Get Adobe Flash player

Regulamin Turnieju Klas

Rok szkolny 2013/2014

1. Organizatorem Turnieju Klas jest Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku. Turniej odbywa się na terenie Szkoły, w pierwszym dniu kalendarzowej wiosny tj. 21 marca 2014 roku.

2. W Turnieju mogą brać udział wszystkie klasy za wyjątkiem klas programowo najwyższych – klasy IV technikum i klasy III zasadniczej szkoły zawodowej. Klasy łączone biorą udział jako jedna klasa.

3. Organizator ustala następujące konkurencje:

 • Przeciąganie liny,
 • Zbiórka używanej odzieży,
 • Prezentacja multimedialna na temat „Przyjaźń i rodzinna atmosfera w naszej klasie”,
 • „Oświadczyny wczoraj i dziś”,
 • Piosenka dla przedszkolaka

4. Za każdą z konkurencji klasa może otrzymać od 0 do 25 punktów. Punkty przyznawane są przez pięcioosobową komisję w sposób ustalony dla każdej z konkurencji. W skład komisji wchodzi czterech przedstawicieli Rady Pedagogicznej oraz jeden przedstawiciel społeczności uczniowskiej wyłoniony z klasy programowo najwyższej.

5. Punktowanie konkurencji „Zbiórka używanej odzieży”

 • Konkurencja polega na zebraniu możliwie największej ilości używanej odzieży przez poszczególne klasy,
 • Klasy mogą gromadzić odzież najpóźniej do dnia 20 marca 2014 roku, kiedy to nastąpi jej komisyjne ważenie. Odzież przyniesiona po tym terminie nie będzie uwzględniona w ostatecznym wyniku klasy.
 • O kolejności zdecyduje łączna masa zgromadzonej przez klasę odzieży. Klasa o najlepszym wyniku otrzymuje 25 punktów, drugi wynik 22 punkty, trzeci 20 punktów, czwarty 18 punktów, piąty 16 punktów, szósty 14 punktów, siódmy 12 punktów i ósmy 10 punktów.

6. Punktowanie konkurencji „Prezentacja multimedialna na temat „Przyjaźń i rodzinna atmosfera w naszej klasie”

 • Konkurencja polega na wykonaniu prezentacji multimedialnej na wskazany w tytule temat,
 • Prezentacja może być wykonana w dowolnym programie służącym do tego typu celów,  nie może być większa niż 20 slajdów (dopuszcza się w prezentacji jeden film 30-sekundowy).
 • Każdy z członków jury przyznaje od 0 do 5 punktów. Punkty uzyskane od poszczególnych jurorów za każdą z prezentacji sumują się dając końcowy wynik dla każdej z klas.
 • Ocenie podlega: zgodność wykonanej prezentacji z tematem, jej poziom techniczny, spójność, czyli powiązanie tematyczne poszczególnych części i slajdów pomiędzy sobą, estetyka prezentacji i jej zgodność z założonym rozmiarem.
 • Klasy składają gotową prezentację nie później niż do 19 marca 2014 roku do opiekuna SU

7. Punktowanie konkurencji „Oświadczyny wczoraj i dziś” - czas trwania łącznie maksymalnie 7 minut

 • Konkurencja polega na przygotowaniu i prezentacji w humorystyczny sposób sposobu oświadczania się w dowolnie wybranym czasie i miejscu w przeszłości oraz oświadczyn w świecie współczesnym.
 • Każdy z członków jury przyznaje od 0 do 5 punktów. Punkty uzyskane od poszczególnych jurorów sumują się dając końcowy wynik dla każdej z klas.
 • Ocenie podlegają: gra aktorska, użyte kostiumy i ewentualna scenografia, powiązanie tematyczne pomiędzy prezentowanymi sposobami oświadczania się oraz przede wszystkim pomysłowość i oryginalność scenek. Mile widziane będą pomysły, które nie są kopią skeczów grup kabaretowych obecnych w mediach.

8. Punktowanie konkurencji „Piosenka dla przedszkolaka”.

 • Celem konkurencji jest przygotowanie oraz prezentacja w żartobliwy sposób dowolnie wybranej piosenki wykonywanej w oryginale przez dzieci i dla dzieci.
 • Każdy z członków jury przyznaje od 0 do 5 punktów. Punkty uzyskane od poszczególnych jurorów sumują się dając końcowy wynik dla każdej z klas.
 • Warunkiem koniecznym do przyznania punktów jest samodzielne wykonanie wokalne wybranego utworu przez klasę. Dlatego też podkłady muzyczne powinny zawierać wyłącznie akompaniament i nie mogą zawierać ścieżek wokalnych. Dopuszcza się wykonanie utworu bez podkładu muzycznego lub z podkładem wykonywanym instrumentalnie.
 • Głównym elementem podlegającym ocenie jest zgodność prezentowanego utworu z założonym tematem, jakość jego wykonania oraz użyte kostiumy, charakteryzacja, rekwizyty.

9. Punktowanie konkurencji „Przeciąganie liny”

 • Konkurencja rozegrana zostanie w dwóch kategoriach: drużyny męskie i drużyny mieszane.
 • Kategoria drużyn męskich dotyczy klas: I ZS, II ZS, I TM i III TM. Drużyny liczą po 5 zawodników
 • Kategoria drużyn mieszanych dotyczy klas: I TŁ, II TŁ, II TŻ i III TŁ. Drużyny liczą po 5 zawodników, przy czym co najmniej troje z nich powinny stanowić kobiety.
 • Każda z drużyn rozgrywa po 3 pojedynki w swojej kategorii. Czas pojedynku ograniczony jest do 3 minut.
 • Za każdy zwycięski pojedynek klasa otrzymuje 7 punktów, za przegraną 2 punkty. W przypadku remisu każda ze stron otrzymuje po 5 punktów.

10.  Żadna wypowiedź, gest, tekst muzyczny, kostium czy rekwizyt stosowane w czasie konkurencji Turnieju Klas nie mogą służyć propagowaniu przemocy, nietolerancji i innych zjawisk patologicznych oraz naruszać dóbr osobistych chronionych prawnie. W przypadku stwierdzenia takiego naruszenia komisja jest uprawniona do odpowiedniego zmniejszenia liczby przyznanych punktów za poszczególna konkurencję, nieprzyznawania punktów za konkurencję bądź dyskwalifikacji klasy we wszystkich konkurencjach.

logo.jpg

Dla gimnazjalistów

Projekty unijne

BEZPIECZNA SZKOŁA

Mądre żywienie

Talenty sportowe

Szkolnictwo zawodowe

Wybierz język

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Logowanie

Sonda

Czy lubisz swoją szkołę?
 

Galeria

Pogoda

Kto jest online

Naszą witrynę przegląda teraz 19 gości 

Statystyka

Użytkowników : 54
Artykułów : 526
Odsłon : 1207894