Godło Polski MRiR
A A A

Wersje kontrastowe

Najważniejsze terminy

NAJWAŻNIEJSZE TERMINY

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do Zespołu Szkół CKR im. Jana Pawła II w Brzostku jako szkoły pierwszego wyboru (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica lub prawnego opiekuna):

- od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r. do godz.15.00

2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do Zespołu Szkół CKR im. Jana Pawła II w Brzostku o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty:

– od 25 czerwca 2021r do 14 lipca 2021r.do godz.15.00

3. Podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych:

- 22 lipca 2021r.

4. Potwierdzenie woli przyjęcia do Zespołu Szkół CKR im. Jana Pawła II w Brzostku  w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. Złożenie zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem:

- od 23 lipca 2021r. do 30 lipca 2021r.do godz.15.00

W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00. Należy wskazać wówczas przyczynę niedotrzymania pierwotnego terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 24 września 2021 r.

5. Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą:

- 2 sierpnia 2021 r.

   Nasza strona używa plików cookies. Pliki cookies wykorzystujemy w celu umożliwienia prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz w celu prowadzenia anonimowych statystyk i innych działań analitycznych przedstawiających sposób korzystania ze strony internetowej przez użytkowników. Dalsze korzystanie ze strony internetowej oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji - Polityka prywatności.