era

449/2012

Historia

Rafał Dolecki

Krzysztof Gutowski

Jędrzej Smoleński

„Po prostu historia”

WSiP

558/2012

Wos

Marek Grondas

Janusz Żmijski

„Po prostu WOS”

WSiP

531/2012

Podstawy przedsiębiorczości

Zbigniew Makieła

Tomasz Rachwał

„Krok w przedsiębiorczość”

Nowa Era

467/2012

Geografia

Radosław Uliszak

Krzysztof Wiederman

„Oblicza geografii”

Nowa Era

433/2012

Biologia

Emilia Bonar

Weronika Krzeszowiec-Jeleń

Stanisław Czachorowski

„Biologia na czasie”

Nowa Era

450/2012

Chemia

Hanna Gulińska

Krzysztof Kuśmierczyk

„Chemia. Po prostu”

WSiP

523/2012

Fizyka

M. Braun

W.Śliwa

„Odkryć fizykę"

Nowa Era

447/2012/2015

Matematyka

M. Kurczab

E. Kurczab

E. Świda

„Matematyka. Zbiór zadań do liceów i techników.

 Kl. I. zakres podstawowy i rozszerzony”

OE Pazdro

 

 

 

563/1/2012

 

 

 

 

Informatyka

Grażyna Koba

„Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych”

MIGRA

536/2012

Edukacja dla bezpieczeństwa

Jarosław Słoma

„Żyję i działam bezpiecznie. Edukacja dla bezpieczeństwa”

 

Nowa Era

426/2012/15

Podstawy techniki

Aleksander Lisowski

„Podstawy techniki ”

REA

01/2008

Podstawy rolnictwa

A. Ciesielska

„Podstawy rolnictwa”

REA

02/2008

Maszyny i urządzenia techniczne w rolnictwie

Czesław Waszkiewicz

Józef Kuczewski lub

Andrzej Kulka

„Maszyny rolnicze”

lub

"Technika w rolnictwie”

WSiP

 

REA

16/95

 

2009

Pojazdy rolnicze

A. Skrobacki

„Pojazdy rolnicze”

WSiP

21/96

 

Zestawienie podręczników dla klasy 1TŻ  

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia podręcznika

Religia

Ks. Jan Szpeta

"Moje miejsce w kościele"

Św. Wojciech

AZ-41-01/10-PO-1/11

J. polski

Dariusz Chemperek

Adam Kalbarczyk

„NOWE. Zrozumieć tekst-zrozumieć człowieka. Starożytność – średniowiecze. Podręcznik do j. polskiego dla liceum i technikum. Kl I, cz.I”

WSiP

703/1/2014

J. angielski

Tim Falla

Paul A Davies

Joanna Sobierska

Oxford Solutions- elementary

OXFORD

733/1/2015

J.niemiecki

A. Kryczyńska-Pham

J. Szczęk

A. Kryczyńska-Pham

„Fokus 1. Podręcznik do szkół ponadgimnazjalnych"

 

„Fokus 1. Zeszyt ćwiczeń  do szkół ponadgimnazjalnych"

WSiP

 

WSiP

695/1/2014

Wiedza o kulturze

M. Bokiniec

B. Borysewicz

J. Michałowski

N. Mrozkowiak-Nastrożna

G. Nazaruk

M. Sacha,

G. Świętochowska

 

„Spotkanie z kulturą”

Nowa Era

449/2012

Historia

Rafał Dolecki

Krzysztof Gutowski

Jędrzej Smoleński

„Po prostu historia”

WSiP

558/2012

Wos

Marek Grondas

Janusz Żmijski

„Po prostu WOS”

WSiP

531/2012

Podstawy przedsiębiorczości

Zbigniew Makieła

Tomasz Rachwał

„Krok w przedsiębiorczość”

Nowa Era

467/2012

Geografia

Radosław Uliszak

Krzysztof Wiederman

„Oblicza geografii”

Nowa Era

433/2012

Biologia

Emilia Bonar

Weronika Krzeszowiec-Jeleń

Stanisław Czachorowski

„Biologia na czasie”

Nowa Era

450/2012

Chemia

Hanna Gulińska

Krzysztof Kuśmierczyk

„Chemia. Po prostu”

WSiP

523/2012

Fizyka

M. Braun

W.Śliwa

„Odkryć fizykę"

Nowa Era

447/2012/2015

Matematyka

M. Kurczab

E. Kurczab

E. Świ

„Matematyka. Zbiór zadań do liceów i techników.

 Kl. I. zakres podstawowy i rozszerzony”

OE Pazdro

 

 

 

563/1/2012

 

 

 

Informatyka

Grażyna Koba

„Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych”

MIGRA

536/2012

Edukacja dla bezpieczeństwa

Jarosław Słoma

„Żyję i działam bezpiecznie. Edukacja dla bezpieczeństwa”

 

 

Nowa Era

426/2012/15

Podstawy żywienia

i higieny

Hanna Kunachowicz

Irena Nadolna

Beata Przygoda

Beata Sińska

„Zasady żywienia. Planowanie i ocena”

WSiP

2013

Organizacja usług gastronomicznych

Anna Kmiołek

 

„Organizacja produkcji gastronomicznej”

 

WSiP

2013

Wyposażenie zakładów gastronomicznych

Marzena Zienkiewicz

„Sporządzanie    i ekspedycja potraw i napojów Cz. 3”

WSiP

2013

Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem

Anna Kmiołek

 

„Sporządzanie potraw             i napojów. Towaroznawstwo                     i przechowywanie żywności cz. 1”

 

„Technologia gastronomiczna cz.2”

WSiP

 

 

 

WSiP

2013

 

 

 

2013

 

 

Zestawienie podręczników dla klasy 1TAK

 

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia podręcznika

Religia

Ks. Jan Szpeta

„Moje miejsce w Kościele”

Wyd: Św. Wojciech

AZ-41-01/10-PO-1/11

J. polski

Dariusz Chemperek

Adam Kalbarczyk

„NOWE. Zrozumieć tekst-zrozumieć człowieka. Starożytność – średniowiecze. Podręcznik do j. polskiego dla liceum i technikum. Kl I, cz.I”

WSiP

703/1/2014

J. angielski

Tim Falla

Paul A Davies

Joanna Sobierska

„Oxford Solutions elementary”

OXFORD

733/1/2014

J. niemiecki

Anna Kryczyńska-Pham

Joanna Szczęk

 

Anna Kryczyńska-Pham

„Fokus 1. Podręcznik do szkół ponadgimnazjalnych"

 

 

„Fokus 1. Zeszyt ćwiczeń  do szkół ponadgimnazjalnych"

WSiP

 

 

WSiP

695/1/2014

Wiedza o kulturze

M. Bokiniec

B. Borysewicz

J. Michałowski

N. Mrozkowiak-Nastrożna

G. Nazaruk

M. Sacha,

G. Świętochowska

 

„Spotkanie z kulturą. Podręcznik do wiedzy o kulturze dla liceum i technikum.”

Nowa Era

449/2012

Historia

Rafał Dolecki

Krzysztof Gutowski

Jędrzej Smoleński

„Po prostu historia”

WSiP

558/2012

Wos

Marek Grondas

Janusz Żmijski

„Po prostu WOS”

WSiP

531/2012

Podstawy przedsiębiorczości

Zbigniew Makieła

Tomasz Rachwał

„Krok w przedsiębiorczość”

Nowa Era

467/2012

Geografia

Radosław Uliszak

Krzysztof Wiederman

„Oblicza geografii”

Nowa Era

433/2012

Biologia

Emilia Bonar

Weronika Krzeszowiec-Jeleń

Stanisław Czachorowski

„Biologia na czasie”

Nowa Era

450/2012

Chemia

Hanna Gulińska

Krzysztof Kuśmierczyk

„Chemia. Po prostu”

WSiP

523/2012

 

 

Fizyka

M. Braun

W. Śliwa

Odkryć  fizykę”

Nowa  Era

447/2012/2015

Matematyka

M. Kurczab

E. Kurczab

E. Świda

„Matematyka. Zbiór zadań do liceów i techników.

 Kl. I. zakres podstawowy i rozszerzony.”

OE Pazdro

 

 

 

563/1/2012

Informatyka

Grażyna Koba

„Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych”.

MIGRA

536/2012

Edukacja dla bezpieczeństwa

Jarosław Słoma

„Żyję i działam bezpiecznie. Edukacja dla bezpieczeństwa”

 

Nowa Era

426/2012/15

Rośliny ozdobne

Praca zbiorowa

Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu ”- cz. 1.

Hortpress

23/2004

Zastosowanie roślin ozdobnych

Praca zbiorowa

„Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu”-cz.1

Hortpress

 

 

 

23/2004

Ochrona i kształtowanie krajobrazu

E. Gadomska

A. Różańska

D. Sikora

„Podstawy architektury krajobrazu”.cz. 1

Hortpress

18/2005

Podstawy projektowania architektury krajobrazu

Praca zbiorowa

„Podstawy architektury krajobrazu cz. 1

Hortpress

-

 

Zestawienie podręczników dla oddziału  1 branżowej szkoły I stopnia - cukiernik

 

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia podręcznika

Religia

Ks. Jan Szpeta

Moje miejsce w Kościele”.

Wyd: Św. Wojciech

AZ-41-01/10-PO-1/11

J. polski

Elżbieta Nowosielska

Urszula Szydłowska

„Zrozumieć świat”.

Nowa Era

584/1/2012

J. niemiecki

Przemysław Wolski

Marzena Sosińska

Mein Beruf”1. Język niemiecki. Podręcznik z ćwicxeniami Dla zasadniczej szkoły zawodowej

REA

172/04

Historia

Rafał Dolecki

Krzysztof Gutowski

Jędrzej Smoleński

„Po prostu Historia”.

WSiP

558/2012

Wos

Marek Grondas

Janusz Żmijski

„Po prostu WOS”.

WSiP

531/2012

Podstawy przedsiębiorczości

Zbigniew Makieła

Tomasz Rachwał

„Krok w przedsiębiorczość”.

Nowa Era

467/2012

Geografia

Radosław Uliszak

Krzysztof Wiederman

„Oblicza geografii”.

Nowa Era

433/2012

Biologia

Emilia Bonar

Weronika Krzeszowiec-Jeleń

Stanisław Czachorowski

„Biologia na czasie”.

Nowa Era

450/2012

Chemia

Hanna Gulińska

Krzysztof Kuśmierczyk

„Chemia. Po prostu”.

WSiP

523/2012

Fizyka

Marcin Braun

Weronika Śliwa

„Odkryć fizykę”.

Nowa Era

447/2012

Matematyka

Alicja Cewe

Małgorzata Krawczyk

Maria Kruk

„Matematyka

w zasadniczej szkole zawodowej kl I-III”.

Podkowa Gdańsk

543/2012

Informatyka

Grażyna Koba

„Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych”.

MIGRA

536/2012

Edukacja dla bezpieczeństwa

 

Jarosław Słoma

„Żyję i działam bezpiecznie. Edukacja dla bezpieczeństwa”

Nowa Era

426/2012/15

Technika w produkcji cukierniczej

Katarzyna Kocierz

„Wyroby cukiernicze – tom1. Technika w produkcji cukierniczej”

REA

2013

Technologie  produkcji cukierniczej

Magdalena Kaźmierczak

„Wyroby cukiernicze – tom2. Technologie  produkcji cukierniczych, część 1”

REA

2013

 

 

 Zestawienie podręczników dla oddziału 1 branżowej szkoły I stopnia - mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych

 

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia podręcznika

Religia

Ks. Jan Szpeta

Moje miejsce w Kościele”.

Wyd: Św. Wojciech

AZ-41-01/10-PO-1/11

J. polski

Elżbieta Nowosielska

Urszula Szydłowska

„Zrozumieć świat”.

Nowa Era

584/1/2012

J. niemiecki

 

Przemysław Wolski

Marzena Sosińska

„Mein Beruf”1. Język niemiecki. Podręcznik z ćwicxeniami Dla zasadniczej szkoły zawodowej

REA

172/04

Historia

Rafał Dolecki

Krzysztof Gutowski

Jędrzej Smoleński

„Po prostu Historia”.

WSiP

558/2012

Wos

Marek Grondas

Janusz Żmijski

„Po prostu WOS”.

WSiP

531/2012

Podstawy przedsiębiorczości

Zbigniew Makieła

Tomasz Rachwał

„Krok w przedsiębiorczość”.

Nowa Era

467/2012

Geografia

Radosław Uliszak

Krzysztof Wiederman

„Oblicza geografii”.

Nowa Era

433/2012

Biologia

Emilia Bonar

Weronika Krzeszowiec-Jeleń

Stanisław Czachorowski

„Biologia na czasie”.

Nowa Era

450/2012

Chemia

Hanna Gulińska

Krzysztof Kuśmierczyk

„Chemia. Po prostu”.

WSiP

523/2012

Fizyka

Marcin Braun

Weronika Śliwa

„Odkryć fizykę”.

Nowa Era

447/2012

Matematyka

Alicja Cewe

Małgorzata Krawczyk

Maria Kruk

„Matematyka

w zasadniczej szkole zawodowej kl I-III”.

Podkowa Gdańsk

543/2012

Informatyka

Grażyna Koba

„Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych”.

MIGRA

536/2012/

Edukacja dla bezpieczeństwa

Jarosław Słoma

„Żyję i działam bezpiecznie. Edukacja dla bezpieczeństwa”

Nowa Era

426/2012/15

Podstawy techniki

Aleksander Lisowski

„Podstawy techniki”

REA

01/2008

Maszyny rolnicze

Czesław Waszkiewicz

Józef Kuczewski

„Maszyny rolnicze”

WSiP

16/95

Pojazdy rolnicze

A. Skrobocki

„Pojazdy rolnicze”.

WSiP

21/96

   Nasza strona używa plików cookies. Pliki cookies wykorzystujemy w celu umożliwienia prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz w celu prowadzenia anonimowych statystyk i innych działań analitycznych przedstawiających sposób korzystania ze strony internetowej przez użytkowników. Dalsze korzystanie ze strony internetowej oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji - Polityka prywatności.