Godło Polski MRiR

Kalendarz roku szkolnego 19/20

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/20 w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jana Pawła II w Brzostku

1.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.

2 września (poniedziałek) - godz. 10.00

2.

Organizacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej.

13 września (piątek)  – godz. 15.00

3.

Spotkanie wychowawców z rodzicami.

17 września (wtorek) - godz.16.00

4.

Próbny egzamin z przygotowania zawodowego.

wrzesień

5.

Święto Szkoły.

Ślubowanie uczniów klas pierwszych.

3 października (czwartek)

6.

Akademia z okazji Święta Komisji Edukacji Narodowej

14 października (poniedziałek)

7.

XLIV Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych - etap szkolny

25 października (piątek)

8.

Akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości

8 listopada (piątek)

9.

Wywiadówka śródokresowa dla rodziców.

14 listopada (czwartek) - godz. 16.00

10.

Próbny egzamin maturalny.

19-21 listopada

11.

Wigilia szkolna.

19 grudnia (czwartek)

12.

Poinformowanie uczniów

o przewidywanych ocenach śródrocznych.

do 17 grudnia (wtorek)

13.

Poinformowanie uczniów o ostatecznej ocenie śródrocznej.

do 9  stycznia (czwartek)

14.

Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej- podsumowanie semestru I.

10 stycznia (piątek)

15.

Spotkanie wychowawców klas z rodzicami- podsumowanie semestru I.

29 stycznia  (środa) – godz. 16.00

16.

Koniec semestru I roku szkolnego 2019/2020

10 stycznia (piątek)

17.

Poinformowanie uczniów klas maturalnych

o przewidywanych ocenach rocznych.

do 31marca (wtorek)

18.

Wywiadówka śródokresowa dla rodziców wszystkich klas – poinformowanie rodziców uczniów klas maturalnych o przewidywanych ocenach rocznych oraz wywiadówka śródokresowa dla uczniów pozostałych klas.

31  marca (wtorek) - godz. 16.00

19.

Poinformowanie uczniów klas maturalnych

o ostatecznej ocenie rocznej.

20 kwietnia (poniedziałek)

20.

Klasyfikacyjne posiedzenie RP uczniów klas maturalnych.

22 kwietnia (środa)

21.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

w klasach maturalnych.

24 kwietnia (piątek)

22.

Dzień Otwarty Szkoły.

28 kwietnia (wtorek)

23.

Akademia z okazji Święta Konstytucji 3 Maja

30 kwietnia (czwartek) - odpowiedzialny Gospodarz Szkoły z maja

24.

Egzamin maturalny – część pisemna

                                 - część ustna

część pisemna: od 4 do 21 maja

część ustna:

 • od 4 do 22 maja (języki obce nowożytne)
 • od 7 do 22 maja (język polski)

25.

Poinformowanie uczniów

o przewidywanych ocenach rocznych.

do 5 czerwca (piątek)  

26.

Spotkanie wychowawców z rodzicami- poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach rocznych.

5 czerwca (piątek)   – 16.00

27.

Poinformowanie uczniów

o ostatecznych ocenach rocznych

do 19 czerwca (piątek)

28.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje

w zawodzie

 

9  stycznia  (czwartek) - część praktyczna

 10 stycznia  (piątek) - część pisemna

  - 23 czerwca (wtorek) - cz. pisemna

od 22 czerwca - 9 lipca - część praktyczna

29.

Klasyfikacyjne posiedzenie RP- klasyfikacja pozostałych klas.

22 czerwca (poniedziałek) 

30.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego.

26 czerwca (piątek)

31.

Podsumowujące posiedzenie Rady Pedagogicznej.

28 sierpnia (piątek)

32.

Dni ustawowo wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019/20:

 • 1 listopada (piątek)
 • 11 listopada (poniedziałek)
 • od 23 do 31 grudnia- zimowa przerwa świąteczna
 • 6 stycznia (poniedziałek)
 • od 13 do 26 stycznia - ferie zimowe
 • od 9  do 14 kwietnia  – wiosenna przerwa świąteczna
 • 1 maja (piątek)
 • 3 maja (niedziela)
 •  11 czerwca (czwartek)

33.

Dni dodatkowo wolne ( poza dniami ustawowo wolnymi)- wyznaczone przez dyrektora szkoły w związku z wejściem          w życie rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego – dni dodatkowo wolne wyznaczone przez dyrektora szkoły są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych, ale nie są dniami wolnymi od pracy nauczyciela.

 • 10 (czwartek) i 11(piątek) 

 października

 •  9 (czwartek) i 10 (piątek) stycznia   dla klas  technikum egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
 • 28 kwietnia (wtorek)
 • 4 maja (poniedziałek) – matura pisemna (j. polski)
 • 5 maja (wtorek)– matura pisemna (matematyka)
 • 6 maja (środa)– matura pisemna (język angielski)

* Rekolekcje ( 3 dni)- do ustalenia

 • inne posiedzenia Rady Pedagogicznej – w razie potrzeb

   Nasza strona używa plików cookies. Pliki cookies wykorzystujemy w celu umożliwienia prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz w celu prowadzenia anonimowych statystyk i innych działań analitycznych przedstawiających sposób korzystania ze strony internetowej przez użytkowników. Dalsze korzystanie ze strony internetowej oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji - Polityka prywatności.