Artykuły

Mamy CERTYFIKAT w konkursie „Szkoła Sportowych Talentów”.

Od grudnia 2014 roku do maja 2015 r. nasza szkoła brała udział w ogólnopolskim konkursie „Szkoła Sportowych Talentów” zorganizowanym przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie. Osobami odpowiedzialnymi za przeprowadzenie konkursu w szkole byli nauczyciele wychowania fizycznego Bogdan Stelmach i Małgorzata Kmiecik.

Celem konkursu było:

- zwrócenie uwagi jak ważną rolę w szkole pełnią lekcje wychowania fizycznego

- kształtowanie prozdrowotnego stylu życia oraz promowanie aktywności wśród uczniów.

Konkurs składał się z 10 zadań, których wykonanie oceniane było przez jury. Punktowano w skali 1 do 10. Warunkiem uzyskania tytułu i dyplomu było uzyskanie co najmniej 80 punktów z 10 zadań. Wszystkie zadania zostały wykonane, a prace drogą elektroniczną zostały przesłane do Warszawy. Nasza szkoła na 100 możliwych punktów uzyskała 99 i zdobyła Certyfikat „Szkoły Sportowych Talentów”.

Uczniom którzy brali udział w konkursie i nauczycielom, którzy również pomagali w jego przeprowadzeniu składam serdeczne podziękowania.

 

Bogdan Stelmach