Godło Polski MRiR

Kalendarz roku szkolnego 18/19

 

1.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.

3 września (poniedziałek) - godz. 10.00

2.

Organizacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej.

14 września (piątek)  –godz. 15.00

3.

Spotkanie wychowawców z rodzicami.

18 września (wtorek)- godz.16.00

4.

Próbny egzamin z przygotowania zawodowego.

wrzesień

5.

Jubileusz 60 -lecia Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku

6 października (sobota)

6.

Akademia z okazji Święta Komisji Edukacji Narodowej

Ślubowanie uczniów klas pierwszych

15 października (poniedziałek)

7.

Akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości

9 listopada (piątek)

8.

Wywiadówka śródokresowa dla rodziców.

14 listopada (środa) - godz. 16.00

9.

Próbny egzamin maturalny.

20 -23 listopada

10.

Wigilia szkolna.

20 grudnia (czwartek)

11

Poinformowanie uczniów

o przewidywanych ocenach śródrocznych.

do 20 grudnia (czwartek)

12.

Poinformowanie uczniów o ostatecznej ocenie śródrocznej.

do 8  stycznia (wtorek)

13.

Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej- podsumowanie semestru I.

10 stycznia (czwartek)

14.

Koniec semestru I roku szkolnego 2018/2019

11 stycznia (piątek)

15.

Spotkanie wychowawców klas z rodzicami- podsumowanie semestru I.

17 stycznia  (czwartek) – godz. 16.00

16.

Poinformowanie uczniów klas maturalnych

o przewidywanych ocenach rocznych.

do 3 kwietnia (środa)

17.

Wywiadówka śródokresowa dla rodziców wszystkich klas – poinformowanie rodziców uczniów klas maturalnych o przewidywanych ocenach rocznych oraz wywiadówka śródokresowa dla uczniów pozostałych klas.

3  kwietnia (środa) - godz. 16.00

18.

Poinformowanie uczniów klas maturalnych

o ostatecznej ocenie rocznej.

17 kwietnia (środa)

19.

Klasyfikacyjne posiedzenie RP uczniów klas maturalnych.

24 kwietnia (środa)

20.

Dzień Otwarty Szkoły

25 kwietnia (czwartek)

21.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

w klasach maturalnych.

26 kwietnia (piątek)

22.

Akademia z okazji Święta Konstytucji 3 Maja

30 kwietnia (wtorek) - odpowiedzialny Gospodarz Szkoły z maja

23.

Egzamin maturalny – część pisemna

                                 - część ustna

część pisemna: od 6 do 23 maja

część ustna:

·         od 6 do 25 maja (języki obce nowożytne)

·         od 9 do 22 maja (język polski)

24.

Poinformowanie uczniów

o przewidywanych ocenach rocznych.

do 30 maja (czwartek)

25.

Spotkanie wychowawców z rodzicami- poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach rocznych.

30 maja (czwartek)   – 16.00

26.

Poinformowanie uczniów

o ostatecznych ocenach rocznych

do 14 czerwca (piątek)

27.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje

w zawodzie

 

9 (środa) i 10 (czwartek) stycznia  - klasy maturalne

18 czerwca (wtorek) - cz. pisemna

od 21 czerwca - 4 lipca - część praktyczna

 

28.

Klasyfikacyjne posiedzenie RP- klasyfikacja pozostałych klas.

17 czerwca (poniedziałek) 

29.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego.

21 czerwca (piątek)

30.

Podsumowujące posiedzenie Rady Pedagogicznej.

29 sierpnia (czwartek)

31.

Dni ustawowo wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2018/19:

 • 1 listopada (czwartek)
 • 11 listopada (niedziela)
 • od 23 do 31 grudnia- zimowa przerwa świąteczna
 • 6 stycznia (niedziela)
 • od 11 do 24 lutego - ferie zimowe
 • od 18  do 23 kwietnia  – wiosenna przerwa świąteczna
 • 1 maja (środa)
 • 3 maja (piątek)
 •  20 czerwca (czwartek)

32.

Dni dodatkowo wolne ( poza dniami ustawowo wolnymi)- wyznaczone przez dyrektora szkoły w związku z wejściem          w życie rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego – dni dodatkowo wolne wyznaczone przez dyrektora szkoły są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych, ale nie są dniami wolnymi od pracy nauczyciela.

 • 2 listopada (piątek)
 • 9 (środa) i 10 (czwartek) stycznia   dla klas maturalnych na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
 • 25 kwietnia (czwartek)
 • 2 maja (czwartek)
 • 6 maja (poniedziałek) – matura pisemna (j. polski)
 • 7 maja (wtorek)– matura pisemna (matematyka)

 

* Rekolekcje ( 3 dni)- do ustalenia

 

 • inne posiedzenia Rady Pedagogicznej – w razie potrzeb

   Nasza strona używa plików cookies. Pliki cookies wykorzystujemy w celu umożliwienia prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz w celu prowadzenia anonimowych statystyk i innych działań analitycznych przedstawiających sposób korzystania ze strony internetowej przez użytkowników. Dalsze korzystanie ze strony internetowej oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji - Polityka prywatności.