Godło Polski MRiR
A A A

Wersje kontrastowe

Kalendarz roku szkolnego 20/21

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/21 w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jana Pawła II w Brzostku

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego

1 września (wtorek)

2.

Organizacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej

14 września (poniedziałek)  –godz. 15.00

3.

Spotkanie wychowawców z rodzicami

16 września (środa)- godz.16.00

4.

Próbny egzamin z przygotowania zawodowego

wrzesień

5.

Święto Szkoły.

Ślubowanie uczniów klas pierwszych

2 października (piątek)

6.

Akademia z okazji Święta Komisji Edukacji Narodowej

13 października (wtorek)

7.

XLIV Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych - etap szkolny

23-24  października (piątek- sobota)

8.

Akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości

10 listopada (wtorek)

9.

Wywiadówka śródokresowa dla rodziców

16 listopada (poniedziałek) - godz. 16.00

10.

Próbny egzamin maturalny

24-27  listopada

11.

Wigilia szkolna

17 grudnia (czwartek)

12.

Poinformowanie uczniów

o przewidywanych ocenach śródrocznych

do 21 grudnia (poniedziałek)

13.

Poinformowanie uczniów o ostatecznej ocenie śródrocznej

do 13  stycznia (środa)

14.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje

w zawodzie

11 stycznia  (poniedziałek) - część praktyczna

 12 stycznia  (wtorek) - część pisemna

15.

Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej- podsumowanie semestru I

15 stycznia (piątek)

16.

Spotkanie wychowawców klas z rodzicami- podsumowanie semestru I

20 stycznia  (środa) – godz. 16.00

17.

Koniec semestru I roku szkolnego 2020/2021

15 stycznia (piątek)

18.

Poinformowanie uczniów klas maturalnych

o przewidywanych ocenach rocznych.

do 9 kwietnia (piątek)

19.

Wywiadówka śródokresowa dla rodziców wszystkich klas – poinformowanie rodziców uczniów klas maturalnych o przewidywanych ocenach rocznych oraz wywiadówka śródokresowa dla uczniów pozostałych klas.

12  kwietnia (poniedziałek) - godz. 16.00

20.

Poinformowanie uczniów klas maturalnych

o ostatecznej ocenie rocznej.

26 kwietnia (poniedziałek)

21.

Klasyfikacyjne posiedzenie RP uczniów klas maturalnych.

28 kwietnia (środa)

22.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

w klasach maturalnych.

30 kwietnia (piątek)- odpowiedzialne klasy trzecie

23.

Dzień Otwarty Szkoły.

Termin do ustalenia

24.

Akademia z okazji Święta Konstytucji 3 Maja

30 kwietnia (piątek) - odpowiedzialny Gospodarz Szkoły z maja

25.

Egzamin maturalny – część pisemna

                                 - część ustna

część pisemna: od 4 do 20 maja

część ustna: od 7 do 22 maja

26.

Poinformowanie uczniów

o przewidywanych ocenach rocznych.

do 2 czerwca (środa)  

27.

Spotkanie wychowawców z rodzicami- poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach rocznych.

7 czerwca (poniedziałek)   – 16.00

28.

Poinformowanie uczniów

o ostatecznych ocenach rocznych

do 18 czerwca (piątek)

29.

Klasyfikacyjne posiedzenie RP- klasyfikacja pozostałych klas.

21 czerwca (poniedziałek) 

30.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje

w zawodzie

- 22 czerwca (wtorek) - cz. pisemna

od 23 czerwca - 8 lipca - część praktyczna

31.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego.

25 czerwca (piątek)

32.

Podsumowujące posiedzenie Rady Pedagogicznej.

27 sierpnia (piątek)

33.

Dni ustawowo wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020/21:

 • 11 listopada (środa)
 • od 23 do 31 grudnia- zimowa przerwa świąteczna
 • 1 stycznia - Nowy Rok (piątek)
 • 6 stycznia (środa)
 • od 1 do 14 lutego - ferie zimowe
 • od 1  do 6 kwietnia  – wiosenna przerwa świąteczna
 • 3 maja (poniedziałek)
 • 3 czerwca (czwartek)

34.

Dni dodatkowo wolne ( poza dniami ustawowo wolnymi)- wyznaczone przez dyrektora szkoły w związku z wejściem          w życie rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego – dni dodatkowo wolne wyznaczone przez dyrektora szkoły są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych, ale nie są dniami wolnymi od pracy nauczyciela.

 • 30 października (piątek)
 • 11 stycznia (poniedziałek) dla klas technikum
 • 12 stycznia   (wtorek) dla klas  technikum
 • 4 maja   (wtorek)
 • 5 maja (środa) dla klas technikum
 • 6 maja (czwartek) - dla klas technikum
 • 4 czerwca (piątek)
 • 22 czerwca (wtorek) dla kas szkoły branżowej
 • dwa dni z przeznaczeniem na Dzień Otwarty - do ustalenia

 

 

 

* Rekolekcje ( 3 dni)- do ustalenia

 • inne posiedzenia Rady Pedagogicznej – w razie potrzeb

 

   Nasza strona używa plików cookies. Pliki cookies wykorzystujemy w celu umożliwienia prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz w celu prowadzenia anonimowych statystyk i innych działań analitycznych przedstawiających sposób korzystania ze strony internetowej przez użytkowników. Dalsze korzystanie ze strony internetowej oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji - Polityka prywatności.