Godło Polski MRiR

Procedura postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia zarażenia wirusem Covid-19

Załącznik nr 7

do Zarządzenia nr 33/2020

Dyrektora Zespołu Szkół

Centrum Kształcenia Rolniczego

Im. Jana Pawła II w Brzostku

z dnia 27 sierpnia 2020 r

Procedura postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia zarażenia wirusem Covid-19

 1. Nauczyciel, który zaobserwował u ucznia jeden z objawów (gorączka, kaszel, duszność) przekazuje uczniowi instrukcje, że ma przebywać w wyznaczonym miejscu (najlepiej przodem do ściany/okna), założyć maskę jednorazową, przyłbicę, zdezynfekować ręce, nałożyć jednorazowe rękawiczki.
 2. Nauczyciel kontaktuje się z Dyrektorem, który niezwłocznie wyznacza osobę, która w stroju ochronnym zajmie się uczniem do przyjazdu rodziców.
 3. Dyrektor powiadamia rodziców, nakazuje niezwłocznie odebrać dziecko ze szkoły, zaleca kontakt z lekarzem i Stacją SANEPID.
 4. Nauczyciel przekazuje zdrowym uczniom instrukcję, aby nie zbliżały się do chorego dziecka, zdezynfekowały ręce.
 5. Nauczyciel otwiera okno.
 6. Nauczyciel przekazuje dziecko wyznaczonej osobie (podaje imię, nazwisko, obserwowane objawy).
 7. Uczeń prowadzony jest do izolatorium, gdzie wraz z osobą dorosłą wyznaczoną przez dyrektora czeka na rodziców.
 8. Nauczyciel dokładnie myje ręce, instruuje dzieci, aby umyły ręce, zdezynfekowały, prawidłowo zdjęły strój ochronny; dezynfekuje ręce, zdejmuje strój ochronny.
 9. Uczniowie wraz z nauczycielem opuszczają salę, która jest dezynfekowana  i dokładnie wietrzona.
 10. Uczeń z objawami (kaszel, duszność, gorączka) przekazywany jest rodzicowi.
 11. Do szkoły nie są przyjmowani uczniowie, które wykazują objawy w momencie przyjścia, jak również te, które podlegają jednemu z kryteriów epidemiologicznych.
 12. Rodzic ma obowiązek poinformować niezwłocznie Dyrektora placówki o potwierdzonym zakażeniu wirusem Covid –19.

 

   Nasza strona używa plików cookies. Pliki cookies wykorzystujemy w celu umożliwienia prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz w celu prowadzenia anonimowych statystyk i innych działań analitycznych przedstawiających sposób korzystania ze strony internetowej przez użytkowników. Dalsze korzystanie ze strony internetowej oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji - Polityka prywatności.