Artykuły

Praktyczna nauka zawodu - warsztaty, praktyki zawodowe

Odsłony: 3671

Pion mechanizacji

Przygotowanie uczniów do zawodu w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku odbywa się zarówno na zajęciach lekcyjnych i zajęciach praktycznych jak i na praktykach zawodowych. W zakresie opanowania umiejętności, sprawności i nawyków działalności produkcyjnej czy usługowej zajęcia praktyczne stanowią główne ogniwo kształcenia zawodowego.

W nauczaniu praktycznym realizuje się następujące cele:

 • kształcący - czyli wyrabianie umiejętności samodzielnego myślenia i działania;
 • poznawczy - czyli wyposażenie uczniów w wiadomości i umiejętności zawodowe;
 • wykonawczy -czyli kształtowanie przyzwyczajeń dobrej pracy, umiejętności współżycia z ludźmi, szacunku dla ich zadań, formowanie zrębów etyki zawodowej i kultury pracy.

Wszystkie te cele Zespół Szkół w Brzostku realizuje poprzez kształcenie praktyczne w takich formach organizacyjnych jak zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe oraz nauka jazdy samochodem, ciągnikiem rolniczym i praca maszynami rolniczymi.

 

W procesie praktycznej nauki zawodu uczniowie Zespołu Szkół w Brzostku opanowują umiejętności w zakresie:

 • podstawowych operacji technologicznych, ręcznej mechanizacji obróbki metali;
 • napraw narzędzi, maszyn i pojazdów rolniczych łącznie z kwalifikowaniem sprzętu do naprawy;
 • regulowanie mechanizmów, obsługi i konserwacji sprzętu, sprawdzania stanu technicznego maszyn i pojazdów rolniczych;
 • eksploatacji narzędzi, maszyn, urządzeń i pojazdów rolniczych, technologii prac zmechanizowanych w rolnictwie, organizacji pracy w gospodarstwie rolnym;

W bieżącym roku szkolnym odbyły się już dwutygodniowe praktyki zawodowe w klasie II TM, w ramach których uczniowie realizowali następujące zagadnienia:

 • Zaprojektowanie technologii zbioru buraków cukrowych z wykorzystaniem sprzętu posiadanego przez szkołę.
 • Wykonanie przeglądu technicznego i usunięcie usterek sprzętu transportowego.
 • Wykonanie przeglądu technicznego kombajnu jednorzędowego do buraków „Kleine Automatic 5000”.
 • Regulacja zespołów kombajnu „Kleine”, próba pracy.
 • Wykonanie przeglądu i dokonanie regulacji parametrów pracy ścinacza zielonek „Kornik”.
 • Wykonanie przeglądu technicznego wyorywacza trzyrzędowego buraków.
 • Obliczenie przybliżonych wymiarów pryzmy buraków na podstawie przewidywanego plonu. Wyznaczenie miejsca na pryzmę buraków  i oznaczenie go palikami.
 • Przygotowanie ręcznych ogławiaczy do pracy- ogłowienie uwroci o odpowiedniej szerokości.
 • Zbiór buraków metodą  jednofazową i trójfazową.
 • Bieżąca i posezonowa naprawa używanych przy zbiorze maszyn i narzędzi.
 • Przygotowanie sprzętu do zimowego przechowywania – mycie i konserwacja.
 • Kalkulacja kosztu zbioru buraków z powierzchni 3,0 ha.

W ostatnim dniu praktyki przed komisją odbyło się zaliczenie realizacji zajęć wraz z wpisem oceny do indeksu i dziennika lekcyjnego. W dniu 1 . XII. br odbył się odbiór buraków cukrowych z pryzmy zgodnie z umową kontraktacyjną.

Kierownik Szkolenia Praktycznego

mgr inż. Teresa Radelczuk

Zobacz więcej - zdjęcia Grzegorza Kolbusza