Godło Polski MRiR

Patron

zdjęcie_510

Praca wychowawcza w związku z nadaniem imienia szkole.

W dniu 10 listopada 1997 r. Rada pedagogiczna jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Jana Pawła II na patrona szkoły i opracowano plan pracy wychowawczej przed nadaniem szkole imienia. Z kolei 17 grudnia 1997r. Rada Rodziców pozytywnie zaopiniowała sprawę nadania imienia uwzględniając opinię uczniów i nauczycieli. W dniu 18 maja 1998r. został zorganizowany uroczysty apel z okazji 78 rocznicy urodzin Papieża. Z tej okazji został przypomniany życiorys Papieża i przedstawiony montaż słowno-muzyczny dotyczący jego życia i działalności. Katecheta, ks. Mariusz Nowak zorganizował z tej okazji dla uczniów rajd rowerowy szlakiem Jana Pawła II z Brzostku do Częstochowy. Trasę 500 km 40 uczniów pokonało w ciągu 5 dni pod opieką ks. Mariusza i nauczycieli wychowania fizycznego Bogdana Stelmacha i Wojciecha Bonarka.

Dla nauczycieli i pracowników szkoły została zorganizowana 11 dniowa wycieczka do Włoch. Uczestnicy wycieczki zwiedzali: Rzym, Padwę Wenecję, Republikę San Marino, Asyż, Monte Cassino. Wdzieli udział w generalnej audiencji środkowej, która odbywa się na auli Pawła VI i modlitwie na Anioł Pański w Castel Gandolfo.Osobowości patrona poświęcono lekcje wychowawcze oraz przygotowano wystawę pt. „Ostatnia wizyta Papieża w Polsce”, Która cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży.

Biografia

Jan Paweł II, Karol Wojtyła (1920), papież od 1978. Urodził się w Wadowicach. Studiował na uniwersytetach w Krakowie (polonistykę od 1938) i Rzymie (1946-1948 w Papieskim Uniwersytecie Św.. Tomasza z Akwinu), uzyskując doktorat z teologii. Świecenia kapłańskie otrzymał w 1946, odbywszy 1941-1945 studia w tajnym seminarium w Krakowie. Jednocześnie pracował jako robotnik w kamieniołomie. Od 194/8 był wikarym w Niegowicii w parafii Św.. Floriana w Krakowie. Na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego obronił prace habilitacyjna. Wykładał w seminariach duchownych (katowickim, częstochowskim, Śląskim), a także od 1958 jako biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej, w 1964 został arcybiskupem, metropolita Krakowa, a w 1967 kardynałem. Brał udział w soborze watykańskim II (1962-1965). 16 X 1978 został wybrany pierwszym od ponad 400 lat papieżem nie Włochem. Przedsięwziął bardzo aktywne działania duszpasterskie, miedzy innymi wizyty w wielu krajach świata (odwiedził przeszło 200 państw w trakcie 91 pielgrzymek), zyskał ogromna sympatie i popularność. W dniach 20-27 marca 2000 odbyła się historyczna pielgrzymka do Ziemi Świętej w trakcie której papież odwiedził Jordanie, Autonomie Palestyńska oraz Izrael. Szerokie echa w świecie wzbudziło m.in. odwiedzenie przez Ojca Świętego Instytutu Pamięci Yad Vashem oraz Ściany Płaczu w Jerozolimie. W 1979 przybył do Polski, co miało duże znaczenie dla rozwoju sytuacji politycznej kraju, do którego przyjeżdżał w 1983, 1987, 1991 (dwukrotnie), 1997, 1999. W 1981 został ciężko ranny w zamachu dokonanym przez tureckiego terrorystę. Do głównych przesłań pontyfikatu Jana Pawła II nalezą: "nowa ewangelizacja" zarówno społeczeństw krajów zachodnich, jak postkomunistycznych, respektowanie praw człowieka , prawa do pracy i zachowania godności ludzkiej, przeciwstawienie się bezwzględnej pogoni za zyskiem, sprzeciw wobec totalitaryzmu, szczególnie komunistycznego (przed jego upadkiem), ekumenizm, walka o zachowanie pokoju. Obrona tradycyjnych wartości i nakazów moralnych Kościoła katolickiego (np. w kwestii ograniczonego uczestnictwa kobiet w Kościele, celibatu , antykoncepcji i aborcji) wywołała pod adresem Jana Pawła II zarzuty konserwatyzmu, mimo programowego otwarcia na problem świata współczesnego. W trakcie jego pontyfikatu zreformowano prawo kanoniczne (1984), opublikowano nowy Katechizm Kościoła katolickiego (1922, wydanie polskie 19550, dokonano reorganizacji Kurii Rzymskiej, licznych kanonizacji i beatyfikacji. Do dorobku filozoficznego Jana Pawła II (głównie w dziedzinie myśli o osobie ludzkiej, etyki, antropologii) nalezą m.in.: Miłość i odpowiedzialność, Osoba i czyn, Zagadnienia podmiotu moralności. Główne watki swojej filozofii rozwinął po 1978 w papieskich encyklikach m.in: Redemptorhominis, Divesin misericorida, Laboremexercens, Centesimusannus. Twórczość literacka Jana Pawła II (gł. pod pseudonimem Andrzej Jawień ) składa się z wierszy, poematów medytacyjnych dramatów: Przed sklepem jubilera, Brat naszego Boga, Wybór utworów Poezje i dramaty.

Czuwanie w rocznice śmierci Patrona szkoły Jana Pawła II

 

   Nasza strona używa plików cookies. Pliki cookies wykorzystujemy w celu umożliwienia prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz w celu prowadzenia anonimowych statystyk i innych działań analitycznych przedstawiających sposób korzystania ze strony internetowej przez użytkowników. Dalsze korzystanie ze strony internetowej oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji - Polityka prywatności.