Godło Polski MRiR

Koło żywienia

Plan pracy Koła Żywienia – „Klub  Chrup – chrup”

w roku szkolnym 2018/19

Koło Żywienia, tradycyjnie planuje w roku szkolnym 2017/18 następujące formy i cele działalności:

 1. Rozwijanie zainteresowań uczniów problematyką żywienia, dietetyki i gastronomii.
 2. Pomoc w nauce przedmiotów zawodowych
 3. Poszerzanie wiadomości uwzględnionych w programie nauczania,
 4. Analizę dostępnych wydawnictw branżowych,
 5. Promocję szkoły i kierunku kształceni – Technikum Żywienia i Organizacji Usług Gastronomicznych oraz Branżowej Szkoły Zawodowej w zawodzie Cukiernik,
 6. Oprawę kulinarną imprez i uroczystości szkolnych,
 7. Aktywny udział w życiu społeczności lokalnej poprzez obsługę kulinarną różnych imprez i wydarzeń miasta i Gminy Brzostek,
 8. Propagowanie zdrowego żywienia, nowinek i trendów z kręgu dietetyki.
 9. Przygotowanie uczniów do konkursów i olimpiad przedmiotowych związanych z kierunkami kształcenia zawodowego,
 10. Realizację wybranych zagadnień z Programu Wychowawczego Szkoły dotyczących zdrowego stylu życia,
 11. Udział w ogólnopolskich projektach edukacyjnych promujących profilaktykę prozdrowotną,
 12. Udział w działalności Polskiej Akcji Humanitarnej,
 13. Przygotowanie uczniów do udziału w sesji naukowej organizowanej przez Zespół Szkół Gospodarczych w Rzeszowie i PWSZ w Krośnie,
 14. Opiekę nad salą obsługi konsumenta,

Wszystkie planowane cele będą realizowane w terminach wyznaczanych harmonogramem czekających nas wydarzeń i imprez szkolnych, lokalnych, proponowanych konkurów, warsztatów, olimpiad i w zależności od potrzeb.

Członkami koła SA uczniowie klas technikum żywienia i szkoły zawodowej – cukierników i wszystkich zainteresowanych poruszaną tematyką.

Planowo będziemy się spotykać w ostatni wtorek miesiąca i na bieżąco w czasie dużych przerw.

 

 


Depresja

Depresja- zaburzenia psychiczne z grupy zaburzeń afektywnych, charakteryzujące się obniżeniem nastroju, obniżeniem napędu psychoruchowego, zaburzeniem rytmów okołodobowych i lękiem.

Objawy

- niepokój,

-częsty płacz,

-apatia,

-zaburzenia snu,

-problemy z pamięciom i koncentracją,

-zaburzenia apetytu.

Odmiany depresji:

- egzogenna ( zewnętrzna)- wynikająca z przeżyć

- endogenna (wewnętrzna)- wynikająca z predyspozycji organizmu

Leczenie

Leczenie depresji powinno odbywać się pod okiem lekarza psychiatry, psychologa lub psychoterapeuty. Najważniejsze jest zapewnienie bezpieczeństwa chorego, w tym zapobieżenie ewentualnej próbie samobójczej.

Obecnie dostępne formy leczenia to:

-leki przeciwdepresyjne,

-psychoterapia,

-leki przeciwpadaczkowe,

-fototerapia,

-wybrane leki neuroleptyczne,

-elektrowstrząsy,

-odpowiednia dieta.

Żywienie dietetyczne

Powinniśmy  spożywać 4-5 posiłków dziennie, o stałej porze. Powinny być one urozmaicone, estetycznie podane i spożyte w spokoju.

Do potraw powinniśmy dodawać pobudzające przyprawy takie jak: ostra papryka, chili, imbir, pieprz czarny, czosnek oraz świeżą bazylię czy miętę.

Zaleca się zieloną herbatę oraz napary z ziół wzmacniających system nerwowy. Codziennie wypijamy co najmniej dwa litry płynów.

Najlepsze są naturalne soki z warzyw i owoców. Wykluczamy napoje alkoholowe - mogą mieć niekorzystny wpływ na równowagę psychiczną i zmniejszają apetyt. Osoby które zażywają farmakologiczne środki przeciw depresji, powinny wykreślić ze swojego menu konserwy mięsne, niektóre sery, sos sojowy, cielęcinę i wątróbkę drobiową.

E. Czyrnia


Święto pączka

 


 

 

Opiekun koła: Ewa Czyrnia

Plan pracy Koła Żywienia  - „Klubu Chrup–chrup” w roku szkolnym 2015/2016

 

Koło Żywienia w bieżącym roku szkolnym skupia uczniów klas Technikum Żywienia od I do IV, ZSZ w zawodzie Cukiernik oraz wszystkich zainteresowanych tematyką żywienia. Wspólnie planujemy działania, które spełnią oczekiwania, poszerzą wiadomości i umiejętności zawodowe uczniów a zarazem przyczynią się do promowania szkoły w środowisku lokalnym:

- aktywne uczestnictwo w imprezach lokalnych Gminy Brzostek

- współpracę ze  stowarzyszeniami i organizacjami społeczności lokalnej np  KGW,

- prezentacje, pokazy, odczyty o tematyce żywieniowej w placówkach oświatowych Gminy Brzostek

(przedszkola , szkoły podstawowe, gimnazja)

- organizowanie konkursów o tematyce żywieniowej dla gimnazjalistów w korelacji z Programem  Promocji Szkoły

- udział w XII Konferencji Zdrowego Żywienia w ZSG w Rzeszowie

- uczestnictwo w akcjach ogólnopolskich przeznaczonych dla młodzieży ponadgimnazjalnej, podejmujących zagadnienia zdrowej żywności i zdrowego stylu życia

- współpracę z Polską Akcja Humanitarną w zakresie pomocy dla krajów zagrożonych brakiem wody, głodu, klęsk żywiołowych

-  redagowanie artykułów do Wiadomości Brzosteckich

- utworzenie i aktualizację tablicy dotyczącej proorientacji zawodowej w ramach  Programu Szkolnego Doradztwa Zawodowego.

 

DZIEŃ WODY

Dzień Wody uczciliśmy włączając się w program Polskiej Akcji Humanitarnej - „Woda dla Południa”. Uczniowie naszej szkoły mieli okazję zapoznać się z problemami głodu i braku wody w Afryce i Azji. Przyłączyliśmy się do zbiórki funduszy na budowę studni w Sudanie.

JEDZENIE MA ZNACZENIE

Całoroczna akcja promująca zdrowy tryb życia i profilaktykę chorób cywilizacyjnych. Dużym wyróżnieniem był dla nas aktywny udział w XI Sesji Popularnonaukowej pod hasłem „Żywienie filarem zdrowia” w Zespole Szkół Gospodarczych w Rzeszowie. Prezentacje i referat pt. „Jedzeniem pokonaj depresję” uczestniczką  sesji była uczennica klasy IITŻ Joanna Boroń.

WRACAMY DO ŹRÓDEŁ, PROPAGUJEMY ŻYWNOŚĆ EKOLOGICZNĄ. POLECAMY KWASZONĄ KAPUSTĘ.

Traktat o kiszeniu kapusty.

Kiszona kapusta – rodzaj potrawy i składnika wielu dań przygotowywanego z szatkowanej kapusty, która poddawana jest kiszeniu poprzez zasolenie i fermentację(z udziałem szczepów bakterii mlekowych: LeuconostocLactobacillus plantarumPediococcus ). Cechuje się długą trwałością i silnym kwaśnym smakiem, który bierze się z obecności kwasu mlekowego powstającego w wyniku rozkładu cukrów zawartych w świeżej kapuście przez bakterie. Kiszona kapusta pojawia się w kuchniach wielu narodów, w szczególności północnej Europy. Podobnym do kiszonej kapusty jest mandżurskie danie suan cai.

Właściwości zdrowotne:

Kiszona kapusta zawiera liczne metabolity. Jest bogatym źródłem:

 • witaminy C (dawniej była używana przez załogi okrętów jako środek przeciw szkorbutowi),
 • witaminy E,
 • naturalnych przeciwutleniaczy, takich jak karotenoidy i polifenole,
 • bakterii Lactobacillus  rozkładających cukry w kwas mlekowy,
 • działających grzybo- i bakteriobójczo fitoncydów,
 • związków siarkoorganicznych.

Jednak niskie pH kiszonej kapusty może niekorzystnie wpływać na wrażliwe żołądki osób, które jedzą ją na surowo. Jej spożywanie jest zalecane szczególnie w okresie zimowym, kiedy trudniej dostępne są świeże owoce i warzywa.

Wybrane momenty z życia i działalności Koła Żywienia "Klub Chrup-chrup"

Sprawozdanie z działalności  Koła Żywienia – semestr I 2012/2013 r.

W ciągu minionego semestru zajmowaliśmy się, zdrowotnymi aspektami żywienia, profilaktyka chorób cywilizacyjnych. Swoja wiedzą dzielimy się z innymi organizując krótkie akcje informacyjne, gazetki, pogadanki itp.
We wrześniu podjęliśmy zagadnienie właściwego odżywiania się uczniów, proponowanych w sklepikach szkolnych artykułów żywnościowych. Zorganizowaliśmy akcje ,, Jabłko zamiast chipsów i słodkich batoników”
W październiku uczyliśmy się odróżniać grzyby jadalne i trujące. Prezentację o tej treści przedstawiliśmy przedstawicielom pozostałych klas naszej szkoły.
W listopadzie omawialiśmy jedną  z najgroźniejszych chorób cywilizacyjnych- cukrzycę, analizując jej przyczyny i profilaktykę żywieniową. Przedstawiliśmy najważniejsze fakty w formie gazetki informacyjnej, rozdawaliśmy stosowne ulotki. Okazało się, że z cukrzycą żyje i boryka się wiele osób wśród rodzin naszych uczniów, stąd zainteresowanie tą chorobą było bardzo duże.
Grudzień upłynął pod znakiem przygotowań świątecznych, członkowie koła aktywnie angażowali się w organizację Wigilii szkolnej.
W styczniu skorzystaliśmy z zaproszenia biblioteki szkolnej na Bożonarodzeniowe spotkanie ,,Kawiarenki  Literackiej’’, przygotowaliśmy okolicznościowe słodkości.
Podjęliśmy także temat otyłości wśród młodzieży i wspólnie z panią pedagog przeprowadziliśmy pogadankę na ten temat. Owocem tej dyskusji była akcja ,,Każdy jest kowalem swego ciała ‘’. Określaliśmy współczynnik BMI uczniów i udzielaliśmy stosowne informacje dotyczące zalecanej diety.
W nagrodę za aktywną pracę w kole zorganizowaliśmy sobie kulig w Głobikowej urzeczywistniając w ten sposób hasła aktywności fizycznej jako gwarancji zdrowia i urody.
Mamy dalsze ciekawe propozycje realizacji zaplanowanych działań w drugim półroczu.


 

 

 

Koło żywienia – klub ,,Chrup - chrup” w bieżącym roku szkolnym zajmie się żywieniową profilaktyką  chorób cywilizacyjnych. Zamierzamy przybliżyć tematykę zapobiegania schorzeniom współczesnego świata:

- otyłości
- cukrzycy
- anoreksji
- bulimii

Oraz niewłaściwym przyzwyczajeniom żywieniowym. Członkowie koła podzielą się wiedzą o zdrowym stylu życia nie tylko w sferze żywienia. Patronką działań koła na ten rok jest bowiem siostra Hildegarda z Bingen – średniowieczna zwolenniczka zdrowego żywienia, naturalnych metod leczenia i zapobiegania schorzeniom przez równowagę duchową, kontakt z naturą, ruch i aktywność umysłową.

W tym roku szkolnym zajęliśmy się już wykorzystaniem darów jesieni w dekoracji uroczystości święta Szkoły, pilotujemy akcję: ,,Owoce zamiast chipsów i słodkich batoników”. Miłośnicy lasu i grzybobrania uczestniczyli w prelekcji na temat ,, Grzybów jadalnych i trujących w naszych lasach”.

 


 

 

Wrzesień upłynął pod hasłem: „Aby myśleć-trzeba jeść”. Członkowie koła propagowali konieczność prawidłowego żywienia w szczególności spożywanie śniadania jako podstawowego posiłku na początek pracowitego dnia.

W październiku odwiedziliśmy Boguchwałę gdzie skorzystaliśmy z pięknych ekspozycji towarzyszących Targom jesiennym Podkarpacia, poświęconym płodom rolnym, sadom i zastosowaniu owoców i warzyw w żywieniu.

W listopadzie rozmawialiśmy na temat wykorzystania owoców z sadów i lasów w żywieniu i leczeniu oraz profilaktyce zdrowotnej. Wspólnie z panią pedagog zorganizowaliśmy akcje „Jabłko zamiast papierosa.

Głównym wydarzeniem grudnia była Wigilia szkolna która była dla członków Koła żywienia okazją do sprawdzenia się w przygotowaniu i obsłudze tej pięknej uroczystości.

Karnawałowe przysmaki, zwyczaje i rozważania wokół stołu to styczniowe tematy które chętnie podejmowaliśmy, jako że czas karnawału sprzyja biesiadowaniu.

19-go lutego bieżącego roku obsługiwaliśmy ciekawą imprezę sportową – Powiatowy Rajd Samochodowy o puchar Burmistrza Brzostku.

 Skupia uczniów i nauczycieli zainteresowanych zdrowym, racjonalnym odżywianiem, kultywowaniem tradycji kulinarnych i rozpowszechnianiem wiedzy o żywności i żywieniu. Myśl przewodnią działalności koła wyrażają słowa światowej sławy profesora nauk żywieniowych Jana Gawęckiego: „Zdrowie człowieka tkwi od pokoleń w tym co ma w głowie i co na stole”

 

 

 

Plan szkolnego koła przedmiotowego  zakresu żywienia i obsługi konsumenta. Klub „Chrup- chrup’’

Lp

Temat

Sosób realizacji

Termin realizacji

1

Aby myśleć trzeba jeść – śniadanie ucznia.

Omówienie tematu i publikacja wniosków .

Wrzesień

2

Polskie owoce warte grzechu.

Akcja- jabłko dla najpiękniejszej.

Wrzesień , październik.

3

Dzień gruszy – Targi Podkarpackie

Wyjazd do WOPR w Boguchwale

Październik

4

Nauka poszła w las – i co z tego mamy?

Ekspozycja owoców lasu.

Październik, listopad.

5

Kuchnia pachnąca korzeniami –staropolskie obyczaje.

Spotkanie przy pierniczkach- grudniowe smakołyki i tradycje.

Grudzień

6

O przyjęciach prawie historycznie.

Pogadanka z historycznymi tekstami źródłowymi.

Styczeń

7

Diety świata- style życia czy anomalie żywieniowe?

Film

Luty

8

Carving, sommelierstwo, baristika czyli łamanie kuchennego języka

Spotkanie branżowe ze specjalistą.

Marzec

9

Wszystko zaczyna się od jajka – tysiąc znaczeń jednej komórki.

Konkurs na najlepszą potrawę z jajkiem w tle.

Kwiecień

10

Na wiosnę oblicz swoje BMI i pomyśl co z tym zrobić.

Rady i porady na dużej przerwie.

Maj

11

Kuchnie świata uważaj co jesz na wakacjach.

Film. pogadanka.

Czerwiec

12

Książka kulinarna na wakacje – to nie pomyłka.

Spotkanie w bibliotece szkolnej,

Czerwiec

   Nasza strona używa plików cookies. Pliki cookies wykorzystujemy w celu umożliwienia prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz w celu prowadzenia anonimowych statystyk i innych działań analitycznych przedstawiających sposób korzystania ze strony internetowej przez użytkowników. Dalsze korzystanie ze strony internetowej oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji - Polityka prywatności.