Godło Polski MRiR
A A A

Wersje kontrastowe

Koło mechanizacyjne

Szkolny konkurs orki pługiem tradycyjnym

W dniu 10.06.2021 odbył się wewnątrzszkolny konkurs orki. Do konkursu zgłosiło się 9 uczniów. Najpierw odbyło się losowanie poletek na których uczestnicy mieli rywalizować. Każdy z uczestników miał do zaorania działkę o powierzchni 6x30m. Oceniana była prostoliniowość, głębokość, wyoranie pierwszej bruzdy, wygląd zaoranej powierzchni oraz przestrzeganie przepisów BHP i warunków pracy. Komisja z użyciem specjalnych przyrządów skrupulatnie mierzyła jakość wykonanej orki. W pierwszym etapie trzech zawodników zmagających się o pierwsze miejsce miało ta samą ilość punktów, w wyniku czego komisja postanowiła o dogrywce na której oceniana była szerokość pasa nie zaoranego. Najlepiej poradził sobie z tym zadaniem uczeń  Kacper Miras z 2TMg, który został ostatecznym zwycięzcą, drugie miejsce zajął Kamil Szela z klasy 2ZMp a trzecie Paweł Raś z klasy 3TM.

”Orać każdy może - trochę lepiej lub trochę gorzej.” Zwycięzcom gratulujemy!

Opiekunowie konkursu: Wiesław Kobak, Marek Świech, Grzegorz Kolbusz.

                                                             Organizator konkursu:  Wiesław Kobak

SPRAWOZDANIE Z KONKURSU „NAJLEPSZY MECHANIZATOR 2021’’

W dniu 13.05.2021r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jana Pawła II w Brzostku odbył się finał konkursu na najlepszego mechanizatora 2021r.

Celem konkursu obok wyłonienia ucznia o najlepszej wiedzy z dziedziny mechanizacji rolnictwa jest rozwijanie zainteresowań w zakresie obsługi technicznej maszyn rolniczych, podnoszenie wiedzy i umiejętności dotyczącej techniki rolniczej, wdrażanie do samokształcenia i korzystania ze współczesnych źródeł informacji i wreszcie popularyzacja nauki i zawodu mechanika operatora maszyn i pojazdów rolniczych.

Konkurs odbywał się w dwóch etapach. Pierwszy etap obejmował rozwiązania testu z zakresu mechanizacji rolnictwa. Do rozwiązania testu przystąpili uczniowie z klasy 2TMp, 2TMg, 2ZMp, 2ZMg, 3TM , w pierwszym etapie wzięło udział 55 uczniów. Celem testu było wyłonienie 7 najlepszych.

Są to uczniowie:

Borowiecki Paweł kl. 2TMg, Nowak Michał kl.2TMp,Miras Kacper kl. 2TMg,Kopeć Kacper kl. 2TMp, Jop Klemens kl. 2TMg, Siedlarski Stanisław kl. 2TMp, Borowiecki Łukasz kl. 2TMg.

W drugim etapie konkursu wzięło udział sześciu uczestników, uczniowie mieli do wykonania po dwa zadania praktyczne. Zadania dotyczyły obsługi technicznej siewnika tzw. próba kręcona i drugie zadanie z obsługi codziennej ciągnika.

Podsumowanie wyników:

Lp.

 

Imię i Nazwisko

Test

Zadania praktyczne

Suma punktów

Lokata1

1

Michał Nowak

30

32

62

I miejsce

2

Kacper Miras

29

31

60

II miejsce

3

Klemens Jop

27

28

55

III miejsce

4

Kacper Kopeć

27

23

50

IV miejsce

5

Borowiecki Łukasz

24

23

47

V miejsce

6

Siedlarski Stanisław

24

12

36

VI miejsce

7

Borowiecki Paweł

32

Brak udziału

32

VII miejsce

Zwycięzcy otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody.

Organizator konkursu: Wiesław Kobak

POWIADOMIENIE

W związku z zaistniałą sytuacją odbycia  kwarantanny przez uczniów 2 TMg Konkurs orki zostaje przełożony na termin późniejszy, proszę o przekazanie informacji osobom biorącym udział w konkursie, przez wychowawców klas. Organizator konkursu Wiesław Kobak

2 TMg Borowiecki Paweł, Wróbel Maksymilian

2 TMp Nowak Michał , Czech Antoni

3 TMg Raś Paweł, Trucina Patryk

2 ZMp  Blicharz Mateusz, Czarnecki Piotr

2 ZMg  Knap Sebastian, Raś Jakub

3 ZMg  Augustyn Krzysztof, Ziobrowski Kacper

4 TMg Drzyzga Adrian, Orzechowski Kacper

W dniu 23 października 2020r. w ZSCKR im. Jana Pawła II w Brzostku odbędzie się szkolny

KONKURS ORKI,

którego celem jest  utrwalenie sposobu oraz znajomości wszystkich zasad wykonywania orki zagonowej zawieszanym pługiem ciągnikowym.

Prosimy wychowawców o wybranie dwóch godnych reprezentantów ze swojej klasy i zgłoszenie do 22.10.2020r. u Pana Wiesława Kobak

Dla najlepszych uczestników przewidziane cenne nagrody.

REGULAMIN KONKURSU ORKI PŁUGIEM TRADYCYJNYM

1. Wykonanie orki Organizator zapewnia agregat, na który składa się ciągnik oraz pług.

Agregat jest przystosowany do kopiującej regulacji orki.

Orka konkursowa wykonywana jest na głębokości 20 cm. Przydział poszczególnych  poletek  odbędzie się na zasadzie losowania.

 Punktacja w tabelach poniżej. Ocena za prostoliniowość pierwszej bruzdy Tabela 1

Średnią głębokość bruzdy określa się po pierwszym przejeździe agregatu na podstawie trzech pomiarów, tj. środkowego oraz dwu skrajnych – w odległości 4m od punktów zagłębiania pługa. Ocena za dokładność wyorania pierwszej bruzdy Tabela 2

Ad.2.2. Ukształtowanie powierzchni i jakości składu (0 - 10 pkt.) Zewnętrzny wygląd powierzchni składu nie powinien odróżniać się od pozostałej orki na tej samej połowie działki. Skiby powinny być odpowiednie do typu orki. Całość składu nie może być wygrzbiecona ani zapadnięta.

Tabela 3

Zasady pomiaru maksymalnego odchylenia są takie same jak w pomiarze prostoliniowości bruzdy podwójnej.

Ad.2.3. Jakość pracy pługa ( 0 – 10 pkt.)

Po przejściu pługa ścianka bruzdy powinna być pionowa i nie osypywać się, dno bruzdy powinno być równe, skiba podcięta na całej szerokości, a jej normalny obrót wynosi 125 – 140 stopni.

Ocena jakości pracy pługa Tabela 4

Ad.2.4. Szerokości nie zoranego pasa przed ostatnim przejściem pługa na zagonie rozorywki ( 0 - 10 pkt.) Szerokość pasa ocenia się na podstawie:

 • szerokości pasa nie zaoranego 0 – 5 pkt.

• równoległości boków 0 – 5 pkt. Ocena szerokości pasa nie zaoranego Tabela 5

Ocena równoległości boków pasa nie zoranego Tabela 6

Ad.2.6. Prostoliniowość orki na całym polu (0 - 10 pkt.)

Ocenę prostoliniowości orki przeprowadza się wizualnie na podstawie wartości zawartej w tabeli pomocniczej.

Ocena wyglądu zaoranej powierzchni Tabela 7

Ad.2.8. Przykrycie resztek pożniwnych (0 – 10 pkt.)

 Na styku skib nie powinno być widać rządków nie przyoranych resztek roślinnych.

 Ocenę przeprowadza się wizualnie, przydzielając punkty wg tabeli 7.

 Ocena przykrycia resztek roślinnych Tabela 8

Ad.2.8. Jakość bruzdy rozorywkowej – końcowej (0 – 10 pkt.) Ocenie podlegają następujące wartości: · prostoliniowość bruzdy

 · szerokość bruzdy

 · głębokość bruzdy

 Głębokość i szerokość oceniana jest na podstawie trzech pomiarów (dwa skrajne i środkowy). Głębokość mierzy się przy pomocy dwumetrowej listwy i linijki.

Listwę układa się na wierzchołkach skib w poprzek bruzdy, następnie mierzy się odległość między listwą a dnem bruzdy.

 Prostoliniowość jest mierzona na zasadach podanych w punkcie 2.1

Ocena za bruzdę 

 Tabela 9

ad.2.10. Przestrzeganie granic zagłębiania i wyprowadzania pługa (0 – 10 pkt.)

Zagłębianie i wyprowadzenie (wyciąganie) pługa powinno następować na jednej linii, oddalonej od granic działki w odległości 15m.

Ocenę obniża się za każdy przypadek zagłębiania lub wyciągnięcia pługa z ziemi bliżej albo dalej aniżeli 0,5 m od ustalonej linii początku orki (po jednym punkcie).

 Jako punkt rozpoczynania pracy pługa przyjmuje się miejsce, w którym tylny korpus pługa zaczął zagłębiać się w glebę.

 Jako punkt zakończenia orki miejsce zakończenia orki pierwszego korpusu.

Pomiar odchyleń w położeniu punktów wyciągania i zagłębiania pługa względem określonej linii wykonuje się na obu krańcach działki.

Ocena za przestrzeganie przepisów BHP i warunków pracy Tabela 10

 

Zamierzenia i cele koła mechanizacyjnego na rok szkolny 2020/21

- utworzyć prężną grupę młodych mechanizatorów (nabór)

- realizować, poszerzać zainteresowania techniką rolniczą członków koła

- przygotować zainteresowanych uczniów do szkolnego konkursu orki, w tym zagospodarować pole do przeprowadzenia konkursu oraz sprzętu i narzędzi

- udział w wycieczkach poszerzający zainteresowania techniką rolniczą

- zaangażowanie członków koła w konkursie na najlepszego mechanizatora

Planowane cele będą realizowane w terminach wyznaczonych harmonogramem czekających nas wydarzeń proponowanych konkursów, wycieczek oraz innych wydarzeń powiązanych z mechanizacją rolnictwa.

Termin spotkań ustalony jest w każdy czwartek od 7.10 - 7.55

Opiekun Wiesław Kobak

   Nasza strona używa plików cookies. Pliki cookies wykorzystujemy w celu umożliwienia prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz w celu prowadzenia anonimowych statystyk i innych działań analitycznych przedstawiających sposób korzystania ze strony internetowej przez użytkowników. Dalsze korzystanie ze strony internetowej oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji - Polityka prywatności.